ดูหนังออนไลน์
CEO INSIGHT

‘ธนา ต่อสหะกุล’ เผยวิสัยทัศน์ กุมบังเหียน เอ็มดีพีซี ภารกิจหลัก พัฒนาคน

“ธนา ต่อสหะกุล” แม่ทัพใหม่ เอ็มดีพีซี เปิดวิสัยทัศน์ เพื่อส่งมอบบริการอสังหาริมทรัพย์แบบครบวงจร ภายใต้แนวคิด “ทุกเรื่องในคอนโดฯ ให้เราดูแล”

งานบริหารจัดการโครงการที่อยู่อาศัย และงานบริการ ด้านอสังหาริมทรัพย์ ถือเป็นงานละเอียดอ่อน ที่ต้องอาศัยหลายทักษะ โดยเฉพาะการเข้าใจ ในความต้องการที่แตกต่าง ของผู้บริโภค และแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ได้อย่างรวดเร็วทันใจ ทีมงานจึงต้องผ่านการฝึกอบรม ให้มีความเชี่ยวชาญในหน้าที่ เช่นเดียวกับ การมีทัศนคติที่ดี พร้อมจะส่งมอบบริการที่เหนือระดับ อย่างมีคุณภาพ ซึ่งถือเป็น ภารกิจสำคัญ ของ “ธนา ต่อสหะกุล” แม่ทัพคนใหม่ บริษัท เอ็มดีพีซี จำกัด (MDPC)

ธนา ต่อสหะกุล

ธนา ต่อสหะกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็มดีพีซี จำกัด เปิดเผยว่า ภายใต้แนวคิด “ทุกเรื่องในคอนโดฯ ให้เราดูแล” เอ็มดีพีซี ได้วางวิสัยทัศน์ “MDPC Expertise Meets Excellence” ซึ่งเป็นการวางรากฐานแนวคิด ในการทำงานของบุคลากร เพื่อส่งมอบ บริการอสังหาริมทรัพย์ แบบครบวงจร ให้แก่ และ ในทุกโครงการ ภายใต้การดูแลของ MDPC ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสมบูรณ์แบบที่สุด

นอกจากนี้ ยังมุ่งตอบโจทย์ รูปแบบการใช้ชีวิต ของผู้บริโภคตามแนวคิด “ทุกเรื่องในคอนโดฯ ให้เราดูแล” พร้อมนโยบายการทำงานต่าง ๆ ที่เข้าใจลูกค้า และบริการที่ยืดหยุ่น หมาะสมกับสถานการณ์ เพื่อตอบโจทย์ความพึงพอใจสูงสุด

สิ่งที่ตั้งใจไว้ และอยากทำให้สำเร็จ คือ อยากให้บุคลากรของ MDPC ไม่ว่าจะฝ่ายนิติบุคคล ฝ่ายทำความสะอาด ฝ่ายวิศวกรรมอาคารฝ่ายความปลอดภัย ฝ่ายตัวแทนขาย รวมถึงฝ่ายอื่นๆ มีครบทั้ง Hard Skills ซึ่งเป็นทักษะความรู้ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน และ Soft Skills ทักษะด้านการปฏิสัมพันธ์

ทั้งนี้เพราะ งานบริการด้านอสังหาริมทรัพย์ ต้องติดต่อกับผู้คนตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นการทำงานร่วมกันในทีม การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า รวมถึงมีจิตใจรักในงาน ด้านบริการ หรือ Service Mind พร้อมที่จะดูแลลูกบ้าน และผู้มาติดต่ออย่างเต็มที่ และให้ความสำคัญกับเรื่องความสมบูรณ์แบบ ของทุกบริการ เช่น การบริหารจัดการอาคารต้องเป็นไปตามมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 ซึ่งเป็นมาตรฐานของระบบบริหารคุณภาพในระดับสากล

แต่ความสมบูรณ์แบบเหล่านี้ จะเกิดไม่ได้ หากขาดความร่วมมือร่วมใจกันในทีม จึงคาดหวังให้บุคลากรทุกคนมี Soft Skills ในด้านการเข้าสังคม และพร้อมที่จะทำงานร่วมกันอย่างมืออาชีพ จึงปรับแผนการบริหาร ให้กับแต่ละโครงการโดยเฉพาะ เพื่อเป็นให้มากกว่างานนิติบุคคล แต่ดูแลครบทุกมิติ และเน้นเติมเต็มประสบการณ์ การอยู่อาศัย และ นำเทคโนโลยี และนวัตกรรม มาใช้ในการดูแลให้บริการ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการ ของผู้บริโภคอย่างครบวงจร

“MDPC Expertise Meets Excellence เดินหน้าขับเคลื่อนกลยุทธ์ พร้อมผนึกกำลังคนเพื่อส่งมอบ All in One Service หัวใจสำคัญของการส่งมอบแ เหนือความคาดหมายของลูกค้า คือ การทำงานร่วมกัน อย่างเป็นมืออาชีพ เราจึงต้องทำให้บุคลากร และทีมงานเห็นภาพ ที่ชัดเจนของเป้าหมายองค์กร แล้วทุกคน จะสามารถนำสิ่งที่เราเน้นย้ำไปปฏิบัติตามได้อย่างเข้าใจและเต็มใจ”ธนา กล่าว

บริษัท เอ็มดีพีซี จำกัด MDPC Expertise Meets Excellence เป็นผู้ให้บริการด้านอสังหาริมทรัพย์แบบครบวงจร ในเครือเมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ ปัจจุบัน ให้บริการใน 6 กลุ่มธุรกิจหลัก ประกอบด้วย

  • ธุรกิจบริหารจัดการอาคาร
  • .ธุรกิจนายหน้าซื้อ-ขาย-ปล่อยเช่าอสังหาริมทรัพย์
  • ธุรกิจตัวแทนขายอสังหาริมทรัพย์
  • ธุรกิจตกแต่ง และปรับปรุงที่อยู่อาศัย
  • ธุรกิจบริการด้านความสะอาด
  • ธุรกิจบริการด้านดิจิทัล มาร์เก็ตติ้ง มีวิสัยทัศน์ ในการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเหลือ ในการดูแลอสังหาริมทรัพย์ เพื่อผู้บริโภค

อ่านข่าวเพิ่มเติม