Economics

‘คนละครึ่งเฟส 5’ อัพเดทล่าสุดชัด ๆ ที่นี่ ด้าน ‘เฟส 4’ คึกคักเงินสะพัด 5.3 หมื่นล้าน!

“คนละครึ่งเฟส 5” อัพเดทล่าสุด! คลังเคลียร์ชัด ๆ ยังไม่เปิดลงทะเบียนใหม่ ไม่เพิ่มวงเงิน จ่อส่งคืนงบให้ “สภาพัฒน์” เผยล่าสุด “คนละครึ่งเฟส 4” เงินสะพัดแล้ว 53,273 ล้านบาท

นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษก กระทรวงการคลัง เปิดเผยความคืบหน้ามาตรการรักษาระดับการบริโภคภายในประเทศ ปี 2565 ซึ่งประกอบด้วย โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะที่ 4 โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ระยะที่ 2 และโครงการคนละครึ่งเฟส 4 พบว่า จากข้อมูลสะสม ณ วันที่ 10 มีนาคม 2565 ณ เวลา 23.00 น. มีผู้ใช้สิทธิทุกโครงการรวม 40.81 ล้านราย และมียอดใช้จ่ายรวมทั้งหมด 58,552.88 ล้านบาท

คนละครึ่งเฟส 5

โดยสรุปผลการใช้จ่ายได้ ดังนี้

  1. โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะที่ 4 มีผู้ใช้สิทธิจำนวน 13.32ล้านราย มียอดการใช้จ่ายรวม 4,858.98 ล้านบาท
  2. โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ระยะที่ 2 มีผู้ใช้สิทธิจำนวน 1.24 ล้านราย มียอดการใช้จ่ายรวม 420.90 ล้านบาท
  3. โครงการคนละครึ่งเฟส 4 มีผู้ใช้สิทธิที่เป็นประชาชนที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส 3 (ประชาชนกลุ่มเดิมฯ) จำนวน 25.46 ล้านราย ซึ่งมียอดใช้จ่าย 51,992.4 ล้านบาท และมีผู้ใช้สิทธิที่เป็นประชาชนทั่วไปที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส 3 (ประชาชนกลุ่มใหม่ฯ) จำนวน 7.85 แสนราย ซึ่งมียอดใช้จ่าย 1,280.6 ล้านบาท รวมมีผู้ใช้สิทธิทั้งหมดจำนวน 26.25 ล้านราย และยอดการใช้จ่ายรวม 53,273.0 ล้านบาท แบ่งเป็นเงินที่ประชาชนจ่าย 27,079.6 ล้านบาท และรัฐร่วมจ่าย 26,193.4 ล้านบาท

คนละครึ่งเฟส 5

ยอดใช้จ่ายสะสมแบ่งตามประเภทตามร้านค้า ได้แก่

  • ร้านอาหารและเครื่องดื่ม 22,041.9 ล้านบาท
  • ร้านธงฟ้า 9,082.7 ล้านบาท
  • ร้าน OTOP 2,335.4 ล้านบาท
  • ร้านค้าทั่วไป 18,779.5 ล้านบาท
  • ร้านบริการ 935.6 ล้านบาท
  • กิจการขนส่งสาธารณะ 97.9 ล้านบาท

โดยมีประชาชนที่ได้รับสิทธิทั้งหมด 26.38 ล้านราย ซึ่งเป็นประชาชนกลุ่มเดิมฯ ที่กดยืนยันสิทธิและมีการใช้สิทธิคนละครึ่งเฟส 4 แล้ว จำนวน 25.46 ล้านราย จากจำนวนผู้ใช้จ่ายโครงการคนละครึ่งเฟส 3 จำนวน 26.35 ล้านราย

คนละครึ่งเฟส 5

สำหรับผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส 4 มีผู้ประกอบการเข้าร่วมแล้วจำนวน 1.35 ล้านราย โดยเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ 2.7 หมื่นราย

สำหรับข้อมูลการใช้จ่ายสะสมผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์ม โครงการคนละครึ่งเฟส 4 มีการใช้จ่ายสะสม 1,559.1 ล้านบาท แบ่งเป็นเงินที่ประชาชนจ่าย 808.3 ล้านบาท และรัฐร่วมจ่าย 750.8 ล้านบาท และในส่วนของผู้ประกอบการร้านอาหารและเครื่องดื่มในโครงการคนละครึ่งเฟส 4 ที่ขายอาหารและเครื่องดื่มผ่านผู้ให้บริการฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์ม มีจำนวน 9.28 หมื่นราย ทั้ง 3 โครงการดังกล่าวข้างต้น ประชาชนสามารถใช้จ่ายในโครงการต่าง ๆ ได้จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2565

ทั้งนี้ สำหรับผู้ประกอบการร้านค้ารายใหม่ยังสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส 4 ผ่าน www.คนละครึ่ง.com
หรือติดต่อเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานคร เจ้าหน้าที่กระทรวงมหาดไทยในพื้นที่หรือสาขาธนาคารกรุงไทยฯ ได้อย่างต่อเนื่องจนกว่ากระทรวงการคลังจะประกาศปิดรับสมัคร

คนละครึ่งเฟส 5

เคลียร์ชัด “คนละครึ่งเฟส 5”

นายพรชัย กล่าวว่า ขณะนี้กระทรวงการคลังยังไม่มีนโยบายที่จะออกโครงการ “คนละครึ่งเฟส 5” ส่วนสิทธิที่เหลือจากโครงการคนละครึ่งเฟส 4 จำนวน 2.6 ล้านสิทธิ์นั้นอยู่ระหว่างการพิจารณา โดยแนวโน้มคาดว่าจะไม่ได้เปิดลงทะเบียนใหม่ และไม่มีเพิ่มวงเงินสิทธิ์ โดยเงินส่วนที่เหลือจะต้องนำส่งคืน สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือ สภาพัฒน์ เนื่องจากเงินดังกล่าวเป็นงบประมาณจากพระราชกำหนด (พ.ร.ก.) กู้เงิน 5 แสนล้านบาท เพื่อให้สภาพัฒน์นำงบกลับไปใช้ในโครงการอื่น ๆ ต่อไป

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo