Economics

เปิดไทม์ไลน์คนละครึ่งเฟส 5 วันนี้กลุ่มไหนเริ่มลงทะเบียนได้แล้ว รีบเลย!

เปิดไทม์ไลน์คนละครึ่งเฟส 5 วันนี้เริ่มเปิดลงทะเบียนร้านค้าผ่าน www.คนละครึ่ง.com แล้ว ส่วนประชาชนเริ่มลงทะเบียนวันไหน ต้องใช้สิทธิ์ครั้งแรกวันไหน เช็คที่นี่เลย!

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2565 อนุมัติโครงการ คนละครึ่งเฟส 5 กรอบวงเงิน รวม 21,200 ล้านบาท โดยมีกลุ่มเป้าหมายจำนวนไม่เกิน 26.5 ล้านคน ระยะเวลาดำเนินการ 4 เดือนตั้งแต่สิงหาคม-พฤศจิกายน 2565 โดยให้ประชาชนใช้สิทธิ์ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน-31 ตุลาคม 2565 พร้อมเปิดไทม์ไลน์คนละครึ่งเฟส 5 ดังนี้

ไทม์ไลน์คนละครึ่งเฟส 5

ไทม์ไลน์คนละครึ่งเฟส 5

วันที่ 15 สิงหาคม 2565

 • เปิดรับลงทะเบียนร้านค้า
 • รับสมัครร้านค้าผ่านทางเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com
 • ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 06.00-22.00 น. เป็นต้นไป

วันที่ 17 สิงหาคม 2565

 • เปิดรับลงทะเบียนร้านอาหารและเครื่องดื่ม สมัคร Food delivery Platform เฉพาะหมวดอาหารและเครื่องดื่มเท่านั้น

ไทม์ไลน์คนละครึ่งเฟส 5

วันที่ 19 สิงหาคม 2565

เปิดรับลงทะเบียนประชาชน

 • สำหรับผู้ที่เคยใช้สิทธิ คนละครึ่งเฟส 4 สามารถกดยืนยันสิทธิได้ในวันที่ 19 สิงหาคม 2565 ผ่านแอปพลิเคชัน เป๋าตัง หรือผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป
 • สำหรับผู้ที่ไม่เคยใช้สิทธิ คนละครึ่ง เริ่มลงทะเบียน คนละครึ่งเฟส 5 ได้ในวันที่ 19 สิงหาคม 2565 ผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com ตั้งแต่เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป

วันที่ 25 สิงหาคม 2565

 • ปิดรับการเปลี่ยนแปลงโครงการ สำหรับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษที่ประสงค์เข้าร่วมคนละครึ่งเฟส 5

ไทม์ไลน์คนละครึ่งเฟส 5

วันที่ 1 กันยายน 2565

เริ่มใช้จ่าย

 • ประชาชนที่เคยใช้สิทธิคนละครึ่งเฟส 4 ต้องใช้สิทธิครั้งแรกผ่านแอปฯ เป๋าตัง ภายในวันที่ 14 กันยายน 2565 เวลา 22.59 น. จึงจะสามารถใช้จ่ายได้ตลอดระยะเวลาโครงการ
 • ประชาชนผู้ไม่เคยใช้สิทธิคนละครึ่งเฟส 4 ต้องใช้จ่ายครั้งแรก ผ่านแอปฯ เป๋าตัง ภายในวันที่ 14 กันยายน 2565 เวลา 22.59 น. หรือต้องใช้จ่ายครั้งแรกภายใน 14 วัน หลังจากได้รับได้รับ SMS จึงจะสามารถใช้จ่ายได้ตลอดระยะเวลาโครงการ
 • ใช้สิทธิผ่าน Food delivery Platform ตั้งแต่เวลา 06.00-21.00 น. เฉพาะร้านอาหารและเครื่องดื่มที่เข้าร่วมโครงการเท่านั้น โดยจะช่วยเฉพาะค่าอาหารและเครื่องดื่มที่เข้าร่วมโครงการ ไม่รวมค่าจัดส่ง
 • ใช้สิทธิกับร้านค้าโดยตรง ใช้ได้ตั้งแต่เวลา 06.00-23.00 น. เท่านั้น

ไทม์ไลน์คนละครึ่งเฟส 5

วันที่ 14 กันยายน 2565

 • วันสุดท้ายในการใช้สิทธิครั้งแรก

วันที่ 31 ตุลาคม 2565 

 • สิ้นสุดโครงการคนละครึ่งเฟส 5

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Siree Osiri OHO BANGKOK