Economics

ราคาน้ำมันวันนี้ 5 ส.ค. อัพเดทราคาน้ำมัน ‘เบนซิน-ดีเซล-โซฮอล์’ ล่าสุด จาก 4 ปั๊มใหญ่ที่นี่

อัพเดทราคาน้ำมันวันนี้ 2565 (5 ส.ค.) ทั้งเบนซิน-ดีเซล-แก๊สโซฮอล์” จาก 4 ปั๊มใหญ่ เช็คราคาน้ำมันล่าสุดที่นี่

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน อัพเดทราคาน้ำมันวันนี้ 2565 ประจำวันที่ 3 สิงหาคม 2565 จาก 4 ปั้มใหญ่ ทั้ง PTT Station บางจากฯ เชลล์ และเอสโซ่ ดังนี้

ราคาน้ำมันวันนี้ 2565

ราคาน้ำมันวันนี้ 2565 ของ “ปตท.” เป็นดังนี้

 • เบนซิน : 45.66 บาทต่อลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 95 : 38.25 บาทต่อลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 20 : 37.14 บาทต่อลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 91 : 37.98 บาทต่อลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E85 : 33.74 บาทต่อลิตร
 • พรีเมี่ยม แก๊สโซฮอล์ 95 : 43.74 บาทต่อลิตร
 • ดีเซล B7 : 34.94 บาทต่อลิตร
 • ดีเซล B10 : 34.94 บาทต่อลิตร
 • ดีเซล B20 : 34.94 บาทต่อลิตร
 • พรีเมี่ยมดีเซล B7 : 47.16 บาทต่อลิตร

ราคาน้ำมันวันนี้ 2565

ขณะที่ “บางจากฯ” แจ้งปรับลดราคาน้ำมันกลุ่มแก๊สโซฮอล์ทุกชนิด 40 สตางค์/ลิตร สำหรับผลิตภัณฑ์กลุ่มดีเซลลดราคาเฉพาะไฮ พรีเมี่ยม ดีเซล S B7 70 สตางค์/ลิตร

ราคาน้ำมันวันนี้ 2565 ของ “บางจากฯ” เป็นดังนี้

 • แก๊สโซฮอล์ 95S EVO 38.25 บาทต่อลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 91S EVO 37.98 บาทต่อลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E20S EVO 37.14 บาทต่อลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E85S EVO 33.74 บาทต่อลิตร
 • ไฮ ดีเซล B20S 34.94 บาทต่อลิตร
 • ไฮ ดีเซล S 34.94 บาทต่อลิตร
 • ไฮ ดีเซลS B7 34.94 บาทต่อลิตร
 • ไฮ พรีเมี่ยม ดีเซล S B7 47.16 บาทต่อลิตร

ราคาน้ำมันวันนี้ 2565

ราคาน้ำมันวันนี้ 2565 ของ “เชลล์” เป็นดังนี้

 • เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ E20 : 37.14 บาทต่อลิตร
 • เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 91 : 37.98 บาทต่อลิตร
 • เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 95 : 38.25 บาทต่อลิตร
 • เชลล์ วี-เพาเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 : 45.74 บาทต่อลิตร
 • เชลล์ ดีเซล B20 : 34.94 บาทต่อลิตร
 • เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล : 34.94 บาทต่อลิตร
 • เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล B7 : 34.94 บาทต่อลิตร
 • เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล : 34.94 บาทต่อลิตร
 • เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล B7 : 47.16 บาทต่อลิตร

ราคาน้ำมันวันนี้ 2565

ราคาน้ำมันวันนี้ 2565 ของ “เอสโซ่” เป็นดังนี้

 • แก๊สโซฮอล์ 95 : 38.25 บาทต่อลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 91 : 37.98 บาทต่อลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E20 : 37.14 บาทต่อลิตร
 • ดีเซล B7 : 34.94 บาทต่อลิตร
 • ดีเซล : 34.94 บาทต่อลิตร
 • ดีเซลพรีเมี่ยม : 47.16 บาทต่อลิตร

โดยราคาขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงกรุงเทพมหานคร

อัพเดทราคาน้ำมันล่าสุดเมื่อเวลา 7.00 น. วันนี้

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Siree Osiri OHO BANGKOK