Economics

อย่าช้า!! 2.6 ล้านรายจ่ออดเงิน ‘คนละครึ่งเฟส 4’ คลังเตือนรีบใช้สิทธิ์ภายในวันนี้

อย่าช้า!! 2.6 ล้านรายจ่ออดเงิน “คนละครึ่งเฟส4” กระทรวงการคลังเตือนรีบใช้จ่ายครั้งแรกภายในวันนี้ เพื่อรักษาสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ

นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษก กระทรวงการคลัง เปิดเผยความคืบหน้าการใช้สิทธิโครงการคนละครึ่งเฟส 4 โดยจากข้อมูลสะสม ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2565 ณ เวลา 23.00 น. พบว่า มีผู้ใช้สิทธิที่เป็นประชาชนที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส 3 (ประชาชนกลุ่มเดิมฯ) จำนวน 25.32 ล้านราย ซึ่งมียอดใช้จ่าย 45,252.2 ล้านบาท

คนละครึ่งเฟส4

โดยมีผู้ใช้สิทธิ์ที่เป็นประชาชนทั่วไปที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส 3 (ประชาชนกลุ่มใหม่ฯ) จำนวน 7.3 แสนราย ซึ่งมียอดใช้จ่าย 825.3 ล้านบาท รวมมีผู้ใช้สิทธิทั้งหมดจำนวน 26.05 ล้านราย และยอดการใช้จ่ายรวม 46,077.5 ล้านบาท

แบ่งเป็นเงินที่ประชาชนจ่าย 23,397.5 ล้านบาท และรัฐร่วมจ่าย 22,680.0 ล้านบาท และมียอดใช้จ่ายสะสมแบ่งตามประเภทตามร้านค้า ได้แก่ ร้านอาหารและเครื่องดื่ม 18,937.3 ล้านบาท ร้านธงฟ้า 8,018.6 ล้านบาท ร้าน OTOP 2,064.1 ล้านบาท ร้านค้าทั่วไป 16,173.6 ล้านบาท ร้านบริการ 802.6 ล้านบาท และกิจการขนส่งสาธารณะ 81.3 ล้านบาท โดยมีประชาชนที่ลงทะเบียนสำเร็จทั้งหมด 26.73 ล้านราย

คนละครึ่งเฟส4

ทั้งนี้ มีประชาชนที่กดยืนยันสิทธิเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส 4 แล้ว จำนวน 25.81 ล้านราย จากจำนวนผู้ใช้จ่ายโครงการคนละครึ่งเฟส 3 จำนวน 26.35 ล้านราย สำหรับผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส 4 มีผู้ประกอบการเข้าร่วมแล้วจำนวน 1.35 ล้านราย โดยเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ 2.45 หมื่นราย

อย่างไรก็ตาม ประชาชนสามารถใช้จ่ายโครงการคนละครึ่งเฟส 4 ได้จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2565

คนละครึ่งเฟส4

ทั้งนี้ โฆษกกระทรวงการคลังได้ กล่าวเน้นย้ำว่า ขอให้ประชาชนกลุ่มเดิมฯ ที่ยังไม่ได้เริ่มใช้สิทธิจำนวน 2.6 ล้านราย รีบเริ่มใช้สิทธิภายในวันนี้ (วันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565) เวลา 22.59 น. เพื่อเป็นการรักษาสิทธิเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส 4 เนื่องจากหากพ้นกำหนดดังกล่าวจะถูกตัดสิทธิเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส 4

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo
Siree Osiri OHO BANGKOK