CEO INSIGHT

เปิดแนวคิด ‘โอฬาร จันทร์ภู่’ นายกสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านคนใหม่ นำทัพสู้เศรษฐกิจถดถอย

เปิดวิสัยทัศน์ “โอฬาร จันทร์ภู่” นายกสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านคนใหม่ ประกาศ 3 กลยุทธ์นำทัพเอาชนะความท้าทายธุรกิจ-เศรษฐกิจถดถอย พร้อมลุยดิจิทัลแพลตฟอร์มครบทุกมิติ

“โอฬาร จันทร์ภู่” หนึ่งในผู้บริหารคนยุคใหม่ ที่สั่งสมประสบการณ์การทำงานในแวดวงธุรกิจรับสร้างบ้านมามากกว่า 20 ปี และเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งและดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ บริษัท แอดวานซ์ โฮม จำกัด ล่าสุด ได้เข้าดำรงตำแหน่งนายก สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน (Home Builder Association : HBA) ในวาระปี 2566-2568

สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน

นายโอฬาร จันทร์ภู่ นายกสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน เปิดเผยวิสัยทัศน์ในปี 2566 ว่า พร้อมเดินหน้าสร้างการเติบโตที่แข็งแกร่งให้กับสมาคมฯ ในวาระ 3 ปี (2566-2568) ด้วย 3 กลยุทธ์หลัก ได้แก่

1. การยกระดับมาตรฐานธุรกิจรับสร้างบ้าน ให้เป็นที่ยอมรับและน่าเชื่อถือในระดับประเทศ พร้อมทั้งสนับสนุนให้สมาชิกเติบโตอย่างยั่งยืน เพื่อขับเคลื่อนสมาคมฯ สู่การเป็นองค์กรชั้นนำของประเทศ มุ่งตอกย้ำและสร้างความเชื่อมั่นอย่างสูงสุด เพื่อให้สมาคมฯ เข้าไปอยู่ในใจของผู้บริโภค รวมทั้งมุ่งสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพสมาชิกให้เติบโตอย่างมั่นคงยั่งยืน

2. การเดินหน้าสู่ดิจิทัลแพลตฟอร์ม (Digital Platform) ให้ครบทุกมิติและทันกับสถานการณ์ในปัจจุบัน เพื่อเพิ่มโอกาสทางการตลาดของสมาชิก และกระตุ้นการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของสมาคมฯ ให้ขยายวงกว้างมากยิ่งขึ้น

3. การขยายฐานความร่วมมือกับพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน และการขยายฐานบริษัทสมาชิกให้ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศ

ทั้งหมดนี้ล้วนเป็นปัจจัยเสริมทัพความแข็งแกร่งของสมาคมฯ ให้เติบโตได้อย่างยั่งยืนอย่างแท้จริง

คุณโอฬาร จันทร์ภู่ นายกสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน 01
โอฬาร จันทร์ภู่

ทั้งนี้ เนื่องในโอกาสดำรงตำแหน่งนายกสมาคมฯ คนใหม่ ในวาระปี 2566-2568 มีความพร้อมอย่างที่สุดที่จะรับไม้ต่อในการบริหารสมาคมฯ ด้วยความมุ่งมั่นที่จะสานต่อเป้าหมายและขับเคลื่อนธุรกิจรับสร้างบ้านให้ก้าวไกลยิ่งขึ้น ถึงแม้ว่าในปี 2566 ยังต้องเผชิญกับความท้าทายในหลายปัจจัยและมีความไม่แน่นอนของภาวะเศรษฐกิจค่อนข้างสูง

นายโอฬาร กล่าวว่า การเข้ามารับภารกิจขับเคลื่อนสมาคมฯ ในครั้งนี้ มีวาระการทำงานระยะ 3 ปี ซึ่งจะเดินหน้าทุ่มเทกำลังอย่างเต็มที่เพื่อมุ่งมั่นสานต่อจากผลงานสมาคมฯ ในปี 2565 ที่สามารถเติบโตได้อย่างแข็งแกร่ง ภายใต้ภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวและโรคระบาด

สำหรับในปี 2565 ธุรกิจรับสร้างบ้าน มีมูลค่าตลาดรวมอยู่ที่ 12,500 ล้านบาท เติบโตขึ้น 9% จากปีก่อนหน้า สะท้อนถึงความต้องการปลูกสร้างบ้านพักอาศัยของผู้บริโภคในตลาด ยังคงมีจำนวนมาก

ดังนั้น จึงมั่นใจว่าตลาดรับสร้างบ้านในปี 2566 ยังมีโอกาสขยายตัวได้อย่างต่อเนื่อง เพราะผู้บริโภครับรู้และเชื่อมั่นบริการของบริษัทรับสร้างบ้านมากขึ้น โดยคาดมูลค่าตลาดรับสร้างบ้านจะแตะระดับ 13,250 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6% จากปี 2565

ขณะที่เป้าหมายการขยายฐานบริษัทสมาชิกในปี 2566 สมาคมฯ ตั้งเป้าจะเพิ่มจำนวนสมาชิกทุกประเภทขึ้นอีกอย่างน้อย 10% จากปัจจุบันที่มีอยู่จำนวนทั้งสิ้น 135 ราย

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo