Properties

‘แมกโนเลีย’ ปั้นแบรนด์ใหม่ ‘มัลเบอร์รี่ โกรฟ’ บ้านเพื่อคนทุกเจน


แมกโนเลีย ควอลิตี้ฯ ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ภายใต้แนวคิด “For All Well-being” มุ่งทำการสำรวจผู้บริโภคและวิจัยอย่างต่อเนื่องเพื่อแก้ไข pain point ในสังคมปัจจุบันและตอบโจทย์เรื่องที่อยู่อาศัยในทุกมิติ นำมาสู่แนวคิดใหม่ในการอยู่อาศัย ภายใต้แนวคิด “Intergeneration Family Living” เพื่อตอบรับรูปแบบความสัมพันธ์ของครอบครัวสมัยใหม่ ที่ผสานการอยู่ร่วมกันทุกเจเนอเรชั่น พร้อมแต่งตั้งสองผู้บริหารนำทัพ เตรียมเดินหน้าเต็มรูปแบบในปี 2562

วิสิษฐ์ มาลัยศิริรัตน์
นายวิสิษฐ์ มาลัยศิริรัตน์

นายวิสิษฐ์ มาลัยศิริรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (MQDC) กล่าวว่า ปัจจุบันนี้ ครอบครัวสมัยใหม่มีขนาดเล็กลงเรื่อยๆ จากการแยกที่อยู่อาศัยจากครอบครัวใหญ่ โดยมีเรื่องความสะดวกในการเดินทางเป็นปัจจัยหลัก ทาง MQDC ซึ่งให้ความสำคัญในเรื่องของความสุขที่แท้จริงในชีวิต จึงเล็งเห็นว่าความสุขของทุกเจเนอเรชั่น ไม่จำเป็นต้องเกิดขึ้นเฉพาะโอกาสพิเศษ เช่นงานรวมญาติ หรือทริปครอบครัว แต่ความสุขจากการอยู่ร่วมกันเกิดขึ้นได้ทุกวัน จึงพัฒนาแบรนด์ “MULBERRY GROVE”(มัลเบอร์รี่ โกรฟ) ซึ่งเป็นมากกว่าที่พักอาศัย แต่เป็นที่ที่เติมเต็มช่องว่างของการอยู่อาศัยของครอบครัวใหญ่

thumbnail Photo MQDC introduces ‘Intergeneration Family Living’ concept
(จากซ้าย) นายรุ่งโรจน์ จงศุจิพันธุ์, นายวิสิษฐ์ มาลัยศิริรัตน์, นายชาคริต หัสสรังสี

ด้วยแนวคิดดังกล่าว MQDC จึงได้แต่งตั้งสองผู้บริหารรุ่นใหม่เข้ามาดูแลแบรนด์ “มัลเบอร์รี่ โกรฟ” ดูแลการพัฒนาโครงการที่พักอาศัยที่มีคุณภาพสูง มีความหรูหรา และตอบโจทย์ที่พักอาศัยในระดับซุปปอร์ลักซ์ชัวรี่ ได้แก่ นายรุ่งโรจน์ จงศุจิพันธุ์ ผู้อำนวยการอาวุโส และนายชาคริต หัสสรังสี ผู้อำนวยการ

นายรุ่งโรจน์ จงศุจิพันธุ์ ผู้อำนวยการอาวุโส แบรนด์ MULBERRY GROVE สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาการบริหารธุรกิจ จากสถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซต (MIT) ประเทศสหรัฐอเมริกา ระดับปริญญาตรี (เกียรตินิยม) คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และยังได้ศึกษาด้านการบริหารอสังหาริมทรัพย์ จากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด (Harvard) ประเทศสหรัฐอเมริกา ก่อนจะร่วมงานกับ MQDC เขาดูแลงานพัฒนาธุรกิจที่พฤกษา เรียลเอสเตท และยังเคยดูแลแบรนด์ของบริษัท พรอคเตอร์ แอนด์ แกมเบิล (P&G)ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในช่วงแรกของการทำงาน นายรุ่งโรจน์เคยดูแลโครงการด้านพลังงาน ทั้งในและต่างประเทศ ที่เอสซีจี (ปูนซิเมนต์ไทย) อีกด้วย

