Economics

อย่าตื่น!! ย้ำอหิวาต์แอฟริกาในหมูไม่ติดต่อคน


กรมปศุสัตว์ ย้ำอหิวาต์แอฟริกาในหมูไม่ติดต่อคนและสัตว์อื่น เตรียมยกระดับการป้องกัน เสนอครม.เป็นวาระแห่งชาติ ออกประกาศห้ามนักท่องเที่ยวนำเข้าเนื้อสัตว์ ตั้ง 50 ด่านตรวจสอบทั่วประเทศ
น.สพ.สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวถึงสถานการณ์โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรว่า ปัจจุบันยังไม่มีการแพร่ระบาดในไทย จากความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่ป้องกันไม่ให้โรคนี้เข้ามาติดต่อหมูในประเทศ  โดยกรมปศุสัตว์ ได้ประสานความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ทั้งกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกันบูรณาการทำงานพร้อมยกระดับการป้องกันโรค โดยเตรียมออกประกาศห้ามนักท่องเที่ยวนำเข้าหรือพกพาเนื้อสัตว์ และสินค้าที่มีส่วนประกอบของเนื้อสัตว์ โดยเฉพาะจากหมูที่มาจากจีนซึ่งเป็นประเทศที่มีการระบาดของโรค ไม่ให้เข้ามาในประเทศได้อย่างเด็ดขาด
thumbnail Sorawit
น.สพ.สรวิศ ธานีโต
“ประชาชนว่าอย่ากังวล เพราะโรคนี้ไม่ติดต่อคนหรือสัตว์ชนิดอื่น เกิดเฉพาะในหมูเท่านั้น ปัจจุบันยังไม่มีวัคซีนป้องกัน และวิธีการรักษาที่เฉพาะเจาะจง ที่สำคัญโรคนี้ยังไม่เข้ามาในเมืองไทย ช่วงตรุษจีนนี้คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวชาวจีนเข้ามาในไทยจำนวนมาก อาจจะนำอาหารที่มีส่วนประกอบของหมูเข้ามา เพื่อป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวจึงต้องเข้มงวดตรวจสอบ โดยทุกสนามบินเจ้าหน้าที่ได้เพิ่มจำนวนสุนัขบีเกิล ตรวจสัมภาระของผู้โดยสารให้มีความถี่มากขึ้น ที่สำคัญกรมฯเตรียมจะเสนอคณะรัฐมนตรี(ครม.)เพื่อยกระดับเรื่องนี้เป็นวาระแห่งชาติเร็วๆนี้” น.สพ.สรวิศ กล่าว
thumbnail PIG 1
อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมากรมปศุสัตว์ได้ออกประกาศห้ามนำเข้าสุกรและผลิตภัณฑ์มา 2 ครั้ง รวมเป็นเวลา 180 วัน นับจากพบการระบาดในจีนเมื่อ 30 สิงหาคม 2561 พร้อมร่วมมือกับฝ่ายทหาร จังหวัดที่มีชายแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้าน ด่านกักกันสัตว์ทุกด่าน และสนามบินทุกแห่ง ในการตั้ง 50 ด่านทั่วประเทศ เพื่อตรวจสอบการลักลอบนำเข้าสินค้าปศุสัตว์และเข้มงวดการฆ่าเชื้อที่อาจจะแฝงมากับยานพาหนะของนักท่องเที่ยว จากเดิมที่ใช้คลอรีนผสมน้ำยาฆ่าเชื้อ เปลี่ยนเป็นยาฆ่าเชื้อแบบโฟมที่สามารถฆ่าเชื้อในอากาศได้นานกว่า 30 นาที
ขณะเดียวกันยังร่วมกับ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ และภาคมหาวิทยาลัยทั้งจุฬาลงกรณ์และมหิดล ในการสกัดกั้นโรคนี้ ควบคู่กับการให้ความรู้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงทั่วประเทศ  ยกระดับการเลี้ยงให้มีความปลอดภัยทางชีวภาพ ระบบการปฏิบัติการทางเกษตรที่ดี ทั้ง GAP (Good Agricultural Practice) และ GFM (Good Farm Management) ที่กรมปศุสัตว์ดำเนินการอยู่ เพื่อป้องกันโรค

ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight