Economics

‘ราคาน้ำมันปาล์ม’ พุ่งตามกลไกตลาด ‘พาณิชย์’ ขอคุย 3 ฝ่าย คุม ‘ราคาน้ำมันปาล์มขวด’ ให้เหมาะสม

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ชี้เหตุ “ราคาน้ำมันปาล์ม” พุ่ง เหตุจากราคาในตลาดโลกสูงขึ้น ขณะ “กระทรวงพาณิชย์” ขอคุย 3 ฝ่าย เกษตรกร โรงกลั่น และผู้ผลิต หาความชัดเจน คุมราคา “น้ำมันปาล์มขวด” ให้อยู่ในระดับเหมาะสม

วันนี้ (6 พ.ค.) สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ซึ่งเป็นเลขานุการคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ (บอร์ดปาล์มน้ำมัน) ยืนยันว่า ผลผลิตปาล์มในประเทศไม่ขาดแคลน โดยคาดว่า ปี 2565 ผลผลิตจะเพิ่มจากปี 2564 ประมาณ 4.7% ส่วนที่ราคาน้ำมันปาล์มปรับเพิ่มนั้น เป็นไปตามกลไกตลาด เนื่องจากราคาน้ำมันปาล์มในตลาดโลกสูงขึ้น เกษตรกรจึงขายปาล์มได้ราคาดี แต่ในทางตรงข้ามคือ ผู้บริโภคต้องซื้อน้ำมันปาล์มในราคาแพงขึ้น

ราคาน้ำมันปาล์ม

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ระบุว่า ราคาที่สูงขึ้นในขณะนี้ เป็นภาวะราคาที่ผิดปกติ โดยเกิดจากสถานการณ์โลกคือ สงครามระหว่างรัสเซียและยูเครน ทำให้เกิดความตระหนก ประเทศต่าง ๆ สงวนธัญพืช และพืชน้ำมันไว้ใช้ในประเทศมากขึ้น ส่งผลให้พืชน้ำมันเช่น ทานตะวัน เรปซีด ถั่วเหลือง ในตลาดโลกลดลง ความต้องการใช้น้ำมันปาล์มจึงสูงขึ้น

ประกอบกับมีการเก็งกำไรจากตลาดล่วงหน้า ที่ส่งผลให้ราคาน้ำมันปาล์มปรับสูงขึ้น ล่าสุด อินโดนีเซียประกาศระงับส่งออกน้ำมันปาล์ม ยิ่งทำให้เกิดความตระหนกมากขึ้นไปอีก เพราะอินโดนีเซียเป็นผู้ส่งออกน้ำมันปาล์มรายใหญ่ที่สุดของโลก

อย่างไรก็ดี การระงับส่งออกของอินโดนีเซีย ไม่มีผลกระทบต่อไทยด้านปริมาณน้ำมันปาล์ม เนื่องจากปริมาณผลผลิตของไทยเพียงพอใช้อยู่แล้ว แต่ที่กระทบคือ ด้านราคา เพราะเมื่อทั่วโลกตระหนกเรื่องการขาดแคลนน้ำมันปาล์ม ความต้องการซื้อจะยิ่งสูง ซึ่งจะเป็นผลให้ราคาปรับสูงตามกลไกตลาด

ทั้งนี้ ผลดีที่เกิดขึ้นจากราคาน้ำมันปาล์มในตลาดโลกปรับสูงคือ เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันจำหน่ายผลผลิตได้สูงขึ้น ซึ่งข้อมูลจากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร แสดงให้เห็นว่า ราคาปาล์มน้ำมันทั้งทะลาย (น้ำหนักมากกว่า 15 กิโลกรัม) ในเดือนมกราคม-มีนาคม 2565 เฉลี่ย 9.44 บาทต่อกิโลกรัม สูงขึ้นกว่าปี 2564 ซึ่งอยู่ที่ 6.16 บาทต่อกิโลกรัม

ดังนั้น การที่เกษตรกรขายผลผลิตได้ในราคาสูงขึ้นจึงทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้น พร้อมกันนี้ส่งผลดีต่อจีดีพีของประเทศจากการส่งออกน้ำมันปาล์ม แต่ที่ส่งผลกระทบคือ ผู้บริโภคต้องซื้อน้ำมันปาล์มประกอบอาหารในราคาแพงขึ้น รวมถึง อาจส่งผลให้อาหารต่าง ๆ ที่ใช้น้ำมันปาล์มประกอบปรับราคาตามไปด้วย

ราคาน้ำมันปาล์ม

“พาณิชย์” คุย 3 ฝ่าย คุม “ราคาน้ำมันปาล์มขวด”

วันเดียวกันนี้ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวถึงสถานการณ์ราคาน้ำมันปาล์มขวด ที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยราคาจำหน่ายปลีกในท้องตลาดเวลานี้ ใกล้ถึงขวดละ 70 บาทแล้วว่า กระทรวงพาณิชย์รับรู้สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะนี้ โดยเฉพาะราคาน้ำมันปาล์มขวด และได้สั่งการให้นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน ไปเจรจาพูดคุยกับทั้ง 3 ฝ่ายประกอบไปด้วย เกษตรกร โรงกลั่น ผู้ผลิตสินค้าน้ำมันปาล์ม รวมถึงผู้บริโภคแล้ว เพื่อให้เกิดความสมดุล และทุกฝ่ายอยู่ร่วมกันได้

กระนั้นก็ตาม ต้องยอมรับว่า เป็นเรื่องยากที่จะมีความเห็นเป็นไปในทิศทางเดียวกัน แต่จะเน้นให้แต่ละฝ่ายยอมรับกันได้ ซึ่งที่ผ่านมากระทรวงพาณิชย์ ได้พูดคุยกับผู้ผลิตมาโดยตลอด ทำให้ราคาน้ำมันปาล์มขวด ยังขายอยู่ที่ราคาขวดละ 62-64 บาทไปได้ในระยะหนึ่ง

แต่สถานการณ์ขณะนี้ ราคาตามโครงสร้างจริงน้ำมันปาล์มขวดเกือบแตะ 70 บาทแล้ว ดังนั้น หลังจากกรมการค้าภายในได้หารือแต่ละฝ่ายแล้ว คงจะมีความชัดเจนมากขึ้นได้ต่อไป

อ่านข่าวเพิ่มเติม