Economics

‘ประกันสังคม’ ตอบแล้ว! ผู้ประกันตน ม.33-ม.39 ติดโควิด ต้องทำไง?

เช็คที่นี่! “ประกันสังคม” ตอบแล้ว ผู้ประกันตน ม.33 .39 ติดโควิด-19 ต้องทำไง? และ ม.40 จ่ายเงินสมทบเต็มจำนวน งวดเดือน ..64 – ..65 และ .. – .. 65 เตรียมรับเงินคืนในส่วนที่ชำระเกิน 

สิทธิประโยชน์ “ประกันสังคม” ผู้ประกันตน มาตรา 33 (ม.33) และมาตรา 39 (ม.39) รองรับการเข้าสู่โรคประจําถิ่น กรณีมีอาการเข้าข่ายหรือตามดุลพินิจของแพทย์ ติดเชื้อโควิด-19 ตรวจ ATK ได้ ณ สถานพยาบาลประกันสังคม และสถานพยาบาลที่ร่วมให้บริการทั่วประเทศ

ประกันสังคม

1.รักษาตามแนวทาง เจอ แจก จบ 

  • ผู้ประกันตนที่มีอาการป่วยไม่รุนแรง รักษาแบบ OP – self isolation “เจอ แจก จบ” ณ สถานพยาบาลประกันสังคมและ สถานพยาบาลที่ร่วมให้บริการของรัฐ และเอกชนทุกแห่ง คลินิกและร้านยา ที่ขึ้นทะเบียนกับ สปส. ทั่วประเทศ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

2.กรณีที่มีความจําเป็น ต้องเข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยใน

  • ผู้ประกันตนเข้ารักษาตามดุลพินิจ ของแพทย์ ณ สถานพยาบาล ประกันสังคมและสถานwยาบาลที่
    ร่วมให้บริการของรัฐและเอกชน ทุกแห่งทั่วประเทศ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

3.เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤติ สีหลีอง-แดง

อาการ ได้แก่ หอบเหนื่อยหนักมาก พูดไม่เป็นประโยค แน่นหน้าอก หายใจเจ็บหน้าอก ปอดอักเสบรุนแรง อ่อนเพลีย ตอบสนองช้า ไม่รู้สึกตัว มีภาวะช็อค/โคม่า ซึมลง ไข้สูงกว่า 39 องศาเซลเซียส ค่าอ๊อกซิเจนต่ำกว่า 94 หากเข้าเกณฑ์คัดแยกผู้ป่วย สีเหลือง-สีแดง ใช้สิทธิ UCEP Plus ณ สถานพยาบาล ทุกแห่งทั้งรัฐและเอกชน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

293267622 350499010589602 1656382497784037726 n

ผู้ประกันตนมาตรา 40 เตรียมรับเงินคืน

นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ตามที่พระราชกฤษฎีกาประกาศลดอัตราเงินสมทบให้กับผู้ประกันตนมาตรา 40 เหลือร้อยละ 60 ของเงินสมทบ เป็นระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่งวดวันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2565 และในงวดวันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 31 กรกฎาคม 2565 นั้น โดยกำหนดให้ลดอัตราเงินสมทบผู้ประกันตนมาตรา 40 เหลือร้อยละ 60 ของเงินสมทบเดิม คือ

ประกันสังคม

  • ทางเลือกที่ 1 เดิมผู้ประกันตนจ่ายเดือนละ 70 บาท ลดเหลือเดือนละ 42 บาท
  • ทางเลือกที่ 2 เดิมผู้ประกันตนจ่ายเดือนละ 100 บาท ลดเหลือเดือนละ 60 บาท
  • ทางเลือกที่ 3 เดิมผู้ประกันตนจ่ายเดือนละ 300 บาท ลดเหลือเดือนละ 180 บาท

จากกรณีดังกล่าว สำนักงานประกันสังคม ได้จัดทำข้อมูลผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ที่นำส่งเงินสมทบไว้เกินจำนวนที่ต้องชำระ กรณีลดอัตราเงินสมทบ ตามพระราชกฤษฎีกาประกาศลดอัตราเงินสมทบให้กับผู้ประกันตนมาตรา 40 ที่แก้ไขเพิ่มเติม ทั้ง 2 ฉบับ โดยมีผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ที่นำส่งเงินสมทบ ไว้เกิน จำนวน 3,695,217 ราย ซึ่งจำนวนเงินที่ต้องคืนแต่ละรายโดยเฉลี่ยไม่สูงมาก ทำให้เกิดความไม่สะดวกที่ผู้ประกันตนต้องเดินทางมาติดต่อสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขาหรือยื่นคำขอทางไปรษณีย์ โดยจำนวนผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ที่ชำระเงินสมทบไว้เกินและมาขอรับคืนแล้ว มีจำนวน 121,184 ราย คิดเป็นร้อยละ 3.28 เท่านั้น

ผู้ประกันตนม.40

เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวต่อไปว่า เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ประกันตน ตามมาตรา 40 ขณะนี้สำนักงานประกันสังคมได้ยกร่างระเบียบสำนักงานประกันสังคม ว่าด้วยการคืนเงินสมทบที่นำส่งไว้เกินจำนวนที่ต้องชำระคืนโดยวิธีการโอนเงินผ่านบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อให้การปฏิบัติงานในการคืนเงินสมทบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีความคล่องตัว และมีประสิทธิภาพอันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ยิ่งขึ้น โดยได้กำหนดการโอนเงินผ่านบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประจำตัวประชาชน รอบแรกสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนสิงหาคม 2565 และรอบที่ 2 ช่วงกลางเดือนกันยายน 2565 หากมีข้อสงสัยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน 1506 ให้บริการตลอด24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo