Economics

รู้ยัง? เดือนนี้ขึ้นทางด่วนฟรี 3 วัน 3 สายทาง 60 ด่าน เช็ครายละเอียดที่นี่

“การทางพิเศษแห่งประเทศไทย” เปิดให้ขึ้นทางด่วนฟรี 3 วัน 3 สายทางรวม 60 ด่าน ในเดือนพฤษภาคม เช็ครายละเอียดที่นี่เลย!

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม ยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษของทางพิเศษ รวม 3 สายทางฟรีในเดือนพฤษภาคม ได้แก่

ขึ้นทางด่วนฟรี

ขึ้นทางด่วนฟรี 3 วัน 

  • ทางพิเศษเฉลิมมหานคร จำนวน 19 ด่าน
  • ทางพิเศษศรีรัช จำนวน 31 ด่าน
  • ทางพิเศษอุดรรัถยา จำนวน 10 ด่าน

วันหยุดราชการประจำปีเดือนพฤษภาคม 2565

  • วันฉัตรมงคล วันพุธที่ 4 พฤษภาคม 2565
  • วันพืชมงคล วันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2565
  • วันวิสาขบูชา วันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม 2565

ขึ้นทางด่วนฟรี

ซึ่งเป็นวันหยุดราชการประจำปีตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี โดยเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคมที่ปรากฏในสัญญาสัมปทาน ฉบับแก้ไขใหม่ ระหว่าง กทพ. บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM) และบริษัททางด่วนกรุงเทพเหนือ จำกัด (NECL) เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชนในวันหยุด และช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ประชาชน รวมทั้งช่วยลดปัญหาจราจรติดขัดบริเวณหน้าด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษได้อีกด้วย

ทั้งนี้ ผู้ใช้ทางพิเศษสามารถสอบถามข้อมูลการเดินทาง สภาพการจราจร และขอความช่วยเหลือจากศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางพิเศษ EXAT Call Center โทร 1543 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo
Siree Osiri OHO BANGKOK