CEO INSIGHT

สื่อยกย่อง! ‘อรรถพล ฤกษ์พิบูลย์’ สุดยอด CEO

อรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท. 1 ใน CEO ที่ได้รับการยกย่องจากสื่อมวลชนหลายสำนักให้เป็น “สุดยอด CEO” กับการบริหารธุรกิจ มุ่งสู่ศูนย์กลางด้านพลังงานแห่งอนาคต ยังเป็น “หัวหอก” สำคัญขับเคลื่อน ให้กลุ่ม ปตท. เข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุน การแก้ปัญหาวิกฤตโควิด-19 อย่างจริงจังช่วงที่ผ่านมา

ช่วงปลายปี 2564 ที่ผ่านมา สื่อมวลชนหลายสำนักยกย่อง อรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ให้เป็น 1 ใน 15 คนไทยที่ทรงอิทธิพลที่สุดปี 2022 และ 1 ใน 21  CEO ได้รับเลือก Best CEO in Energy Transformation หลังขึ้นนั่งตำแหน่ง CEO คนที่ 10 ของปตท. และบริหารจัดการองค์กรภายใต้สถานการณ์วิกฤตโควิด-19

อรรถพล ฤกษ์พิบูลย์

อย่าง ไทยรัฐ ยกให้เป็น 1 ใน 15 คนไทยที่ทรงอิทธิพลที่สุดปี 2022 ความหวังใหม่เปลี่ยนอนาคตประเทศไทย ที่จะมาเป็นกำลังขับเคลื่อนโลกยุคหลังโดวิด-19 เพื่อพลิกเศรษฐกิจประเทศครั้งใหญ่ ภายใต้วิสัยทัศน์ใหม่ Powering Life with Future Energy & Beyond ประกาศเร่งเครื่องพลิกองค์กรสู่การเป็นผู้นำด้านพลังงานแห่งอนาคต พร้อมสร้าง New S-Curve ให้ประเทศไทยในธุรกิจใหม่ ๆ ที่ไกลกว่า “พลังงาน”

โดยหวังขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางด้านพลังงานแห่งอนาคต ศูนย์กลางทางการแพทย์ ศูนย์กลางด้านการขนส่ง ตลอดจนส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล AI และ Robotic นอกเหนือจากภารกิจหลัก ที่ทำมาตลอดในการสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน จุดประกายความหวังว่า เมืองไทยอาจพ้นกับดักประเทศรายได้ปานกลาง 

ขณะที่ Bangkok Post ยกให้ อรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ เป็น 1 ใน 21 CEO ได้รับเลือกเป็น Best CEO in Energy Transformation จากแคมเปญ Bangkok Post CEO of the Year 2021 จากการคัดสรร CEO ที่มีความสามารถโดดเด่นในปี 2021 ครอบคลุมทุกกลุ่มอุตสาหกรรม ในการกําหนดกลยุทธ์เพื่อนําพาองค์กรฝ่าวิกฤติโควิค-19 พร้อมรับมือกับการแข่งขันในยุค New Normal ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตควบคู่ไปกับการดูแลสังคมชุมชน และประเทศให้เติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน

ซึ่งมาจากการเปิดให้ประชาชนผู้อ่านได้เข้ามาโหวตทางเว็บไซต์ และจากการตัดสินของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2021 เป็นต้นมา

อรรถพล ฤกษ์พิบูลย์

กรุงเทพธุรกิจ โหวตให้ อรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ เป็น CEO of the Year 2021 โดยกองบรรณาธิการพิจารณา จากการที่กลุ่ม ปตท. เข้าช่วยแก้ปัญหาโควิด-19 พร้อมตั้ง โครงการลมหายใจเดียวกัน และขับเคลื่อนองค์กรสู่การเปลี่ยนแปลง Transformation และ Environmental Social & Governance (ESG) ด้วยการสร้างพลังขับเคลื่อนทุกชีวิต ดำเนินธุรกิจควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตสังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม

สำหรับ อรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ เข้ารับตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท. เมื่อเดือนพฤษภาคม 2563 เป็น CEO คนที่ 10 ของ ปตท. ถือเป็นห้วงเวลาที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ขยายวงกว้าง จนรัฐบาลต้องประกาศมาตรการล็อคดาวน์โควิด-19 ส่งผลต่อเศรษฐกิจไทยอย่างหนัก โดยเฉพาะการท่องเที่ยวและการส่งออก 

ความโดดเด่นของ อรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ไม่เฉพาะแต่วิสัยทัศน์ใหม่ Powering Life with Future Energy & Beyond ประกาศเร่งเครื่องพลิกองค์กร สู่การเป็นผู้นำด้านพลังงานแห่งอนาคตอย่างเดียว แต่ยังเป็นหัวหอกสำคัญ ในการขับเคลื่อนให้กลุ่ม ปตท. เข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุนการแก้ปัญหาวิกฤตโควิด-19 อย่างจริงจังช่วงที่ผ่านมา จากความน่ากลัวของไวรัสโควิด-19 ที่แพร่ระบาด โดยเฉพาะคนที่ต้องสูญเสียสมาชิกในครอบครัวไปโดยที่ยังไม่ทันได้ร่ำลา

หัวหอกสำคัญ ในการขับเคลื่อนให้กลุ่ม ปตท. เข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุนการแก้ปัญหาวิกฤตโควิด-19 อย่างจริงจังช่วงที่ผ่านมา

เมื่อการแพร่ระบาดระลอก 3 เกิดขึ้น กลุ่ม ปตท. ได้จัดตั้ง โครงการลมหายใจเดียวกัน ขึ้นมา เพื่อส่งมอบเครื่องช่วยหายใจ สำหรับผู้ป่วยวิกฤติ และเครื่องให้ออกซิเจนอัตราไหลสูง เพื่อยืดลมหายใจของผู้ป่วยขั้นวิกฤตให้กับโรงพยาบาลกว่า 400 แห่ง และยังร่วมกับบริษัทในกลุ่ม ปตท. ทำ โครงการ Restart Thailand แรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจจากการสร้างงาน สร้างรายได้ มีการจ้างนักศึกษาจบใหม่ เปิดรับพนักงานเพิ่มในตำแหน่งที่ว่าง ช่วยสร้างงานให้คนไทยได้กว่า 25,000 คน

อรรถพล ฤกษ์พิบูลย์

พร้อมกันนี้ ยังร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุข สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) มูลนิธิโรงพยาบาลในเครือบางปะกอก และโรงพยาบาลปิยะเวท จัดตั้งหน่วยคัดกรองและโรงพยาบาลสนามครบวงจร (End-to-End) กลุ่ม ปตท. ขึ้น

จึงไม่แปลกใจที่สื่อมวลชนหลายสำนัก ยกให้ อรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ขึ้นแท่น สุดยอด CEO หรือ คนไทยที่ทรงอิทธิพลที่สุดปี 2022 ก็เพราะวิสัยทัศน์ในการบริหารจัดการทั้งในส่วนขององค์กร และงานช่วยเหลือสังคมที่มีอย่างต่อเนื่อง และโดดเด่นในช่วงที่ผ่านมา ท่ามกลางวิกฤตโควิด-19  ปตท. ไม่ได้ดำเนินการเพียงลำพัง แต่ยังได้รับความร่วมมือจากบริษัทต่าง ๆ ในกลุ่ม ปตท. ด้วยกันเอง ในการขับเคลื่อนทุก ๆ โครงการในการช่วยผู้ป่วยโควิด-19

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight