Economics

ใช้เงินหมดยัง? คนละครึ่งเฟส 4 สิ้นสุดโครงการ 30 เม.ย.นี้ ลุ้นขยาย ‘เฟส 5’ ต่อ

“คลัง” ยัน “คนละครึ่งเฟส 4” สิ้นสุดโครงการ 30 เมษายนนี้ จับตา “คนละครึ่งเฟส 5” หลัง “หอการค้าไทย” เสนอรัฐบาลเติมเงินอีกคนละ 1,500 บาท ใช้ยาวถึงสิ้นปีนี้

นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษก กระทรวงการคลัง เปิดเผยความคืบหน้ามาตรการรักษาระดับการบริโภคภายในประเทศ ปี 2565 ซึ่งประกอบด้วย โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐระยะที่ 4 โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ระยะที่ 2 และโครงการคนละครึ่งเฟส 4 พบว่า จากข้อมูลสะสม ณ วันที่ 7 เมษายน 2565 ณ เวลา 23.00 น. มีผู้ใช้สิทธิทุกโครงการรวม 40.92 ล้านราย และมียอดใช้จ่ายรวมทั้งหมด 67,705.55 ล้านบาท โดยสรุปผลการใช้จ่ายได้ ดังนี้

คนละครึ่ง

สรุปผลการใช้จ่ายได้ ดังนี้

1. โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะที่ 4 มีผู้ใช้สิทธิจำนวน 13.37 ล้านราย มียอดการใช้จ่ายรวม 7,315.73 ล้านบาท

2. โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ระยะที่ 2 มีผู้ใช้สิทธิจำนวน 1.29 ล้านราย มียอดการใช้จ่ายรวม 634.72 ล้านบาท

3. โครงการคนละครึ่งเฟส 4 มีผู้ใช้สิทธิที่เป็นประชาชนที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส 3 (ประชาชนกลุ่มเดิมฯ) จำนวน 25.46 ล้านราย ซึ่งมียอดใช้จ่าย 57,875.2 ล้านบาท และมีผู้ใช้สิทธิที่เป็นประชาชนทั่วไปที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส 3 (ประชาชนกลุ่มใหม่ฯ) จำนวน 8.02 แสนราย ซึ่งมียอดใช้จ่าย 1,679.9 ล้านบาท รวมมีผู้ใช้สิทธิทั้งหมดจำนวน 26.26 ล้านราย และยอดการใช้จ่ายรวม 59,555.1 ล้านบาท แบ่งเป็นเงินที่ประชาชนจ่าย 30,313.15 ล้านบาท และรัฐร่วมจ่าย 29,241.95 ล้านบาท

คนละครึ่ง

ทั้งนี้ มียอดใช้จ่ายสะสมแบ่งตามประเภทตามร้านค้า ได้แก่

  • ร้านอาหารและเครื่องดื่ม 24,914.7 ล้านบาท
  • ร้านธงฟ้า 10,241.4 ล้านบาท
  • ร้าน OTOP 2,693.8 ล้านบาท
  • ร้านค้าทั่วไป 20,528.5 ล้านบาท
  • ร้านบริการ 1,063.2 ล้านบาท
  • กิจการขนส่งสาธารณะ 113.5 ล้านบาท

สำหรับประชาชนที่ได้รับสิทธิทั้งหมด 26.38 ล้านราย เป็นประชาชนกลุ่มเดิมฯ ที่กดยืนยันสิทธิและมีการใช้สิทธิโครงการคนละครึ่งเฟส 4 แล้ว จำนวน 25.46 ล้านราย จากจำนวนผู้ใช้จ่ายโครงการคนละครึ่งเฟส 3 จำนวน 26.35 ล้านราย และในส่วนของผู้ประกอบการ มีผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส 4 แล้วจำนวน 1.35 ล้านราย โดยเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ 2.9 หมื่นราย

คนละครึ่ง

สำหรับข้อมูลการใช้จ่ายสะสมผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์ม โครงการคนละครึ่งเฟส 4 มีการใช้จ่ายสะสม 1,768.9 ล้านบาท แบ่งเป็นเงินที่ประชาชนจ่าย 920.55 ล้านบาท และรัฐร่วมจ่าย 848.35 ล้านบาท และในส่วนของผู้ประกอบการร้านอาหารและเครื่องดื่มในโครงการคนละครึ่งเฟส 4 ที่ขายอาหารและเครื่องดื่มผ่านผู้ให้บริการฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์ม มีจำนวน 9.41 หมื่นราย

ทั้งนี้ โฆษกกระทรวงการคลัง ย้ำว่า ทั้ง 3 โครงการดังกล่าวข้างต้นจะสิ้นสุดโครงการในวันที่ 30 เมษายน 2565 จึงขอเชิญชวนให้ประชาชนที่ยังมีสิทธิเหลือใช้จ่ายก่อนวันสิ้นสุดโครงการด้วย

คนละครึ่ง
นายสนั่น อังอุบลกุล

เดินหน้า “คนละครึ่งเฟส 5”

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานหอการค้าไทย ได้เสนอให้รัฐบาลขยายโครงการคนละครึ่งเฟส 5 หลังคนละครึ่งเฟส 4 จะสิ้นสุดโครงการวันที่ 30 เมษายนนี้ ทั้งนี้เพื่อกระตุ้นกำลังซื้อภายในประเทศ ลดค่าครองชีพให้กับประชาชน จากภาวะสินค้าราคาแพง เนื่องจากปัจจุบันผู้บริโภคได้รับผลกระทบจากการปรับขึ้นราคาสินค้า สินค้าที่จำเป็นต้องปรับขึ้นเพราะต้นทุนสูง

ดังนั้น จึงมองว่าภาครัฐควรมีมาตรการโครงการคนละครึ่งเฟส 5 อีกคนละ 1,500 บาท จนถึงสิ้นปีนี้ จะเป็นประโยชน์กับประชาชนจำนวนมากรวมไปถึงร้านค้าผู้ประกอบการเอสเอ็มอีด้วย

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo