Properties

‘กคช.’ จัดเต็ม 10 มาตรการ ล้าง ‘บ้านเอื้ออาทร’ เร่ง 13 โครงการ 5 หมื่นล้าน

กคช. ชู NHA BIG BANG 10 มาตรการด่วน เร่งโครงการร่วมทุน 13 โครงการ มูลค่ากว่า 5 หมื่นล้านบาท พร้อมเคลียร์ขาดทุนสะสมบ้านเอื้ออาทร เตรียมเปิดโครงการบ้าน 300,000-500,000 ด้วยเทคโนโลยีใหม่ลดต้นทุนการผลิต

ณัฐพงศ์ พันธเกียรติไพศาล1
ณัฐพงศ์ พันธเกียรติไพศาล

นายณัฐพงศ์ พันธเกียรติไพศาล ประธานกรรมการการเคหะแห่งชาติ(กคช.) กล่าวว่า นโยบายเร่งด่วนของกรรมการชุดใหม่ ที่ต้องการผลักดันการทำงานของกคช. ภายใต้แนวคิด “NHA BIG BANG” ซึ่งประกอบด้วย 10 มาตรการหลัก ทั้งการลงทุนในอนาคตและล้างปัญหาเดิมอย่างเด็ดขาด โดยเฉพาะการแก้ปัญหาขาดทุนสะสมและปัญหาต่างๆ ของโครงการบ้านเอื้ออาทร รวมถึงการเร่งรัดโครงการบ้านราคา 3- 5 แสนบาทเพื่อช่วยให้ผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลาง มีโอกาสเป็นเจ้าของบ้านที่มีคุณภาพ ตลอดจนการเร่งรัดโครงการร่วมทุน 13 โครงการมูลค่ากว่า 5 หมื่นล้านบาท

S 8896609

ทั้งนี้ รายละเอียดใน 10 มาตรการดังกล่าว จะแบ่งเป็น 3 หมวดใหญ่ ได้แก่ 1. หมวด ลงทุนเพื่อประชาชน ประกอบด้วย 3 มาตรการ ได้แก่ โครงการบ้านราคา 3-5 แสน บาท จะทำการเปิดต้นแบบได้ภายในปี 62 โดยจับกลุ่มเป้าหมายไปยังผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลาง เป็นบ้านที่มีความทันสมัย สวยงามจะมีการสร้างด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ เข้าช่วยลดต้นทุนในการสร้างบ้าน ทำให้ได้มาตรฐานกว่าการก่อสร้างรูปแบบเดิม, การเร่งรัดโครงการร่วมทุนรัฐและเอกชน (PPP) จำนวน 13โครงการ มูลค่ารวมกว่า 50,000 ล้านบาท ซึ่งมีทั้งรูปแบบที่อยู่อาศัยปกติ บ้านพักสำหรับผู้เกษียรอายุ และโครงการผสมผสานในรูปแบบต่างๆ และ การจัดทำฐานข้อมูลที่อยู่อาศัยแห่งชาติ ซึ่งจะเป็นฐานข้อมูลที่อยู่อาศัยทั้งประเทศ

S 8896610

สำหรับหมวดที่ 2 เข้าชนปัญหาสะสม ประกอบด้วย 4 มาตรการหลัก ได้แก่ การจัดการสินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้และเสื่อมโทรมเกี่ยวกับโครงการเอื้ออาทรทั้งหมด และโครงการที่มีปัญหาอื่นๆ โดยโครงการทั้งหมดมีเนื้อที่ประมาณ 4,442 ไร่ มูลค่ากว่า 7,700 ล้านบาท ซึ่งได้วางมาตการแก้ปัญหา 3 ระดับไว้เรียบร้อย รวมไปถึงมาตการทางกฎหมายเพื่อดำเนินคดีต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง, การเร่งจำหน่ายหน่วยที่อยู่อาศัยคงเหลือประมาณ 21,000 หน่วย มูลค่ารวมประมาณ 14,000 ล้านบาท, การเพิ่มมูลค่าพื้นที่จัดสรรประโยชน์ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ เช่น ที่ดินว่างเปล่า และ การเพิ่มศักยภาพบริษัทจัดการทรัพย์สินและชุมชนจำกัดเพื่อแก้ปัญหาขาดทุนสะสม และหามาตรการขยายธุรกิจ

S 8896611

 

 

ในส่วนของหมวดที่ 3. ระดมพลยกมาตรฐานเคหะ ประกอบด้วย 3 มาตรการ ได้แก่ การจัดทำชุมชนตัวอย่างมาตรฐานความเป็นอยู่สูง อย่างน้อย 3 แห่ง ในปี 2562 ได้แก่ชุมชนแนวราบ ชุมชนแนวตั้ง และตลาดการเคหะ, การจัดระบบภายในแก้ปัญหาคุณภาพด้านการก่อสร้างและการบริหารนิติบุคคลของการเคหะ และ NHA Beyond มาตรการที่ยกระดับการเคหะจากภาระหน้าที่หลักในการสร้างที่อยู่อาศัยเพื่อประชาชน เป็น การเคหะที่มีภาระหน้าที่ในการสร้างชุมชนและสังคมที่มีคุณภาพ มีความเป็นอยู่ที่ได้รับการดูแลที่ดี

ทั้งนี้ 10 มาตการดังกล่าว จะทำให้การเคหะสามารถก้าวไปข้างหน้าด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐานสูงขึ้นอย่างชัดเจน รวมไปถึงสะสางปัญหาค้างเก่าซึ่งทำให้การเคหะเสียภาพลักษณ์ และมีผลกระทบต่อประชาชนไปในเวลาเดียวกัน โดยมีการกำหนดกรอบเวลาติดตามผลอย่างชัดเจน สำหรับในปี 2562 จะมีการรายงานผลการปฎิบัติตามมาตรการณ์ตามกรอบระยะเวลา 30,60 และ 90 วัน ต่อคณะกรรมการการเคหะแห่งชาติ

Avatar photo