ดูหนังออนไลน์
Business

เม็ดเงินโฆษณา ก.พ. ยังโตได้ 1% ‘ยูนิลีเวอร์’ ทุ่มงบเพิ่มสูงสุด

นีลเส็น ประเทศไทย เผยมูลค่าเม็ดเงินโฆษณาในช่วงเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์ปี 2563 เพิ่มขึ้น 1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วโดยมูลค่าอยู่ที่ 17,865 ล้านบาท จากเดือนกุมภาพันธ์ 2562 มีมูลค่าอยู่ที่ 17,666 ล้านบาท

ทั้งนี้ถือว่าดีขึ้น เมื่อเทียบกับเดือนมกราคม 2563 ที่ลดลง 1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วโดยมูลค่าอยู่ที่ 8,562 ล้านบาท

ขณะที่สื่อทีวียังคงเป็นสื่อที่มีสัดส่วนของการใช้เม็ดเงินโฆษณาสูงสุดอยู่ที่ 58% หรือมีเม็ดเงิน 10,398 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 9,940 ล้านบาท ในเดือนกุมภาพันธ์ 2562

หากดูเม็ดเงินโฆษณาโดยแบ่งตามกลุ่มอุตสาหกรรมแล้ว กลุ่มอุตสาหกรรม 3 อันดับแรกที่ใช้เม็ดเงินโฆษณาสูงสุดในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 คือกลุ่มผลิตภัณฑ์ดูแลส่วนบุคคลและเครื่องสำอาง (Personal Care & Cosmetic) มูลค่า 2,484 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5%

รองลงมาคือกลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverage) มูลค่า 2,370 ล้านบาท ใช้เม็ดเงินโฆษณาลดลง 2% และลำดับที่ 3 คือกลุ่ม Media & Marketing มูลค่า 1,685 ล้านบาท ใช้เม็ดเงินโฆษณาลดลง 6% จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว

สำหรับบริษัทที่ใช้เม็ดเงินโฆษณาสูงสุดของเดือนกุมภาพันธ์ปี 2563 สามลำดับแรกได้แก่ บริษัท ยูนิลีเวอร์ (ไทย) โฮลดิ้งส์ จำกัด มูลค่า 643 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว 52% ตามด้วย บริษัท ไลฟ์สตาร์ จำกัด ในเครืออาร์เอส ใช้งบมูลค่า 465 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกันปีที่แล้ว 3% อันดับสามคือ ทีวีไดเร็ค ใช้งบโฆษณามูลค่า 351 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว 13%

WANPEN PUTTANONT