Economics

เช็ก 3 สิทธิ ด้านสุขภาพ ‘ประกันสังคม’ ม.33 ม.39 อย่าลืมใช้ก่อนสิ้นปี

“ประกันสังคม” เตือนผู้ประกันตนมาตรา 33 และมาตรา 39 อย่าลืมใช้สิทธิประโยชน์ด้านสุขภาพ ภายในสิ้นปี 2565​ มีอะไรบ้าง เช็กรายละเอียดที่นี่!!

​1.วัคซีนไข้หวัดใหญ่ อายุ 50 ปีขึ้นไป

ผู้ประกันตนสามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ได้ที่สถานพยาบาลตามสิทธิของผู้ประกันตน โดยแนะนำให้ติดต่อนัดหมายการฉีดวัคซีนกับสถานพยาบาลของท่านก่อนเข้ารับบริการ กรณีสถานพยาบาลตามสิทธิของผู้ประกันตนไม่มีวัคซีนไข้หวัดใหญ่ให้บริการ สามารถติดต่อสำนักงานประกันสังคม โทรศัพท์ 0 2956 2500-10

ไข้หวัดใหญ่มักแสดงอาการที่อาจทำให้ท่านสับสนกับไข้หวัดทั่วไป โดยอาการแสดงเด่นๆ ที่อาจทำให้ท่านสงสัยได้ว่าตนเองติดเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่

สิทธิ

สัญญาณเตือนไข้หวัดใหญ่

 • ปวดศีรษะ
 • ไอแห้ง
 • มีน้ำมูกคัดจมูก
 • ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ
 • มีไข้สูง

โดยอาการเหล่านี้จะเกิดขึ้นอย่างฉับพลันทันที ซึ่งหากท่านมีอาการเหล่านี้ควรปรึกษาแพทย์เพื่อรับการรักษาที่ถูกต้อง การแพร่กระจายของเชื้อ สามารถแพร่กระจายโดยการไอ จาม หรือ ใช้ของใช้ร่วมกัน

ผลข้างเคียงที่พบบ่อยจากการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ มีดังนี้

 • อาการเจ็บ แดง หรือบวมบริเวณที่ฉีด
 • ปวดศีรษะ
 • ไข้
 • คลื่นไส้
 • อาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ

อาการเหล่านี้เป็นอาการที่ไม่เป็นอันตราย สามารถบรรเทาอาการได้ด้วยการประคบเย็นบริเวณที่ฉีด หรือรับประทานยาพาราเซตามอล เพื่อบรรเทาอาการปวดและลดไข้ได้

ประกันสังคม

2.สิทธิทำฟัน

1.กรณีถอนฟัน อุดฟัน ขูดหินปูน ผ่าฟันคุด

 • ใช้สิทธิได้สูงสุด 900 บาท

2.กรณีใส่ฟันปลอมชนิดถอดได้บางส่วน

 • จำนวน 1-5 ซี่ เบิกได้เท่าที่จ่ายจริง ในวงเงินไม่เกิน 1,300 บาท
 • จำนวนมากกว่า 5 ซี่ เบิกได้เท่าที่จ่ายจริงในวงเงินไม่เกิน 1,500 บาท

3.กรณีใส่ฟันปลอมชนิดถอดได้ทั้งปาก (ภายในระยะเวลา 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ใส่ฟันปลอม)

 • ใช้สิทธิได้สูงสุด 4,400 บาท

ประกันสังคม

3.ตรวจสุขภาพประจำปี

3.1 ตรวจร่างกายทั่วไป

 • ตรวจคัดกรองการได้ยิน (Finger Rub Test) : ต้องเป็นผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป สามารถตรวจได้ 1 ครั้งต่อปี
 • การตรวจเต้านม โดยแพทย์หรือบุคลากรสาธารณสุข : ผู้ที่มีอายุ 30 – 39 ปี ตรวจได้ทุก 3 ปี / ผู้ที่มีอายุ 40 – 54 ปี ตรวจได้ทุกปี /ผู้ที่อายุ 55 ปีขึ้นไป ตรวจได้ตามความเสี่ยง
 • การตรวจดวงตา : ต้องเป็นผู้ที่มีอายุ ตั้งแต่ 40 – 54 ปี สามารถตรวจได้ 1 ครั้ง
 • ตรวจสายตาด้วย Snellen Eye Chart : ต้องเป็นผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไป สามารถตรวจได้ 1 ครั้งต่อปี

3.2 ตรวจห้องปฏิบัติการ

 • ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด CBC : ผู้ที่มีอายุ 18 – 54 ปี สามารถตรวจได้ 1 ครั้ง / ผู้ที่อายุตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไป ตรวจได้ 1 ครั้งต่อปี
 • การตรวจปัสสาวะ UA : ต้องเป็นผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไป ตรวจได้ 1 ครั้งต่อปี

3.3 ตรวจสารเคมีในเลือด

 • ตรวจน้ำตาลในเลือด FPG : ผู้ที่อายุตั้งแต่ 35 – 54 ปี ตรวจได้ทุก 3 ปี / อายุตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไป ตรวจได้ 1 ครั้งต่อปี
 • ตรวจการทำงานของไต CR : ต้องเป็นผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไป สามารถตรวจได้ 1 ครั้งต่อปี
 • ตรวจไขมันในเส้นเลือด ชนิด Tatol & HDL Cholesteral : สามารถตรวจได้ตั้งแต่อายุ 20 ปีขึ้นไป ซึ่งจะตรวจได้ทุก 5 ปี

3.4 ตรวจอื่นๆ

 • ตรวจเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดบี HBsAG : สำหรับผู้ที่เกิดก่อน พ.ศ. 2535 สามารถตรวจได้ 1 ครั้ง
 • ตรวจมะเร็งปากมดลูก ด้วยวิธี Pap Smear : อายุ 35 – 54 ปี ตรวจทุก 3 ปี / อายุ 55 ปีขึ้นไป ตรวจตามความเสี่ยง
 • ตรวจมะเร็งปากมดลูก ด้วยวิธี VIA : อายุ 30 – 54 ปี ตรวจทุก 5 ปี / อายุ 55 ปีขึ้นไป ตรวจตามความเสี่ยง
 • ตรวจเลือดในอุจจาระ FOBT : สำหรับผู้ที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป ตรวจได้ 1 ครั้งต่อปี
 • ตรวจเอกซเรย์ปอด Chest X-Ray : ตรวจได้ตั้งแต่อายุ 15 ปีขึ้นไป ตรวจได้ 1 ครั้ง

ประกันสังคม

 

ขอบคุณภาพ ข้อมูล สำนักงานประกันสังคม

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo