Economics

เริ่มแล้ว! เปิดลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 5 รอบเก็บตกวันแรก ใครมีสิทธิ์บ้างเช็คเงื่อนไขที่นี่

เริ่มแล้ว! เปิดลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 5 รอบเก็บตกวันแรก ใครมีสิทธิ์ลงทะเบียนใน 3.09 ล้านสิทธิ์บ้าง เช็ครายละเอียดที่นี่เลย!

นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษก กระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า โครงการคนละครึ่งเฟส 5 มีสิทธิคงเหลือประมาณ 3.09 ล้านสิทธิ จากประชาชนกลุ่มที่ได้รับสิทธิแล้ว แต่ไม่ได้มีการใช้จ่ายครั้งแรกภายในระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งกระทรวงการคลังจะนำสิทธิคงเหลือดังกล่าวมาเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนรอบใหม่

คนละครึ่ง 229651

โดยกระทรวงการคลังจะเปิดรับลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการรอบใหม่ ตั้งแต่วันนี้ (23 ก.ย.) จนถึงวันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม 2565 ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังหรือ www.คนละครึ่ง.com ระหว่างเวลา 06.00-22.00 น.

เงื่อนไขลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 5 รอบเก็บตก

  • ต้องมีสัญชาติไทย อายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ลงทะเบียน
  • มีหมายเลขประจำตัวประชาชน 13 หลักและมีบัตรประจำตัวประชาชน
  • ไม่เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามฐานข้อมูลของกระทรวงการคลัง ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2565
  • ไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ระยะที่ 3
  • ไม่เคยถูกระงับสิทธิ ถูกเรียกเงินคืน หรือฝ่าฝืนเงื่อนไขของมาตรการหรือโครงการอื่น ๆ ของรัฐ

คนละครึ่งเฟส 5 รอบเก็บตก

โดยประชาชนทั่วไปสามารถลงทะเบียนรอบใหม่นี้ได้ ทั้งประชาชนที่ยังไม่เคยได้รับสิทธิโครงการและประชาชนที่เคยได้รับสิทธิโครงการ แต่ไม่ได้ใช้จ่ายครั้งแรกภายในระยะเวลาที่กำหนด

โฆษกกระทรวงการคลัง กล่าวเพิ่มเติมว่า ประชาชนที่ลงทะเบียนและได้รับสิทธิจะได้รับวงเงินสนับสนุนค่าอาหาร เครื่องดื่ม สินค้าทั่วไป บริการนวด สปา ทำผม ทำเล็บ และบริการขนส่งสาธารณะ และสินค้าหรือบริการที่กระทรวงการคลังกำหนด ในอัตรา 50% แต่ไม่เกิน 150 บาทต่อคนต่อวัน และไม่เกิน 800 บาทต่อคน ตลอดระยะเวลาโครงการเหมือนประชาชนที่ได้รับสิทธิทุกรายก่อนหน้านี้

คนละครึ่งเฟส 5 รอบเก็บตก

เริ่มใช้สิทธิ์ 3 ตุลาคมนี้

ทั้งนี้ สามารถใช้จ่ายได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2565 จนถึงวันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2565 ระหว่างเวลา 06.00-22.59 น.

สำหรับ “คนละครึ่งเฟส 5” มีผู้ใช้สิทธิที่เป็นประชาชนรายเดิมที่เคยใช้สิทธิโครงการคนละครึ่งเฟส 4 จำนวน 23.24 ล้านคน คิดเป็นยอดใช้จ่ายสะสม 25,331.94 ล้านบาท และมีผู้ใช้สิทธิที่เป็นประชาชนรายใหม่ที่ไม่เคยใช้สิทธิโครงการคนละครึ่งเฟส 4 (ประชาชนรายใหม่) จำนวน 158,417 คน คิดเป็นยอดใช้จ่ายสะสม 171.54 ล้านบาท รวมมีผู้ใช้สิทธิทั้งหมดจำนวน 23.40 ล้านคน และมียอดใช้จ่ายรวม 25,503.48 ล้านบาท

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Siree Osiri OHO BANGKOK