Economics

วันสุดท้ายแล้ว!! คนละครึ่งเฟส 4 รีบใช้จ่ายครั้งแรกด่วน ช้าถูกตัดสิทธิ์ อดเงินทันที

วันสุดท้ายแล้ว! “กระทรวงการคลัง” เตือนผู้ได้รับสิทธิ์ “คนละครึ่งเฟส4” (กลุ่มเดิม) กว่า 2.9 ล้านคนรีบใช้สิทธิ์ภายในวันนี้ (28 ก.พ.) ก่อนเวลา 22.59 น. ช้าโดนตัดสิทธิ์ อดเงิน 1,200 บาททันที

ความคืบหน้ามาตรการรักษาระดับการบริโภคภายในประเทศปี 2565 พบว่า จากข้อมูลสะสม ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ณ เวลา 23.00 น. มีผู้ใช้สิทธิทุกโครงการรวม 39.76 ล้านราย และมียอดใช้จ่ายรวมทั้งหมด 45,392.86 ล้านบาท

คนละครึ่งเฟส4

นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยความคืบหน้ามาตรการรักษาระดับการบริโภคภายในประเทศปี 2565 ซึ่งประกอบด้วย

  • โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเฟส 4
  • โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษเฟส 2
  • โครงการ คนละครึ่งเฟส 4

พบว่า จากข้อมูลสะสม ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ณ เวลา 23.00 น. มีผู้ใช้สิทธิทุกโครงการรวม 39.76 ล้านราย และมียอดใช้จ่ายรวมทั้งหมด 45,392.86 ล้านบาท 

คนละครึ่งเฟส4

สรุปผลการใช้จ่ายได้ ดังนี้

  1. โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเฟส 4 มีผู้ใช้สิทธิจำนวน 12.94 ล้านราย มียอดการใช้จ่ายรวม 2,580.21 ล้านบาท
  2. โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษเฟส 2 มีผู้ใช้สิทธิจำนวน 1.13 ล้านราย มียอดการใช้จ่ายรวม 224.25 ล้านบาท
  3. โครงการคนละครึ่งเฟส 4 มีผู้ใช้สิทธิที่เป็นประชาชนที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส 3 (ประชาชนกลุ่มเดิมฯ) จำนวน 25.02 ล้านราย ซึ่งมียอดใช้จ่าย 41,974.6 ล้านบาท และมีผู้ใช้สิทธิที่เป็นประชาชนทั่วไปที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส 3 (ประชาชนกลุ่มใหม่ฯ) จำนวน 6.71 แสนราย ซึ่งมียอดใช้จ่าย 613.8 ล้านบาท รวมมีผู้ใช้สิทธิทั้งหมดจำนวน 25.69 ล้านราย

โดยมียอดการใช้จ่ายรวม 42,588.4 ล้านบาท แบ่งเป็นเงินที่ประชาชนจ่าย 21,613.1 ล้านบาทและรัฐร่วมจ่าย 20,975.3 ล้านบาท และมียอดใช้จ่ายสะสมแบ่งตามประเภทตามร้านค้า ได้แก่ ร้านอาหารและเครื่องดื่ม 17,395.8 ล้านบาท ร้านธงฟ้า 7,468.6 ล้านบาท ร้าน OTOP 1,910.4 ล้านบาท ร้านค้าทั่วไป 14,997 ล้านบาท ร้านบริการ 741.4 ล้านบาท และกิจการขนส่งสาธารณะ75.2 ล้านบาท

คนละครึ่งเฟส4

กลุ่มเดิมกว่า 2.9 ล้านคนรีบใช้สิทธิ์ด่วน!

ทั้งนี้ มีประชาชนที่ลงทะเบียนสำเร็จทั้งหมด 26.64 ล้านราย โดยมีประชาชนที่กดยืนยันสิทธิเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส 4 แล้ว จำนวน 25.72 ล้านราย จากจำนวนผู้ใช้จ่ายโครงการคนละครึ่งเฟส 3 จำนวน 26.35 ล้านราย สำหรับผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส 4 มีผู้ประกอบการเข้าร่วมแล้วจำนวน 1.35 ล้านราย โดยเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ 2.38 หมื่นราย

สำหรับข้อมูลการใช้จ่ายสะสมผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์ม โครงการคนละครึ่งเฟส 4 มีการใช้จ่ายสะสม 1,203.1 ล้านบาท แบ่งเป็นเงินที่ประชาชนจ่าย 620.9 ล้านบาท และรัฐร่วมจ่าย 582.2 ล้านบาท และในส่วนของผู้ประกอบการร้านอาหารและเครื่องดื่มในโครงการคนละครึ่งเฟส 4 ที่ขายอาหารและเครื่องดื่มผ่านผู้ให้บริการฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์ม มีจำนวน 9.16 หมื่นราย

ทั้งนี้ ประชาชนสามารถใช้จ่ายในโครงการต่าง ๆ ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2565 พร้อมขอให้ประชาชนกลุ่มเดิมฯ รีบเริ่มใช้สิทธิภายในวันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 22.59 น. ซึ่งขณะนี้มีประชาชนกลุ่มเดิมฯ ที่ยังไม่ได้เริ่มใช้สิทธิจำนวน 2.9 ล้านราย เนื่องจากหากพ้นกำหนดดังกล่าวจะถูกตัดสิทธิเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส 4

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo
Siree Osiri OHO BANGKOK