Economics

อัพเดท ‘คนละครึ่งเฟส 4’ ล่าสุด เงินสะพัด 2 หมื่นล้าน พร้อมลุ้น ‘เฟส 5’ จะมามั้ย!!

ลุ้น “คนละครึ่งเฟส5” จะมามั้ย!! หลัง “คนละครึ่งเฟส 4” ปังมาก อัพเดทล่าสุด เงินสะพัดแล้ว 20,612.3 ล้านบาท เตือนกดยืนยันสิทธิ์แล้วต้องใช้จ่ายครั้งแรกภายในวันที่กำหนดเท่านั้น

นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษก กระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า มาตรการรักษาระดับการบริโภคภายในประเทศ ปี 2565 ซึ่งประกอบด้วย โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐระยะที่ 4 โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษระยะที่ 2 และโครงการคนละครึ่งเฟส 4

คนละครึ่งเฟส5

มาตรการรักษาระดับการบริโภคภายในประเทศ

คนละครึ่งเฟส 4 ได้เปิดให้ประชาชนใช้จ่ายวันแรกเมื่อวันอังคารที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา พบว่า จากข้อมูลสะสม ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 ณ เวลา 23.00 น. มีผู้ใช้สิทธิทุกโครงการรวม 34.42 ล้านราย และมียอดใช้จ่ายรวมทั้งหมด 23,032.55 ล้านบาท โดยสรุปผลการใช้จ่ายได้ ดังนี้

  1. โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะที่ 4 มีผู้ใช้สิทธิจำนวน 11.32 ล้านราย มียอดการใช้จ่ายรวม 2,248.45 ล้านบาท
  2. โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ระยะที่ 2 มีผู้ใช้สิทธิจำนวน 8.7 แสนราย มียอดการใช้จ่ายรวม 171.80 ล้านบาท
  3. โครงการคนละครึ่งเฟส 4 มีผู้ใช้สิทธิจำนวน 22.23 ล้านราย มียอดการใช้จ่ายรวม 20,612.3 ล้านบาท แบ่งเป็นเงินที่ประชาชนจ่าย 10,433.8 ล้านบาท และรัฐร่วมจ่าย 10,178.5 ล้านบาท

ทั้งนี้ มียอดใช้จ่ายสะสมแบ่งตามประเภทตามร้านค้า ได้แก่ ร้านอาหารและเครื่องดื่ม 7,742.1 ล้านบาท ร้านธงฟ้า 3,967.5 ล้านบาท ร้าน OTOP 978.6 ล้านบาท ร้านค้าทั่วไป 7,535.8 ล้านบาท ร้านบริการ 357.7 ล้านบาท และกิจการขนส่งสาธารณะ 30.6 ล้านบาท

คนละครึ่งเฟส5

กดยืนยันสิทธิ์แล้ว 24.97 ล้านราย

อย่างไรก็ตาม ล่าสุด มีประชาชนที่กดยืนยันสิทธิเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส 4 แล้ว จำนวน 24.97 ล้านราย จากจำนวนผู้ใช้จ่ายโครงการคนละครึ่งเฟส 3 จำนวน 26.35 ล้านคน และมีประชาชนทั่วไปที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส 3 ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส 4 ครบจำนวนแล้ว ณ เวลา 15.54 น.

สำหรับผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส 4 มีผู้ประกอบการเข้าร่วมแล้วจำนวน 1.34 ล้านราย โดยเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ 13,997 ราย

สำหรับข้อมูลการใช้จ่ายสะสมผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์ม โครงการคนละครึ่งเฟส 4 มีการใช้จ่ายสะสม 516.4 ล้านบาท แบ่งเป็นเงินที่ประชาชนจ่าย 265.4 ล้านบาท และรัฐร่วมจ่าย 251.0 ล้านบาท และในส่วนของผู้ประกอบการร้านอาหารและเครื่องดื่มในโครงการคนละครึ่งเฟส 4 ที่ขายอาหารและเครื่องดื่มผ่านผู้ให้บริการฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์ม มีจำนวน 8.84 หมื่นราย

คนละครึ่งเฟส5

ทั้งนี้ ประชาชนสามารถใช้จ่ายในโครงการต่าง ๆ ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2565 สำหรับโครงการคนละครึ่งเฟส 4 ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส 3 สามารถกดยืนยันสิทธิเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส 4 ได้ผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” อย่างต่อเนื่อง โดยจะต้องเริ่มใช้สิทธิ์ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 22.59 น. หากพ้นกำหนดดังกล่าวจะถูกตัดสิทธิ โดยสิทธิจะนำมาเปิดลงทะเบียนใหม่อีกครั้ง ซึ่งกระทรวงการคลังจะแจ้งให้ทราบต่อไป

“คนละครึ่งเฟส 5” มามั้ย?

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ล่าสุด ชาวเน็ตได้ถามหาโครงการ “คนละครึ่งเฟส 5” ว่าจะมาต่อจาก “คนละครึ่งเฟส 4” ที่จะสิ้นสุดโครงการในวันที่ 30 เมษายน 2565 เลยหรือไม่ โดยเรื่องนี้คงต้องรอความชัดเจนจากกระทรวงการคลัง

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo