Economics

อัพเดทคนละครึ่งเฟส 4 ล่าสุด ยันใช้สิทธิ์ถึง 30 เม.ย.นี้ เคลียร์ชัด ‘เฟส 5’ จะมามั้ย?

“กระทรวงการคลัง” อัพเดทมาตรการกระตุ้นการบริโภคล่าสุด! เงินสะพัด 61,284.74 ล้านบาท เฉพาะ “คนละครึ่งเฟส 4” พุ่ง 55,749.6 ล้านบาท “ปลัดคลัง” เผยอยู่ระหว่างประเมิน “คนละครึ่งเฟส 5”

นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยความคืบหน้ามาตรการรักษาระดับการบริโภคภายในประเทศ ปี 2565 ซึ่งประกอบด้วย โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะที่ 4 โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ระยะที่ 2 และโครงการคนละครึ่งเฟส 4 พบว่า จากข้อมูลสะสม ณ วันที่ 17 มีนาคม 2565 ณ เวลา 23.00 น. มีผู้ใช้สิทธิทุกโครงการรวม 40.85 ล้านราย และมียอดใช้จ่ายรวมทั้งหมด 61,284.74 ล้านบาท

คนละครึ่งเฟส 5

โดยสรุปผลการใช้จ่ายได้ ดังนี้

  • โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะที่ 4 มีผู้ใช้สิทธิจำนวน 13.34 ล้านราย มียอดการใช้จ่ายรวม 5,089.02 ล้านบาท
  • โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ระยะที่ 2 มีผู้ใช้สิทธิจำนวน 1.26 ล้านราย มียอดการใช้จ่ายรวม 446.12 ล้านบาท
  • โครงการคนละครึ่งเฟส 4 มีผู้ใช้สิทธิที่เป็นประชาชนที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส 3 (ประชาชนกลุ่มเดิมฯ) จำนวน 25.46 ล้านราย ซึ่งมียอดใช้จ่าย 54,312.3 ล้านบาท และมีผู้ใช้สิทธิที่เป็นประชาชนทั่วไปที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส 3 (ประชาชนกลุ่มใหม่ฯ) จำนวน 7.93 แสนราย ซึ่งมียอดใช้จ่าย 1,437.3 ล้านบาท รวมมีผู้ใช้สิทธิทั้งหมดจำนวน 26.25 ล้านราย และยอดการใช้จ่ายรวม 55,749.6 ล้านบาท แบ่งเป็นเงินที่ประชาชนจ่าย 28,352.2 ล้านบาท และรัฐร่วมจ่าย 27,397.4 ล้านบาท

คนละครึ่งเฟส 5

โดยมียอดใช้จ่ายสะสมแบ่งตามประเภทตามร้านค้า ได้แก่ 

  • ร้านอาหารและเครื่องดื่ม 23,300.3 ล้านบาท
  • ร้านธงฟ้า 9,557.7 ล้านบาท
  • ร้าน OTOP 2,497.2 ล้านบาท
  • ร้านค้าทั่วไป 19,301.9 ล้านบาท
  • ร้านบริการ 988.4 ล้านบาท
  • กิจการขนส่งสาธารณะ 104.1 ล้านบาท

การใช้จ่ายสะสมผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์ม

สำหรับประชาชนที่ได้รับสิทธิทั้งหมด 26.38 ล้านราย เป็นประชาชนกลุ่มเดิมฯ ที่กดยืนยันสิทธิและมีการใช้สิทธิโครงการคนละครึ่งเฟส 4 แล้ว จำนวน 25.46 ล้านราย จากจำนวนผู้ใช้จ่ายโครงการคนละครึ่งเฟส 3 จำนวน 26.35 ล้านราย และในส่วนของผู้ประกอบการ มีผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส 4 แล้วจำนวน 1.35 ล้านราย โดยเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ 2.78 หมื่นราย

คนละครึ่งเฟส 5

สำหรับข้อมูลการใช้จ่ายสะสมผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์ม โครงการคนละครึ่งเฟส 4  มีการใช้จ่ายสะสม 1,645.1 ล้านบาท แบ่งเป็นเงินที่ประชาชนจ่าย 854.1 ล้านบาท และรัฐร่วมจ่าย 791.0 ล้านบาท และในส่วนของผู้ประกอบการร้านอาหารและเครื่องดื่มในโครงการคนละครึ่งเฟส 4 ที่ขายอาหารและเครื่องดื่มผ่านผู้ให้บริการฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์ม มีจำนวน 9.33 หมื่นราย

ทั้ง 3 โครงการดังกล่าวข้างต้น ประชาชนสามารถใช้จ่ายในโครงการต่าง ๆ ได้จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2565 ทั้งนี้ สำหรับผู้ประกอบการร้านค้ารายใหม่ยังสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส 4 ผ่าน www.คนละครึ่ง.com หรือติดต่อเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานคร เจ้าหน้าที่กระทรวงมหาดไทยในพื้นที่หรือสาขาธนาคารกรุงไทยฯ ได้อย่างต่อเนื่องจนกว่ากระทรวงการคลังจะประกาศปิดรับสมัคร

คนละครึ่งเฟส 5
นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทรวงการคลัง

อยู่ระหว่างประเมิน “คนละครึ่งเฟส 5”

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทรวงการคลัง กล่าวว่า กระทรวงการคลัง จะต้องประเมินว่า จะต่ออายุมาตรการคนละครึ่งเฟส 5 หรือไม่ ซึ่งต้องพิจารณาจากสถานการณ์เศรษฐกิจและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนในระยะต่อไปก่อน ซึ่งขณะนี้มาตรการคนละครึ่งก็คงดำเนินการในเฟส 4 อยู่

ทั้งนี้ มองว่า หากเศรษฐกิจอยู่ในช่วงที่ไม่ปกติ ภาครัฐก็ต้องเป็นพระเอกในการเข้าไปช่วยเหลือ เมื่อเศรษฐกิจกลับสู่ภาวะปกติ เราก็ต้องชะลอความช่วยเหลือ ฉะนั้น เมื่อถามว่า เรายังจำเป็นต้องใช้มาตรการคนละครึ่งต่อไปอีกหรือไม่ ก็คงต้องดูในระยะต่อไป เพราะวันนี้เรายังทำโครงการนี้อยู่

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo