Marketing Trends

ส่อง ‘วาเลนไทน์’ 63 ‘เจนเอ็กซ์- ผู้หญิง’ ครองแชมป์ ‘สายเปย์’

เอ็ดด้า เผยวาเลนไทน์ ปี 63 คนมีคู่ค่าใช้จ่ายสูงกว่าคนโสด 1.5 เท่า ขณะที่ เจนเอ็กซ์ และผู้หญิง พร้อมจ่ายสูงสุดผ่านช่องทางออนไลน์

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เปิดเผยผลสำรวจพฤติกรรมการใช้จ่ายผ่านออนไลน์ของคนไทยในช่วง Valentine’s Day ปี 2563 ผ่านระบบออนไลน์ระหว่างวันที่ 30 มกราคม-9 กุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งมีผู้เข้ามาตอบแบบสอบถามทั้งหมด 573 คน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมากกว่าครึ่ง หรือ 51% ระบุว่า จะซื้อของขวัญหรือใช้บริการออนไลน์ ในช่วงวันวาเลนไทน์ปีนี้

2 8

​สำหรับกลุ่มสินค้าที่จะเลือกซื้อมากที่สุด 3 อันดับแรกคือ เครื่องแต่งกาย ได้แก่ เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า ตามด้วย ดอกไม้ และสุดท้ายคือ เครื่องประดับ

ขณะที่บริการออนไลน์ 3 อันดับแรก ที่คู่รักระบุจะเลือกใช้มากสุด ได้แก่ รับ-ส่งสินค้าหรือพัสดุ รองมาคือ บริการสั่งอาหาร ตามด้วย จองที่พัก โรงแรม ตามลำดับ

3 4

นอกจากนี้ ยังพบว่า ช่วงวันวาเลนไทน์นี้ คนมีคู่จะมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยสูงกว่าคนโสด เกือบ 1.5 เท่า โดยคนมีคู่จะมียอดการใช้จ่ายเฉลี่ย 1,190 บาท ขณะที่คนโสดมียอดใช้จ่ายเฉลี่ยเพียง 828 บาท

เมื่อสำรวจถึงการใช้จ่ายในแต่ละเจนเนอเรชั่น พบการใช้จ่ายสูงสุดเรียงตามลำดับ ดังนี้

4 6

  • คนรักในกลุ่ม Gen X หรือ อายุ 39-54 ปี ใช้จ่ายหนักสุด โดยมียอดการใช้จ่ายออนไลน์ เฉลี่ย 1,585 บาท ซึ่งของขวัญที่นิยมเลือกซื้อมากที่สุดคือ เสื้อผ้า กระเป๋า และรองเท้า
  • คนรักในกลุ่มเบบี้ บูมเมอร์ หรือมีอายุ  55-73 ปี มียอดใช้จ่ายเฉลี่ย 1,156 บาท ซึ่งของขวัญที่นิยมเลือกซื้อมากที่สุดคือ ดอกไม้

5 5

  • คนรัก Gen Y อายุ 19-38 ปี มียอดใช้จ่ายเฉลี่ย 1,225 บาท ของขวัญที่นิยมเลือกซื้อมากที่สุด คือ เสื้อผ้า กระเป๋า และรองเท้า
  • คนรักในกลุ่ม Gen Z อายุต่ำกว่า 19 ปี มียอดใช้จ่ายเฉลี่ย 387 บาท และของขวัญที่นิยมเลือกซื้อมากที่สุด คือ เสื้อผ้า กระเป๋า และรองเท้า

 

6 4

ขณะเดียวกันยังพบว่า เพศหญิง มีการใช้จ่ายผ่าน ออนไลน์ เพื่อวันแห่งความรัก เฉลี่ย 1,343 บาท รองลงมาคือ เพศชาย ใช้จ่ายเฉลี่ย 916 บาท และท้ายที่สุดคือ เพศทางเลือก ใช้จ่ายเฉลี่ย 700 บาท ตามลำดับ

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนปัญหาออนไลน์ 1212 Online Complaint Center หรือ 1212 OCC ​ได้ให้ข้อแนะนำในการซื้อสินค้าและบริการทางออนไลน์ว่า

  • เลือกซื้อของออนไลน์ จากเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือ เช่น e-Marketplace ต่าง ๆ
  • สอบถามรายละเอียดการสั่งซื้อ ระยะเวลาการจัดส่ง การรับประกันเปลี่ยนหรือคืนสินค้าจากผู้ขายให้ชัดเจน
  • สำรวจราคาตลาดก่อนทุกครั้ง อย่าเชื่อในของถูก เพราะบางครั้งมิจฉาชีพจะใช้คำว่า “ถูกกว่า” มาล่อหลอกเรา
  • เก็บหลักฐานการสั่งซื้อ, หลักฐานการชำระเงิน, ชื่อ-เลขที่บัญชีของเจ้าของร้าน หลังชำระเงินทุกครั้ง

Avatar photo