Marketing Trends

คนไทยจ่ายเงิน ‘วันคริสต์มาส’ สูงสุด วันหยุดช้อปซูเปอร์ฯ-แวะปั๊ม

วีซ่าเผยวันคริสต์มาสครองแชมป์ใช้จ่ายสูงสุดสำหรับผู้บริโภคชาวไทย หรือ 30% จากยอดรวมการใช้จ่ายในช่วงหกเทศกาลสำคัญตลอดปี ส่วนวันหยุดเข้าซูเปอร์มาร์เก็ต แวะปั๊มน้ำมัน

money 256280 960 720

นายสุริพงษ์ ตันติยานนท์ ผู้จัดการวีซ่า ประจำประเทศไทย เปิดเผยว่า วีซ่า โดย วีซ่าเน็ต ได้จัดทำผลการสำรวจเกี่ยวกับการใช้จ่ายของผู้บริโภคชาวไทยช่วงวันหยุดเทศกาลในปี 2562 ที่ผ่านมา พบว่า วันคริสต์มาสครองแชมป์ที่มีผู้ใช้จ่ายมากที่สุด คิดเป็น 30% จากยอดรวมการใช้จ่ายในช่วงเทศกาลทั้งหมด ซึ่งรวมถึง วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (วันพ่อแห่งชาติ) วันสิ้นปี วันปิยมหาราช วันตรุษจีน และวันสงกรานต์

ทั้งนี้ สำหรับหกอันดับวันหยุดเทศกาลในประเทศไทย ซึ่งวัดจากการใช้จ่ายโดยรวม พบว่า วันหยุดเทศกาลที่ได้รับความนิยมสูงสุดวัดจากการใช้จ่ายโดยรวม ได้แก่ วันคริสต์มาส 30%, วันพ่อแห่งชาติ 16%, วันสิ้นปี 15%, วันปิยมหาราช 15%, วันตรุษจีน 13% และวันสงกรานต์ 11%

1 3

นอกจากนี้ยังพบว่า โดยเฉลี่ยยอดการใช้จ่ายสูงสุดต่อหนึ่งธุรกรรมการเงิน คือ วันคริสต์มาส อยู่ที่ 4,949 บาท ตามด้วยวันตรุษจีน 2,773 บาท วันปิยมหาราช 2,742 บาท วันพ่อแห่งชาติ 2,517 วันสิ้นปี 2,492 บาท และวันสงกรานต์ 2,137 บาท

สำหรับการใช้จ่ายของคนไทย โดย 10 อันดับประเภทการใช้จ่ายในประเทศ พบว่า เนื่องจากวันหยุดเทศกาลของไทยถือเป็นโอกาสในการพบปะสังสรรค์ รวมถึงการเดินทางไปเยี่ยมครอบครัว ทำให้สถานที่ที่มีการใช้จ่ายมากที่สุดสองอันดับแรก คือ ซูเปอร์มาร์เก็ตและสถานีบริการน้ำมัน ซึ่งแต่ละแห่งคิดเป็น 26% ของยอดการใช้จ่ายรวม

2 4

 

 

ขณะที่ประเภทการใช้จ่ายอื่นๆ ที่คนไทยจับจ่ายในช่วงวันหยุดเทศกาลที่ติดอันดับสูงสุด ได้แก่ ร้านอาหาร 15%, ห้างสรรพสินค้า 11%, ร้านค้าปลีก 10%, โทรคมนาคมและระบบสาธารณูปโภค 8%,  เครื่องแต่งกายและเครื่องประดับ 7%, ดิสเคาท์สโตร์ 6%, ร้านอาหารฟาสต์ฟู้ด 6% และบริการเฉพาะกิจ 5%

ผู้บริโภคชาวไทยจำนวนมากยังใช้เวลาในช่วงวันหยุดเทศกาลเพื่อเดินทางท่องเที่ยวในต่างแดนอีกด้วย โดย 10 อันดับจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวยอดนิยมวัดจากการใช้จ่ายในช่วงวันหยุดเทศกาลทั้งหกวัน ได้แก่ ญี่ปุ่น 25%, สหราชอาณาจักร 8%, เกาหลีใต้ 7%, สหรัฐอเมริกา 6%, ฝรั่งเศส 5%, สิงคโปร์ ฮ่องกง สวิตเซอร์แลนด์ และ อิตาลี เท่ากันที่ 4%และไต้หวัน 3%

3 3

จากข้อมูลการใช้จ่ายโดยเฉลี่ยในต่างแดนของลูกค้าวีซ่า คนไทยมีการใช้จ่ายสูงสุดต่อธุรกรรมที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ อยู่ที่ 14,240 บาท ตามด้วยฝรั่งเศส 13,444 บาท, อิตาลี 13,356 บาท, ฮ่องกง 8,393 บาท, สหราชอาณาจักร 8,014 บาท, ญี่ปุ่น 5,961 บาท, สิงคโปร์ 5,778 บาท, ไต้หวัน 5,333 บาท, เกาหลีใต้ 4,486 บาท และสหรัฐอเมริกา 4,445 บาท

Avatar photo