Economics

ราคาน้ำมันวันนี้ 16 ส.ค. อัพเดทราคา ‘เบนซิน-โซฮอล์’ ล่าสุด จาก 3 ปั๊มใหญ่ที่นี่

ราคาน้ำมันวันนี้ 2565 อัพเดทราคาล่าสุดจาก 3 ปั๊มใหญ่ ทั้ง “เบนซิน-ดีเซล-แก๊สโซฮอล์” เช็คราคาน้ำมันล่าสุดที่นี่

ผู้สื่อข่าวรายงาน ราคาน้ำมันวันนี้ (16 ส.ค.) PTT Station ปรับราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดขึ้น 60 สต./ลิตร นอกนั้นคงเดิม มีผลตั้งแต่เวลา 05.00 น. ที่ผ่านมา

ราคาน้ำมันวันนี้ 2565

ราคาน้ำมันวันนี้ 2565 จาก “ปตท.”

 • เบนซิน : 44.46 บาทต่อลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 95 : 37.05 บาทต่อลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E20 : 35.94 บาทต่อลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 91 : 36.78 บาทต่อลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E85 : 32.94 บาทต่อลิตร
 • พรีเมี่ยม แก๊สโซฮอล์ 95 : 42.54 บาทต่อลิตร
 • ดีเซล-B7 : 34.94 บาทต่อลิตร
 • ดีเซล-B10 : 34.94 บาทต่อลิตร
 • ดีเซล-B20 : 34.94 บาทต่อลิตร
 • พรีเมี่ยมดีเซล B7 : 46.16 บาทต่อลิตร

ราคาน้ำมันวันนี้ 2565

ราคาน้ำมันวันนี้ 2565 จาก “บางจาก”

 • แก๊สโซฮอล์ 95S EVO 37.05 บาทต่อลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 91S EVO 36.78 บาทต่อลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E20S EVO 35.94 บาทต่อลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E85S EVO 32.94 บาทต่อลิตร
 • ไฮ ดีเซล B20S 34.94 บาทต่อลิตร
 • ไฮ ดีเซล S 34.94 บาทต่อลิตร
 • ไฮ ดีเซล S B7 34.94 บาทต่อลิตร
 • ไฮ พรีเมี่ยม ดีเซล S B7 46.16 บาทต่อลิตร

ราคาน้ำมันวันนี้ 2565

ราคาน้ำมันวันนี้ 2565 จาก “เชลล์”

 • เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ E20 : 35.94 บาทต่อลิตร
 • เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 91 : 36.78 บาทต่อลิตร
 • เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 95 : 37.05 บาทต่อลิตร
 • เชลล์ วี-เพาเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 : 44.54 บาทต่อลิตร
 • เชลล์ ดีเซล B20 : 34.94 บาทต่อลิตร
 • เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล : 34.94 บาทต่อลิตร
 • เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล B7 : 34.94 บาทต่อลิตร
 • เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล : 34.94 บาทต่อลิตร
 • เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล B7 : 46.16 บาทต่อลิตร

โดยราคาขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงกรุงเทพมหานคร

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Siree Osiri OHO BANGKOK