Buzz News

นิสสันแต่งตั้ง รองประธานฝ่ายบุคคล นิสสันเอเชียฯ


นิสสัน ประกาศแต่งตั้ง นายไซม่อน วูลลาร์ด ขึ้นดำรงตำแหน่งรองประธานสายงานทรัพยากรบุคคล นิสสัน เอเชียและโอเชียเนีย มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นไป โดยจะรายงานตรงต่อ นายยูตากะ ซานาดะ รองประธานอาวุโสของนิสสัน เอเชียและโอเชียเนีย และนายมาร์ค สเตาท์ รองประธาน สายงานทรัพยากรบุคคล ของนิสสัน สำนักงานใหญ่

“ภายใต้การดำเนินงานตามแผนระยะกลาง M.O.V.E. to 2022 เพื่อขับเคลื่อนการเติบโตในภูมิภาค ที่มีความหลากหลายและน่าตื่นเต้นนี้ เราตระหนักถึงความสำคัญของพนักงาน ที่มีส่วนสำคัญให้เราบรรลุแผนระยะกลางนี้ และด้วยความเชี่ยวชาญและประสบการณ์อันยาวนานทั้งที่นิสสันและในอุตสาหกรรมยานยนต์ ในด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล การวางแผนกำลังคนเพื่อรองรับการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพพนักงาน ไซม่อน ถือเป็นผู้นำที่พร้อมก้าวขึ้นมาสนับสนุนการเจริญเติบโตของนิสสัน โดยมีพนักงานเป็นหัวใจสำคัญ” นายยูตากะ ซานาดะ กล่าว

Simon Woollard
นายไซม่อน วูลลาร์ด

นายไซม่อน จะดูแลรับผิดชอบกลยุทธ์การคัดเลือกและพัฒนาศักยภาพบุคลากร ในภูมิภาคเอเชียและโอเชียเนีย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของนิสสันให้แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น โดยก่อนที่จะมารับตำแหน่ง นายไซม่อน เป็นหัวหน้าทีมบริหารคัดสรร และพัฒนาความรู้และความสามารถบุคลากรของนิสสันในยุโรป ประจำอยู่ที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส นอกจากนี้ เขายังเคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการด้านทรัพยากรบุคคล นิสสัน ประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ โดยก่อนหน้าเข้าร่วมงานกับนิสสัน

นายไซม่อน เคยดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคล ของฟอร์ดในหลายประเทศ อาทิ จีน ไต้หวัน และ ไทย ซึ่งครอบคลุมภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิคและแอฟริกา เขามาจากเมืองเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย ร่วมงานกับนิสสันเป็นระยะเวลากว่า 6 ปี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ และได้รับประกาศนียบัตรบัณฑิต ในสาขาจิตวิทยาวิชาชีพ จากมหาวิทยาลัยแบลเลอแรต เมืองเมลเบิร์น