CEO INSIGHT

ส่องเส้นทาง ‘เจ้าสัวใจบุญ’ จากชีวิตลูกจ้างสู่ ‘สะพานบุญ’

เจ้าสัวใจบุญ “จุน วนวิทย์” เจ้าของพัดลมยี่ห้อ “ฮาตาริ” ที่คนไทยรู้จักดี ผู้ใจบุญบริจาค 900 ล้านบาท ให้มูลนิธิรามาธิบดี จบเพียง ป.2 แต่ขยันหาความรู้  มุ่งมั่น ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค เปิดใจเรียนรู้ สิ่งใหม่จนประสบความสำเร็จ 

หลังจากบริษัท ฮาตาริ อิเลคทริค จำกัด โดย คุณจุน-คุณสุนทรี วนวิทย์ และครอบครัว บริจาคเงิน 900,000,000 บาท แก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ  บริจาคสมทบทุนเพื่อโครงการปรับปรุงอาคารโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี เป็นเงินจำนวน 160,000,000 บาท บริจาคสมทบทุนโครงการศูนย์การแพทย์รามาธิบดีศรีอยุธยา เป็นจำนวนเงิน 300,000,000 บาท และบริจาคสมทบทุนโครงการอาคารโรงพยาบาลรามาธิบดี และย่านนวัตกรรมโยธี เป็นจำนวนเงิน 440,000,000 บาท

เจ้าสัวใจบุญ

เจ้าสัวใจบุญ มอบ 900 ล้านบาท ให้มูลนิธิรามาฯ

การบริจาคครั้งนี้ของ นายจุน วนวิทย์ หรือ “อากงจุน” และครอบครัว เป็นการบริจาคครั้งใหญ่ที่สุดให้มูลนิธิรามาฯ เพื่อต้องการช่วยเหลือประชาชนที่เจ็บป่วย จนมีกระแสชื่นชมในโลกออนไลน์อย่างกว้างขวาง ก่อนหน้านี้ “อากงจุน” และครอบครัว ได้บริจาคทำบุญเงียบๆ มาอย่างต่อเนื่อง

 

เจ้าสัวใจบุญ

วัยเด็กไม่ได้เรียนหนังสือในระบบโรงเรียน จบแค่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จึงไม่มีวุฒิทางการศึกษา

เรามาส่องชีวิตและประวัติของ นายจุน วนวิทย์ หรือ “อากงจุน” พบเกิดที่กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2479 ปัจจุบันอายุ 86 ปี ในวัยเด็กไม่ได้เรียนหนังสือในระบบโรงเรียน จบแค่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จึงไม่มีวุฒิทางการศึกษา ได้ศึกษาภาษาไทยด้วยตนเองและศึกษาภาษาจีน จากครูที่สอนพิเศษตามบ้าน  เริ่มทํางานเป็นลูกจ้างกวาดพื้น ร้านขายข้าวสาร ส่งออกต่างประเทศ ที่ถนนสี่พระยา กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่มีอายุ 12 ปี

ก่อนที่จะเริ่มทำอาชีพต่างๆ ทั้ง ช่างทำทอง ขับรถโดยสารรับจ้าง ลูกจ้างร้านทำป้ายพลาสติก ลูกจ้างโรงกลึง ช่างทำแม่พิมพ์สำหรับฉีดงานพลาสติก จึงได้เห็นช่องทางธุรกิจ ออกแบบและผลิตของเล่นเด็กออกจำหน่าย ตั้งแต่อายุ 28 ปี และด้วยมีความรู้เรื่องการฉีดพลาสติก จึงได้นำความคิดมาผลิตโครงพัดลมพลาสติก ซึ่งสมัยก่อนโครงล้วนทำด้วยโลหะอลูมิเนียม ก่อนเสนอขายชิ้นงานให้กับโรงงานผลิตพัดลมที่มีขณะนั้น จนกลายเป็นที่แพร่หลาย

เจ้าสัวใจบุญ

ต่อมา ได้ไปเรียนรู้การพันมอเตอร์ ที่ไต้หวัน ก่อนนำมาผลิตพัดลม ที่ใช้ชิ้นส่วนพลาสติกทั้งหมด ออกจำหน่ายของตัวเอง แรกใช้ยี่ห้อมว่า K และ TORY กระทั่งอายุ 52 ปี จึงผลิตพัดลมยี่ห้อ “ฮาตาริ” ออกจำหน่ายเป็นครั้งแรก

เจ้าสัวใจบุญ ผู้ซึ่งซื่อสัตย์ ประหยัด

แต่ด้วยที่ “อากงจุน” เป็นผู้มีแนวคิดในการประกอบอาชีพ และดํารงชีวิตโดยยึดหลัก ขยัน ซื่อสัตย์ ประหยัด กตัญญ เสียสละ มีความมุ่งมั่น ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค เปิดใจเรียนรู้ สิ่งใหม่เพื่อความสําเร็จ และเป็นคนกล้าคิดกล้าทํา เป็นผลให้กิจการของ“ฮาตาริ” ก้าวหน้าและมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง มีผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับ พัดลมทุกประเภท รวมทั้งเครื่องฟอกอากาศ และเครื่องซักผ้าขนาดเล็กออกสู่ตลาด

การผลิตสินค้าดังกล่าวนั้น ดําเนินการโดยบริษัทในเครือวนวิทย์กรุ๊ป ได้แก่ บริษัท วนวิทย์แมนูแฟคเจอริ่ง จํากัด บริษัท ฮาตาริอิเลคทริค จํากัด และบริษัท วนวิทย์เมทัลเวิร์ค จํากัด มี “อากงจุน” เป็นประธาน กรรมการ “อากงจุน” คิดเสมอว่าคนไทยไม่ได้มีความสามารถด้อยกว่าใคร ไม่ต้องรอให้ชาวต่างชาติ เป็นผู้นําและคนไทยเป็นผู้ตามเสมอไป  ยังได้ใช้กลยุทธ์การบริหารต้นทุน และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเป็นแนวทางการทํางานมาตลอดใน 2 ประการ คือ ใช้ต้นทุนเท่าเดิม แต่ได้ผลผลิต เพิ่มขึ้น  และ ใช้ต้นทุนลดลง แต่ได้ผลผลิตเท่าเดิม รวมทั้งกําหนด วิสัยทัศน์ของบริษัทในเครือไว้ว่า “ฮาตาริ” คือผู้เชี่ยวชาญทางด้านสายลม

“อากงจุน” ได้ใช้ประสบการณ์ที่ผ่านมารวมกับพรสวรรค์ ในเชิงช่างทําการประดิษฐ์คิดค้น และพัฒนาระบบการผลิตให้มีประสิทธิภาพ มาอย่างต่อเนื่อง สามารถลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตได้อย่างเห็นได้ชัดโดยมิได้ใช้พื้นฐานความรู้จากการเรียนที่ใด ขณะเดียวกันก็ไม่ปฏิเสธเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ได้นํามาผสมผสานอย่างกลมกลืน

สําหรับพนักงาน “อากงจุน” เป็นผู้ให้โอกาสพนักงานที่ตั้งใจปฏิบัติงาน เมื่อมีความผิดพลาดเกิดขึ้น จะให้คําชี้แนะและให้ถือว่า “ผิดเป็นครู” ให้เดินหน้าต่อไป ไม่ต้องกลัว ไม่ต้องท้อถอย พร้อมทั้งให้การจุนเจือครอบครัวของพนักงานด้วยการให้ทุน การศึกษาแก่บุตรและมอบเครื่องอุปโภคให้เป็นประจําทุกปี

เจ้าสัวใจบุญ

ณ วันนี้บริษัทในเครือวนวิทย์กรุ๊ป มีพนักงานกว่า 2,000 คน ส่งผลิตภัณฑ์ออกจําหน่ายทั่วประเทศไทยและต่างประเทศ มีส่วนแบ่งการตลาดในผลิตภัณฑ์พัดลมในประเทศ 80% สามารถลดการนําเข้าพัดลมจากต่างประเทศได้เกือบทั้งหมด “อากงจุน” เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีวิสัยทัศน์ กว้างไกล ขยันหมั่นเพียร ซื่อสัตย์ สุจริต มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ จิตใจดีงาม สามารถนําพาตนเอง และกิจการสู่ความสําเร็จ อย่างสูง

เมื่อประสบความสําเร็จ “อากงจุน” มิได้ลืม ตอบแทนสังคม กลับคิดเสมอว่าต้องตอบแทนสิ่งที่ดีงามให้แก่สังคม ช่วยเหลือผู้อื่นที่เดือดร้อนหรือด้อยโอกาส ด้วยความบริสุทธิ์ใจ โดยไม่แสดงตัว ได้บริจาคทรัพย์สิ่งของให้กับโรงพยาบาลต่างๆ สร้างศูนย์วิปัสสนาและมอบเงิน อุดหนุนให้แก่ยุวพุทธิกสมาคม ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส สร้างสะพานลอย ข้ามถนน ตลอดจนบริจาคเงินให้แก่โรงเรียน และสถาบันการศึกษาทุกระดับ เป็นประจํา

ทั้งนี้ ไม่เพียงแต่การบริจาคให้กับโรงพยาบาล 900 ล้านบาทเท่านั้น  แต่“อากงจุน” ได้บริจาคเพื่อการศึกษาและทางการแพทย์เสมอ โดยเมื่อวันที่ 21 มีนาคม กองทุนฮาตาริ เพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 โดย คุณจุน-คุณสุนทรี วนวิทย์ และครอบครัว ยังได้มอบทุนการศึกษา 20 ล้านบาท ให้กับนักเรียนที่ขาดทุนทรัพย์ ของมหาวิทยาลัยมหิดล

เรื่องราวของผู้ประสบความสำเร็จในชีวิตคนนี้ คนใกล้ชิดระบุว่า เป็นคนทำงานมุ่งมั่น สมถะ ประหยัด เรียบง่าย และ เสมอต้นเสมอปลาย แม้จะมีฐานะร่ำรวย แต่ของติดตัวที่แพงที่สุด คือ นาฬิกาข้อมือ ราคา 2 พันบาท ไม่เคยใส่แบรนด์เนม ไม่มีรถสปอร์ต ไม่มีเรือยอชต์ ไม่มีเครื่องบินส่วนตัว จึงไม่แปลกใจกับ “เจ้าสัวใจบุญ”คนนี้

เจ้าสัวใจบุญ

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight