Marketing Trends

ดันปลดล็อก ‘บุหรี่ไฟฟ้า’ ชี้เป็นเรื่องดีเพราะรัฐได้ภาษี ส่วนประชาชนมีทางเลือก

เตรียมยื่นศาล รธน. ดันปลดล็อก ‘บุหรี่ไฟฟ้า’ พร้อมตั้งคณะทำงานศึกษาข้อกฎหมาย ชี้เป็นเรื่องดีเพราะรัฐได้เก็บภาษี ส่วนประชาชนก็มีทางเลือกเพิ่มขึ้น

วันนี้ (14 ม.ค.) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) กลุ่มลาขาดควันยาสูบ ได้เข้าพบ นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีอีเอส เพื่อเรียกร้องให้ยกเลิกการแบนบุหรี่ไฟฟ้า และให้บุหรี่ไฟฟ้าเป็น ‘สินค้าควบคุมตามกฎหมาย’ เหมือนในหลายๆ ประเทศ และเป็นทางเลือกให้กับประชาชน

shutterstock 640013806

โดยนายชัยวุฒิ กล่าวว่า ตนมองว่าการผลักดันบุหรี่ไฟฟ้าให้ถูกกฎหมาย จะเป็นประโยชน์กับประเทศในด้าน การจัดเก็บภาษี และให้ประชาชนมี ทางเลือกในการบริโภค หรือสิทธิ์ในการเข้าถึงสิ่งที่ปลอดภัยกว่า ดังนั้นจะจัดตั้งคณะทำงานขึ้นมาศึกษาข้อกฎหมาย และจะเปิดให้ผู้สนับสนุนลงชื่อยื่นศาลรัฐธรรมนูญตีความกฎหมายในเดือนกุมภาพันธ์นี้ว่า กฎหมายที่ห้ามนำเข้าบุหรี่ไฟฟ้าเป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพประชาชนหรือไม่ โดยเฉพาะสิทธิ์ในการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่อันตรายน้อยกว่า

shutterstock 494112631

นอกจากนี้จะร่วมกับเครือข่ายกลุ่มผู้ให้การสนับสนุนการใช้บุหรี่ไฟฟ้า จัดเวทีสัมมนาและเผยแพร่ความรู้ให้ประชาชนเกิดความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้า ทั้งนี้เห็นว่าถ้าทำให้ถูกกฎหมาย รัฐบาลก็สามารถที่จะควบคุมได้เหมือนพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ยาสูบฯ รวมไปถึงใช้การเก็บภาษีเป็นมาตรการควบคุมด้วย

นายชัยวุฒิ กลาวว่า การผลักดันให้บุหรี่ไฟฟ้าถูกกฎหมายไม่มีผลประโยชน์แอบแฝงและไม่มีนัยทางการเมือง เพราะเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน คนที่ไม่สามารถเลิกบุหรี่มวนได้ก็จะมีโอกาสหรือมีสิทธิ์ที่จะเลือกสูบบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งปลอดภัยกว่า

อ่านข่าวเพิ่มเติม