Economics

คาร์ซีทราคาพุ่ง! พาณิชย์ดึงเข้าบัญชี Watch List ขู่อย่าฉวยโอกาสโก่งราคา

คาร์ซีทราคาพุ่ง! “กระทรวงพาณิชย์” ดึงเข้าบัญชี Watch List ยันยังไม่พบการปรับขึ้นราคา พร้อมขู่อย่าฉวยโอกาสโก่งราคา

ร.ต.จักรา ยอดมณี รองอธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ตามที่ พ.ร.บ.จราจรทางบก (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2565 ได้กำหนดให้ผู้โดยสารที่เป็นเด็กอายุไม่เกิน 6 ปี ต้องนั่งในที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็ก หรือที่นั่งพิเศษสำหรับเด็ก เพื่อป้องกันอันตราย (Car Seat) นั้น

คาร์ซีท

ไม่พบปรับขึ้นราคา Car Seat

ล่าสุด กรมการค้าภายในได้หารือกับห้างค้าปลีก-ค้าส่ง และแพลตฟอร์มต่าง ๆ เพื่อติดตามสถานการณ์การจำหน่ายสินค้า Car Seat ซึ่งจากการหารือกับห้างเซ็นทรัล และแพลตฟอร์มต่าง ๆ ยืนยันว่าไม่มีการปรับขึ้นราคาจำหน่ายสินค้า Car Seat ขณะเดียวกันจะมีการจัดโปรโมชั่นลดราคาสินค้าดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง

อย่างไรก็ตาม หากผู้ผลิตขอปรับขึ้นราคาจำหน่าย ก็จะแจ้งให้กรมการค้าภายในทราบก่อน ส่วนห้างที่ยังไม่มีสินค้า Car Seat วางจำหน่าย ก็รับที่จะไปพิจารณาวางแผนการจำหน่ายต่อไป เพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับประชาชน

รองอธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวว่า กรมฯ ได้กำหนดให้สินค้า Car Seat เป็นหนึ่งในสินค้าที่ติดตามดูแล (Watch List) ประจำเดือนพฤษภาคม ซึ่งจะมีการติดตามสถานการณ์ราคาจำหน่ายอย่างใกล้ชิด กรณีที่มีการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร อาจเข้าข่ายความผิดตามมาตรา 29 แห่ง พ.ร.บ. ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ.2542 มีโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี หรือปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

คาร์ซีท

แจ้งสายด่วนกรมการค้าภายใน

ทั้งนี้ หากพบการฉวยโอกาสในลักษณะดังกล่าว ประชาชนสามารถแจ้งได้ที่ สายด่วนกรมการค้าภายใน 1569 หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ

อย่างไรก็ตาม ในโครงการ “พาณิชย์ลดราคา ช่วยประชาชน 4 มุมเมือง” ซึ่งเป็นงานที่กรมการค้าภายในจัดขึ้นเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชน โดยจะมีการเปิดตัวและจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคในสัปดาห์แรก ระหว่างวันที่ 13-15 พฤษภาคม 2565 ณ เซ็นทรัล สาขารัตนาธิเบศร์นั้น จะมีการนำสินค้า Car Seat มาจำหน่ายให้ประชาชนในราคาประหยัดด้วย

อ่านข่าวเพิ่มเติม