Economics

น้ำมันขึ้นอีกแล้วจ้า! โออาร์-บางจากฯ ปรับขึ้นเบนซิน-โซฮอล์ 50 สต. มีผลพรุ่งนี้

น้ำมันขึ้นอีกแล้วจ้า! “โออาร์-บางจากฯ” แจ้งปรับขึ้นราคาน้ำมัน “เบนซิน-แก๊สโซฮอล์” 50 สต./ลิตร มีผลพรุ่งนี้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า PTT Station แจ้งปรับราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดขึ้น 50 สตางค์ต่อลิตร ยกเว้น E85 เพิ่มขึ้น 30 สตางค์ต่อลิตร ส่วนกลุ่มดีเซลคงเดิม มีผล 1 ตุลาคม 2565 เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป

ราคาน้ำมันวันพรุ่งนี้

โดยราคาขายปลีกจะเป็นดังนี้ ULG = 42.06, GSH95 = 34.65, E20 = 33.54, GSH91 = 34.38, E85 = 31.94, พรีเมี่ยม GSH95 = 40.14, HSD-B7 = 34.94, HSD-B10 = 34.94, HSD-B20 = 34.94, พรีเมี่ยมดีเซล B7 = 43.66 บาทต่อลิตร

80491

ขณะที่ บางจากฯ ปรับราคาน้ำมันกลุ่มแก๊สโซฮอล์ทุกชนิด 50 สตางค์ต่อลิตร ยกเว้น E85 ปรับขึ้น 30 สตางค์ต่อลิตร สำหรับผลิตภัณฑ์กลุ่มดีเซลราคาคงเดิม

S 35004440

โดยราคาขายปลีกจะเป็นดังนี้ GSH95S EVO 34.65 / GSH91S EVO 34.38 / GSH E20S EVO 33.54 / GSH E85S EVO 31.94 / Hi Diesel B20S 34.94 / Hi Diesel S 34.94 / Hi Diesel S B7 34.94 / Hi Premium Diesel S B7 43.66

ทั้งนี้ ราคาขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงกรุงเทพมหานคร

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo