Economics

เตรียมขาย ‘พันธบัตรรุ่นออมเพิ่มสุข’ รอบพิเศษ 2.1 หมื่นล้านบาท แต่มีเงื่อนไข!

“สบน.” เตรียมเปิดขาย “พันธบัตรรุ่นออมเพิ่มสุข” รอบพิเศษ วงเงินรวม 21,000 ล้านบาท แต่ขอสงวนสิทธิ์ให้เฉพาะผู้ที่ไม่ได้รับจัดสรรพันธบัตรในรอบเดือนมิถุนายนเท่านั้น

นางแพตริเซีย มงคลวนิช ผู้อำนวยการ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) เปิดเผยว่า สบน. จะเปิดจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ รุ่นออมเพิ่มสุข รอบพิเศษ วงเงินรวม 21,000 ล้านบาท เพื่อจำหน่ายให้กับประชาชนจำนวน 20,000 ล้านบาท และนิติบุคคลที่ไม่แสวงหาผลกำไรจำนวน 1,000 ล้านบาท โดยจำหน่ายให้เฉพาะผู้ที่ไม่ได้รับจัดสรรพันธบัตรออมทรัพย์ รุ่นออมเพิ่มสุข ในรอบจำหน่ายเดือนมิถุนายน 2565

พันธบัตรรุ่นออมเพิ่มสุข

การจำหน่ายในครั้งนี้ เป็นพันธบัตรออมทรัพย์รุ่นอายุและดอกเบี้ยเดียวกันกับพันธบัตรออมทรัพย์ รุ่นออมเพิ่มสุข ในรอบจำหน่ายเดือนมิถุนายน 2565 ซึ่งในครั้งนั้นมีปัญหาทางด้านระบบงาน ในการจำหน่ายรอบพิเศษนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อกระจายสิทธิ์ให้กับประชาชนทุกราย ได้เป็นเจ้าของพันธบัตรออมทรัพย์อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม และให้โอกาสกับผู้ที่ไม่ได้รับการจัดสรร โดยกระทรวงการคลังขอสงวนสิทธิ์ให้เฉพาะผู้ที่ไม่ได้รับจัดสรรพันธบัตรออมทรัพย์ รุ่นออมเพิ่มสุข ในรอบจำหน่ายผ่านธนาคารตัวแทนจำหน่ายเมื่อเดือนมิถุนายน 2565 เท่านั้น

โดยจะจัดสรรพันธบัตรให้กับประชาชนแบบทยอยจัดสรรเป็นรอบ (Small Lot First) ซึ่งไม่ขึ้นกับลำดับที่ในการจองซื้อโดยเงื่อนไขการจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ รุ่นออมเพิ่มสุข รอบพิเศษ วงเงิน 21,000 ล้านบาท ซึ่งจำหน่ายผ่านธนาคารตัวแทนทั้ง 4 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ เป็นดังนี้

พันธบัตรรุ่นออมเพิ่มสุข

1. จำหน่ายให้แก่ประชาชน วงเงิน 20,000 ล้านบาท จำนวน 2 รุ่น ได้แก่ รุ่นอายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยแบบขั้นบันไดเฉลี่ยร้อยละ 2.90 ต่อปี และรุ่นอายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยแบบขั้นบันไดเฉลี่ยร้อยละ 3.60 ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน จัดสรรด้วยวิธี Small Lot First จองซื้อขั้นต่ำ 1,000 บาท ทวีคูณรอบละ 1,000 บาท จองซื้อได้สูงสุดรายละ 2 ล้านบาท/รวมทุกธนาคาร จองซื้อได้ตั้งแต่วันที่ 22 – 24 สิงหาคม 2565 โดยผู้สนใจสามารถจองซื้อได้ผ่านช่องทาง Counter Internet Banking และ Mobile Banking ของธนาคารตัวแทนจำหน่ายทั้ง 4 แห่ง

ทั้งนี้ ลำดับในการจองซื้อไม่มีผลต่อการจัดสรร ไม่ว่าจะไปช้าหรือเร็วได้สิทธิ์การซื้อเท่าเทียมกัน ซึ่งผู้จองซื้อจะทราบผลการจัดสรรพันธบัตรได้ในวันที่ 25 สิงหาคม 2565 จากหลายช่องทาง ทั้งจาก SMS ของธนาคารตัวแทนจำหน่าย การเผยแพร่ผลการจัดสรรพันธบัตรในภาพรวมที่เว็บไซต์ สบน. www.pdmo.go.th และเว็บไซต์ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) www.bot.or.th รวมถึงสามารถตรวจสอบวงเงินที่ได้รับจัดสรรผ่านวอลเล็ต สบม. บนแอปพลิเคชันเป๋าตัง ที่แท็บพันธบัตรออมทรัพย์ที่ซื้อผ่านตัวแทนจำหน่าย และในวันที่ 26 สิงหาคม 2565 ธนาคารตัวแทนจำหน่ายจะคืนเงิน กรณีได้รับจัดสรรไม่ครบตามวงเงินจองซื้อ หรือผิดเงื่อนไขการจำหน่ายต่อไป

พันธบัตรรุ่นออมเพิ่มสุข

2. จำหน่ายให้แก่นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไรตามที่กระทรวงการคลังกำหนด วงเงิน 1,000 ล้านบาท รุ่นอายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยแบบขั้นบันไดเฉลี่ยร้อยละ 3.30 ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน โดยสามารถซื้อได้แบบไม่จำกัดวงเงินซื้อ และจัดสรรด้วยวิธี First-come First-served ทั้งนี้ จำหน่ายตั้งแต่วันที่ 29 – 30 สิงหาคม 2565 โดยผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับเงื่อนไขและวิธีการซื้อพันธบัตรออมทรัพย์ได้จากธนาคารตัวแทนจำหน่ายทั้ง 4 แห่ง

ทั้งนี้ ประชาชนสามารถตรวจสอบว่าเป็นผู้มีสิทธิ์ซื้อได้ที่เว็บไซต์ สบน. www.pdmo.go.th และเว็บไซต์ ธปท. www.bot.or.th ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป ในการนี้ ผู้สนใจจองซื้อสามารถศึกษาเงื่อนไขการจำหน่ายเพื่อทำความเข้าใจเพิ่มเติมได้ที่ QR Code ท้ายประกาศนี้

อ่านข่าวเพิ่มเติม