Economics

‘โฆษกกระทรวงคลัง’ ยืนยัน ‘ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ’ ไม่เสียเงิน!

“โฆษกกระทรวงการคลัง” เผยยอดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุดทะลุ 12 ล้านราย พร้อมยืนยันผู้ที่อยู่ในครอบครัวเดียวกันสามารถลงทะเบียนได้ทุกคน ไม่เสียค่าใช้จ่าย

กระทรวงการคลัง รายงานความคืบหน้าการเปิดรับลงทะเบียนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ (โครงการฯ) ปี 2565 วันพุธที่ 14 กันยายน 2565 ณ เวลา 12.00 น. มีประชาชนลงทะเบียนแล้วทั้งสิ้น 12,056,824 ราย

ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุด

นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยความคืบหน้าการเปิดรับลงทะเบียนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2565 วันพุธที่ 14 กันยายน 2565 ณ เวลา 12.00 น. มีประชาชนลงทะเบียนแล้วทั้งสิ้น 12,056,824 ราย โดยเป็นการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ 8,036,357 ราย และลงทะเบียนผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียน 4,020,467 ราย

ทั้งนี้ ประชาชนที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ 2 ช่องทาง คือ

  1. ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th หรือ https://welfare.mof.go.th ได้ตั้งแต่เวลา 6.00 น. ถึง 23.00 น. ของทุกวัน
  2. ลงทะเบียนผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียนทั้ง 7 หน่วยงาน ได้แก่ สาขาของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานคลังจังหวัดทั้ง 76 จังหวัดทั่วประเทศ สังกัดกรมบัญชีกลาง ที่ว่าการอำเภอทั้ง 878 อำเภอทั่วประเทศ ภายใต้กระทรวงมหาดไทย สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร ทั้ง 50 เขต และศาลาว่าการเมืองพัทยา เมืองพัทยา ตามวันและเวลาทำการของแต่ละหน่วยงาน ได้ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2565 จนถึงวันที่ 19 ตุลาคม 2565

ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐฟรี

สำหรับการลงทะเบียนในช่วงวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ ประชาชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ สามารถลงทะเบียนได้ที่สาขาของธนาคารข้างต้นที่เปิดให้บริการในห้างสรรพสินค้า เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่ไม่สามารถลงทะเบียนได้ในวันธรรมดา

โฆษกกระทรวงการคลัง ยืนยันว่า การสมัครลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน โดยประชาชนที่สนใจและมีคุณสมบัติตามที่โครงการกำหนดสามารถลงทะเบียนได้ทุกคน รวมถึงผู้ที่อยู่ในครอบครัวเดียวกันสามารถลงทะเบียนได้ทุกคน “ไม่ใช่หนึ่งครอบครัวหนึ่งสิทธิ”

ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ทั้งนี้ ผู้ลงทะเบียนทุกคนที่ลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้ว สามารถ “ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียน” ด้วยตนเองผ่านทางเว็บไซต์ https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th หรือ https://welfare.mof.go.th หรือตรวจสอบผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียนทุกหน่วยงานได้ทุกวันศุกร์ของสัปดาห์ถัดไป โดยเริ่มตั้งแต่วันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2565

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo
Siree Osiri OHO BANGKOK