Economics

ด่วน! เปิดขั้นตอนลงทะเบียนลดค่าไฟ-ค่าน้ำ นาน 1 ปีเต็ม หมดเขต ก.ย. นี้

เช็คขั้นตอนลงทะเบียนลดค่าไฟ-ค่าน้ำ สำหรับผู้ถือ “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” นาน 12 เดือน หมดเขตลงทะเบียนเดือนกันยายน 2565

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า รัฐบาลเปิดให้ผู้ที่ถือ “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” หรือ “บัตรคนจน” สามารถลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิรับส่วนลดค่าน้ำประปา และค่าไฟฟ้า เป็นเวลา 12 เดือน โดยเปิดลงทะเบียนตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564-กันยายน 2565 ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานของการประปานครหลวง การประปาส่วนภูมิภาค การไฟฟ้านครหลวง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ลงทะเบียนลดค่าไฟ

สำหรับวิธีลงทะเบียนลดค่าไฟดังกล่าว ภาครัฐได้เปิดให้ประชาชนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เป็นผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่ กทม. นนทบุรี และสมุทรปราการ ที่ยังไม่เคยลงทะเบียน สามารถลงทะเบียนลดค่าไฟ และลดค่าน้ำประปาได้ต่อเนื่อง ก่อนจะหมดเขตในเดือนกันยายน 2565

ขั้นตอนการลงทะเบียนลดค่าไฟ

วิธีลงทะเบียนลดค่าไฟของ “การไฟฟ้านครหลวง”

 • เข้าเว็บไซต์ของการไฟฟ้านครหลวง คลิก ลงทะเบียนรับสิทธิค่าไฟฟ้า
 • กรอกข้อมูลรหัสเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า (เลขมิเตอร์ไฟฟ้า) ที่ต้องการเข้าร่วมโครงการ (เฉพาะหมายเลข 8 หลัก)
 • กรอกบัญชีเเสดงสัญญา (เฉพาะหมายเลข 9 หรือ 10 หลัก)
 • กรอกชื่อ นามสกุล เเละที่อยู่จะแสดงตามที่ระบบค้นหาจากรหัสเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า
 • กรอกเลขบัตรประชาชน 13 หลักตามที่ระบุในบัตรสวัสดิการเเห่งรัฐ
 • ข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ และ e-mail ของผู้ลงทะเบียน (ถ้ามี)
 • กดปุ่ม “ลงทะเบียน”

ลงทะเบียนลดค่าไฟ

วิธีลงทะเบียนลดค่าไฟของ “การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค”

 • เข้าเว็บไซต์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค คลิก ลงทะเบียนรับเงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้า
 • กด “ยอมรับเงื่อนไข”
 • กรอกเลขบัตรประชาชน 13 หลัก
 • กรอกเลขบัตรสวัสดิการเเห่งรัฐ
 • กรอกเลขเบอร์โทรศัพท์มือถือ
 • กรอกหมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า
 • กรอกรหัสเครื่องวัดไฟฟ้า
 • เลือกบิลประจำเดือน
 • กรอกจำนวนเงินค่าไฟฟ้าตามบิลประจำเดือนที่เลือกไว้
 • กด “ยืนยันข้อมูล”

เงื่อนไขการรับสิทธิ “ลดค่าไฟฟ้า” ของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

 • ผู้ใช้ไฟฟ้าต้องเป็นผู้มีสิทธิในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้รับสิทธิ 1 สิทธิต่อครัวเรือนต่อบิลเดือน และต่อหนึ่งหมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้าเท่านั้น
 • ผู้มีสิทธิในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้รับเงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้าประจำเดือน ตามที่ระบุในใบแจ้งค่าไฟฟ้าแต่ไม่เกิน 315 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ต่อครัวเรือนต่อบิลเดือน
 • ผู้ใช้ไฟฟ้าต้องชำระเงินค่าไฟฟ้าเต็มจำนวน ตามที่ระบุในใบแจ้งค่าไฟฟ้า และกรมบัญชีกลางจะจ่ายเงินคืนผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้ต่อไป
 • ผู้ใช้ไฟฟ้าที่ได้รับสิทธิไฟฟ้าฟรีไม่เกิน 50 หน่วยในเดือนใด จะไม่ได้รับสิทธิตามบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในเดือนนั้น
 • ผู้มีสิทธิในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และต้องการใช้สิทธิในการช่วยเหลือค่าไฟฟ้า ต้องลงทะเบียนผ่านช่องทางที่ กฟภ. กำหนด และให้ข้อมูลถูกต้องครบถ้วน (เริ่มให้สิทธิในเดือน ต.ค.2564-ก.ย.2565)

ลงทะเบียนลดค่าไฟ

ขั้นตอนการลงทะเบียน “ลดค่าน้ำประปา”

ผู้ถือบัตรคนจนสามารถลงทะเบียนรับสิทธิ “ลดค่าน้ำ” ผ่านทางเว็บการประปาส่วนภูมิภาค ไปที่เว็บไซต์ pwa.co.th ส่วนใครใช้การประปานครหลวง ให้ไปที่เว็บไซต์ mwa.co.th ส่วนขั้นตอนการลงทะเบียน มีดังนี้

 • กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ชื่อ-นามสกุลของผู้ลงทะเบียน (ตามบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ)
 • กรอกเลขบัตรประชาชนของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
 • กรอกอีเมล์ของผู้ลงทะเบียน (ถ้ามี), เบอร์โทรศัพท์ของผู้ลงทะเบียน (ถ้ามี)
 • เลือกสาขาของบ้านที่จะใช้สิทธิสวัสดิการ
 • กรอกเลขที่ผู้ใช้น้ำ เลขที่ผู้ใช้น้ำของบ้านที่จะใช้สิทธิสวัสดิการ
 • เลือกรูปภาพที่ปรากฏให้ถูกต้อง
 • คลิกที่ปุ่ม “ตกลง”

เงื่อนไขการรับสิทธิ “ลดค่าน้ำประปา”

 • ต้องเป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เคยลงทะเบียนรับสิทธิไว้แล้ว ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่
  เริ่มได้รับสิทธิตั้งแต่ใบแจ้งค่าน้ำประปาประจำเดือน ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565
 • ใบแจ้งค่าน้ำประปาที่มีการใช้น้ำประปาประจำเดือนไม่เกิน 315 บาท
 • หากมีการใช้น้ำประปาไม่เกิน 100 บาท จะได้รับการสนับสนุนวงเงินค่าน้ำประปาตามจำนวนค่าน้ำประปาที่ใช้จริง
 • หากมีการใช้น้ำประปาเกิน 100 บาท แต่ไม่เกิน 315 บาท จะได้รับการสนับสนุนวงเงินค่าน้ำประปาจำนวน 100 บาท
 • หากมีการใช้น้ำประปาเกิน 315 บาท จะไม่ได้รับการสนับสนุนวงเงินค่าน้ำประปา
 • ผู้ใช้น้ำต้องชำระเงินค่าน้ำประปาตามที่ระบุในใบแจ้งค่าน้ำประปา ให้การประปานครหลวง/การประปาส่วนภูมิภาค ตามปกติ จากนั้นกรมบัญชีกลางจะโอนเงินคืนให้ ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในกลางเดือนถัดไป
 • สิทธิลดค่าน้ำนี้ไม่ครอบคลุมสำหรับผู้ใช้น้ำในหอพักหรือคอนโดมิเนียม

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo