ดูหนังออนไลน์
Business

‘อุตฯโฆษณา’ เผชิญ 3 ความท้าทาย ชี้คีย์ซัคเซส ‘วิเคราะห์-วิธีใช้’

“เกรย์เอ็นเจ ยูไนเต็ด” แนะแบรนด์ ธุรกิจปรับรับมือความท้าทายอุตสาหกรรมโฆษณา 3 ปัจจัย พร้อมชู 3 กลยุทธ์ ฝ่าด่านเศรษฐกิจ ดิจิทัลดิสรัปชั่น

นางคณพร ฮัทชิสัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เกรย์เอ็นเจ ยูไนเต็ด ครีเอทีฟเอเจนซี่ชั้นนำของเมืองไทย เปิดเผยว่า ปัจจุบัน อุตสาหกรรมโฆษณาเผชิญกับความท้าทายหลัก 3 ประการ เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งองคาพยพ โดยสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ปัจจัยหลัก ดังนี้

คณพร ฮัทชิสัน
  • Sluggish economy เศรษฐกิจภายในประเทศที่มีอัตราการเติบโตลดลง ทั้งจากค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้น ปัจจัยการเมือง และไวรัสโควิด-19
  • Fierce competition การแข่งขันภายในอุตสาหกรรมโฆษณารุนแรงมากยิ่งขึ้น ทั้งการเกิดขึ้นของเอเจนซี่รายใหม่ๆ และการขยายขอบเขตการบริการที่ทับซ้อนกันมากขึ้นของเอเจนซี่อื่นๆ
  • Shift in ad spending ภูมิทัศน์สื่อที่เปลี่การสวิยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว โดยสื่อดิจิทัลเข้ามามีบทบาทต่อการสื่อสารอย่างมีนัยสำคัญ ขณะที่การสื่อสารเข้าสู่ยุคกระจายตัว (Fragmentation) ทำให้ประสิทธิภาพในการลงทุนต่ำลง ทำให้การเข้าถึงในการสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายมีความท้าทายมากขึ้นผ่านการควบคุมด้วยอัลกอริธึ่ม ซึ่งทำให้การเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายมีประสิทธิภาพต่ำลง จำเป็นต้องใช้งบประมาณสูงขึ้น

“ขณะที่ แบรนด์มีความต้องการที่หลากหลายขึ้น แต่งบประมาณจำกัด ดังนั้น “ประสิทธิภาพ” ของการใช้งบประมาณ จึงเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งในยุคที่สื่อดิจิทัลมีบทบาทอย่างมาก”นางคณพร กล่าว

จากความท้าทายดังกล่าว ทำให้การทำแคมเปญโฆษณาหรือกิจกรรมการตลาดทุกวันนี้ ไม่ได้ขึ้นอยู่ที่ใครมีข้อมูล (data) หรือเทคโนโลยีที่ล้ำกว่าใคร แต่อยู่ที่ “การวิเคราะห์และวิธีการใช้” อย่างสร้างสรรค์และตอบโจทย์ทางการตลาดของลูกค้าได้มากกว่ากัน

สำหรับ เกรย์เอ็นเจ ยูไนเต็ด ได้วางจุดยืนสู่ในการเป็น business solution เพื่อการผลิตงานที่ famously effective ทุกอย่างไม่มีสูตรสำเร็จ ยุคนี้ต้องการการออกแบบที่เฉพาะตัว (personalize) พร้อมทั้งวางปรัชญาที่ยึดแนวคิดในการใช้ “ความคิดสร้างสรรค์” เพื่อแก้ไขปัญหาทางธุรกิจ

ทั้งนี้เนื่องจากมองว่า ไม่ว่าโลกจะขับเคลื่อนไปในทิศทางใดก็ตาม เทคโนโลยีจะไปไกลเพียงใด ความคิดสร้างสรรค์ยังคงเป็นแก่นสำคัญในกระบวนการหาทางออกของธุรกิจ ไม่จำกัดเพียงแค่งานครีเอทีฟหรือการคิดเรื่องราว แต่ยังรวมไปถึงการวางแผนเชิงกลยุทธ์ การพัฒนาโซลูชั่นด้านผลิตภัณฑ์ การบริหารงานลูกค้า และโปรดักชั่น

ด้านนางสาวทิพยจันทน์ หัสดินทร ณ อยุธยา ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท เกรย์เอ็นเจ ยูไนเต็ด กล่าวเพิ่มเติมว่า เกรย์เอ็นเจ ยูไนเต็ด ได้กำหนดแผนธุรกิจผ่านกลยุทธ์ 3P ได้แก่

  • People เพราะหัวใจสำคัญของธุรกิจโฆษณาคือ “คน” บริษัทจึงได้เพิ่มโปรแกรมเพื่อการเพิ่มศักยภาพในการทำงาน เพื่อก้าวสู่การเป็น High performance culture agency หรือเอเจนซีที่มีวัฒนธรรมองค์กรที่มีศักยภาพในการทำงานสูง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
ทิพยจันทน์ หัสดินทร ณ อยุธยา

ปัจจุบัน เกรย์เอ็นเจ ยูไนเต็ด ได้นำโครงสร้างการทำงานแบบ agile เข้ามาจัดโครงสร้างการทำงาน  รวมทั้งเน้นการสร้างวัฒนธรรมที่มีส่วนร่วมของคนรุ่นใหม่ภายในองค์กร เพื่อให้คนรุ่นใหม่ได้มีบทบาทในการกำหนดการทำงาน และเปิดโอกาสให้เลือดใหม่ที่ต้องการทำงานในอุตสาหกรรมได้เข้ามาได้ทดลองงาน พร้อมได้ค่าตอบแทน เพื่อค้นหาดาวดวงใหม่ให้กับวงการโฆษณา

  • Products เกรย์เอ็นเจ ยูไนเต็ด ยังได้ขยายบริการสู่ Experience Maximization เพื่อให้ครอบคลุมทุกเส้นทางของลูกค้า (Customer Journey) พร้อมตอบสนองลูกค้าได้แบบครบวงจร
  • Partnership เพื่อตอบโจทย์ลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการออกแบบแคมเปญการสื่อสารแบบ tailor made ร่วมกับมีเดียเอเจนซี่ในกลุ่ม WPPs ตั้งแต่รับบรีฟ ผสานจุดแข็งทั้งด้านความคิดสร้างสรรค์ ดาต้า และเทคโนโลยีไว้ด้วยกันได้อย่างลงตัวและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการประสานผ่านทาง Center of Excellence (COEs) ของบริษัทแม่ เกรย์ เน็ตเวิร์ก

นอกจากนี้ ยังได้จัดทำโครงการ “The Campus” ขึ้น เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาความเป็นเลิศทางด้านบุคลากรในอุตสาหกรรมโฆษณา เนื่องจากปัญหาสมองไหลและการลาออก (turnover) ในอัตราสูงของคนรุ่นใหม่ ส่งผลต่อสมรรถนะ ความต่อเนื่องและประสิทธิภาพในการทำงานแก่ลูกค้า

โครงการดังกล่าว เป็นโครงการระยะ 3 เดือน ซึ่งเปิดโอกาสให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หรือที่เพิ่งสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีเข้ามาเรียนรู้และมีประสบการณ์การทำงานจริงในครีเอทีฟเอเจนซี มีบทบาทในการคิดงานและสร้างผลงานด้วยตัวเอง โดยจะได้รับค่าตอบแทนและมีโอกาสในการเข้าบรรจุเป็นพนักงานเกรย์เอ็นเจ ซึ่งโครงการนี้จะเน้นที่สายงานครีเอทีฟและวางแผนกลยุทธ์แบรนด์

WANPEN PUTTANONT