จากประสบการณ์การทำงานในด้านการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์มาก่อนหน้านี้ รวมทั้งมีความสนใจในเรื่องความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว จึงนำมาพัฒนาที่อยู่อาศัยภายใต้แนวคิดที่ให้ความสำคัญกับครอบครัวที่มีสมาชิกหลากหลายรุ่น โดยมุ่งเน้นการสร้างความอบอุ่นและเติมเต็มความสัมพันธ์ในครอบครัว “มัลเบอร์รี่ โกรฟ” จึงให้ความสำคัญในเรื่องของรากฐานชีวิตที่แท้จริงของครอบครัว คุณค่าการใช้ชีวิต ความสัมพันธ์ การใช้เวลาร่วมกัน รวมทั้งการเรียนรู้ที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่น อีกทั้งยังเป็นแบรนด์ที่พักอาศัยระดับซุปเปอร์ลักซ์ชัวรี่แห่งแรกในเมืองไทย ที่มาด้วยแนวคิดใหม่ ‘Intergeneration Family Living’ ในรูปแบบ luxury multi residence platforms ที่จะตอบโจทย์การใช้ชีวิตร่วมกันแบบหลายเจเนอเรชั่น และในเรื่องของความสะดวกสบายและความคล่องตัวของครอบครัวยุค 4.0

นายชาคริต หัสสรังสี ผู้อำนวยการ โครงการ Mulberry Grove มีพื้นฐานมาจากการเป็นวิศวกร โดยสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีประสบการณ์ทางวิศวกรรมก่อสร้าง ในตำแหน่งวิศวกรเทคนิคของการก่อสร้างสาธารณูปโภคขนาดใหญ่ งานสะพานข้ามแม่น้ำในต่างประเทศ งานถนน งานก่อสร้างอาคารสำนักงานใหญ่ของหน่วยงานรัฐ วิศวกรงานปรับปรุงคุณภาพพื้นดินทางวิศวกรรมของของสนามบิน งานก่อสร้างบ้านและคอนโดมิเนียมแมกโนเลียส์ บางนา งานก่อสร้างบ้านพักอาศัยส่วนตัวระดับ High-End ขนาดใหญ่

“Mulberry Grove” ถือเป็นแบรนด์ใหม่ของ MQDC ที่มุ่งเน้นพัฒนาโครงการที่พักอาศัยระดับ Super Luxury ด้วยแนวคิดการสร้างสังคมและที่อยู่อาศัย ที่เชื่อมต่อและเติมเต็มความสัมพันธ์ของครอบครัวหลากหลายรุ่นและหลากหลายช่วงวัยให้กลับมาอยู่ด้วยกัน และยังคงมีความเป็นส่วนตัว ในพื้นที่ของตัวเองเมื่อต้องการ นี่จึงเป็นแนวคิดใหม่ของตอบโจทย์ครอบครัวยุค 4.0 ได้เป็นอย่างดี

“จากประสบการณ์การทำงานในด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของทั้งสองท่าน เราจึงเชื่อมั่นว่าแบรนด์ มัลเบอร์รี่ โกรฟ จะเป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่สร้างสรรค์โครงการที่พักอาศัย ให้ครอบครัวสมัยใหม่ หันกลับมาสู่การเป็นครอบครัวใหญ่ ที่มีความใกล้ชิดผูกพันและมีความอบอุ่นอีกครั้ง” นายวิสิษฐ์ กล่าวสรุป

สำหรับโครงการ “Mulberry Grove” คือแบรนด์ Super-luxury Residence ภายใต้ concept “Intergeneration Family Living” ครั้งแรกของประเทศไทยที่ถูกพัฒนาจากการต่อยอดแนวคิด For All Well-being ของบริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (MQDC) ให้ตอบโจทย์ชีวิตครอบครัวที่มี pain point เรื่องความสัมพันธ์และการปฏิสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกหลายรุ่น ที่นำไปสู่ปัญหาต่างๆ ในครอบครัวและสังคม โดย Mulberry Grove ได้ทำการศึกษาวิจัยอย่างต่อเนื่อง ร่วมกับศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (RISC) และจากการศึกษางานวิจัยจากทั่วโลก พบว่าครอบครัวที่มีสมาชิกอยู่ร่วมกันหลายรุ่น นำมาซึ่งประโยชน์มากมายต่อสมาชิกทุกรุ่น

โครงการฟอร์เรสต์เทีย
โครงการฟอร์เรสต์เทีย

MULBERRY GROVE มีแผนเปิดตัวโครงการในใจกลางเมือง และโครงการในเมือง Forestias ย่านบางนา ที่ทุกโครงการจะตอบโจทย์ความต้องการของสมาชิกครอบครัวทุกรุ่น และส่งเสริมให้เกิดการใช้เวลาร่วมกันของสมาชิกทุกรุ่น เพื่อคุณภาพชีวิตและความสุขอย่างยั่งยืน