Economics

เฮ! 7 เดือนนักท่องเที่ยวแห่เข้าไทยกว่า 3 ล้านคน สร้างรายได้ 1.57 แสนล้านบาท

“​นายกรัฐมนตรี” พอใจหลังผ่อนคลายมาตรการและเปิดประเทศ 7 เดือนนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าไทยกว่า 3 ล้านคน สร้างรายได้ 1.57 แสนล้านบาท สั่งการประเมินภาวะและแนวโน้มเศรษฐกิจไทยอย่างต่อเนื่อง

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พอใจนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าประเทศไทยเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง หลังรัฐบาลผ่อนคลายมาตรการและเปิดประเทศ โดยตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม-31 กรกฎาคม 2565 พบว่า จำนวนนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าประเทศไทยสะสมอยู่ที่ 3,150,303 คน สามารถสร้างรายได้ 1.57 แสนล้านบาท

นักท่องเที่ยว

ประเทศที่เดินทางมาไทย 5 อันดับแรก ได้แก่

  1. มาเลเซีย 425,289 คน
  2. อินเดีย 333,973 คน
  3. สิงคโปร์ 183,716 คน
  4. สหราชอาณาจักร 161,780 คน
  5. สหรัฐอเมริกา 146,891 คน

ทั้งนี้ ในส่วนของรายงานกระทรวงการคลัง (กค.) เกี่ยวกับภาวะและแนวโน้มเศรษฐกิจไทยประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2565 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2565) ของคณะกรรมนโยบายการเงิน (กนง.) ในเรื่องของการประมาณการจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติในปี 2565 อยู่ที่ 6 ล้านคน สูงกว่าประมาณการเดิมที่ 5.6 ล้านคน เนื่องจากการเปิดประเทศของไทยและต่างประเทศเร็วกว่าที่คาดการณ์ไว้ และในปี 2566 คาดการณ์จำนวนอยู่ที่ 19 ล้านคน โดยคาดว่าจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่องจากการคลี่คลายของสถานการณ์โควิด-19 ทั่วโลก

นักท่องเที่ยว
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

อย่างไรก็ตาม แม้อัตราเงินเฟ้อทั่วไปในปี 2565 คาดว่าจะอยู่ที่ 6.2% โดยสูงเกินกรอบเป้าหมายตลอดปี 2565 และคาดว่าในปี 2566 จะปรับลงเข้าสู่กรอบเป้าหมายอยู่ที่ 2.5% ทั้งนี้ กนง. ประเมินว่าการเพิ่มขึ้นของอัตราเงินเฟ้อเป็นผลจากแรงกดดันด้านอุปทานเป็นสำคัญ รวมทั้งการส่งผ่านต้นทุนภายในประเทศที่สูงขึ้นและกระจายตัวในหมวดสินค้าที่หลากหลายมากขึ้น

ขณะที่การบริโภคภาคเอกชนปี 2565 คาดว่าจะขยายตัวที่ 4.9% จากการฟื้นตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและภาคบริการ ทั้งนี้ ในปี 2566 คาดว่าจะขยายตัวที่ 3.6% จากสถานการณ์โควิด-19 ที่คลี่คลายและการจ้างงานที่ทยอยฟื้นตัวตามภาคการท่องเที่ยว

นักท่องเที่ยว

“นายกรัฐมนตรีสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประเมินภาวะ และแนวโน้มเศรษฐกิจไทยอย่างต่อเนื่อง โดยให้ประเมินควบคู่ไปกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลก เพื่อจักได้กำหนดนโยบายประเทศให้เท่าทัน สอดคล้อง กับบริบทการเปลี่ยนแปลง ให้ประเทศ และประชาชนไทยได้ประโยชน์สูงสุด” นายธนกร กล่าว

ทั้งนี้ เชื่อมั่นว่า จากตัวเลขการคาดการณ์ต่าง ๆ ประเทศเศรษฐกิจไทยยังคงได้รับการคาดการณ์ว่าจะขยายตัวต่อเนื่อง และมีโอกาสฟื้นตัวดี ซึ่งแม้ว่าการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องจำนวนมาก ทั้งจากในประเทศ และต่างประเทศ รัฐบาลพยายามอย่างยิ่งที่จะแก้ไขปัญหา สนับสนุนด้านที่มีศักยภาพ ทั้งนี้เพื่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Siree Osiri OHO BANGKOK