Economics

วอน ‘ม็อบรถบรรทุก’ เข้าใจ หาก ‘ตรึงดีเซล’ 25 บาท ต้องอัดเงิน 2.4 แสนล้านต่อปี

วอน ‘ม็อบรถบรรทุก’ เข้าใจ หาก ‘ตรึงดีเซล’ 25 บาท ต้องอัดเงิน 2.4 แสนล้านต่อปี เกินกว่าที่รัฐจะแบกรับ และบิดเบือนกลไกตลาด ย้ำที่ผ่านมากองทุนน้ำมันเข้ามาช่วยพยุงแล้ว 

จากกรณีที่สหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย ประกาศจะจัดกิจกรรมรวมทัพรถใช้น้ำมันแพงวิ่งรถทั่วกรุงเทพฯ เพื่อแสดงพลังและจะขับไล่ นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ออกจากตำแหน่งในวันที่ 7-8 ก.พ. 2565 นั้น

ตรึงดีเซล

วันนี้ (7ก.พ.) นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ย้ำว่ารัฐบาลเข้าใจทุกปัญหาและได้ดำเนินการตรึงราคาพลังงานไว้ วอนให้เข้าใจสถานการณ์ หากเปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบ้าน ราคาน้ำมันวันนี้ส่วนใหญ่เกิน 30 บาท/ลิตร หรือใกล้เคียง โดยมีปัจจัยหลายอย่างเช่น คุณภาพแต่ละประเภทอาจมีความแตกต่างกัน ยกเว้นประเทศมาเลเซียซึ่งมีการผลิตน้ำมันเกินความต้องการในประเทศ ถ้ารัฐบาลไม่ตรึงราคาพลังงานไว้ วันนี้ราคาขายดีเซลที่แท้จริงจะสูงกว่านี้ อาจถึง 34 บาท/ลิตร

ตรึงดีเซล

ตรึงดีเซล ต้องอัดเงิน 2.4 แสนล้านต่อปี

หากทำตามที่เรียกร้องเดิมที่ 25 บาท/ลิตร จะต้องใช้เงินสนับสนุนถึงเดือนละ 20,000 ล้านบาท ปีละ 240,000 ล้านบาท ซึ่งเป็นจำนวนเงินที่สูงเกินกว่าจะแบกรับไว้ได้ ที่สำคัญ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เน้นดำเนินนโยบายต้องไม่บิดเบือนกลไกตลาด หรือสร้างภาระงบประมาณในอนาคต

ตรึงดีเซล

นายกรัฐมนตรี ได้ให้นโยบายดูแลระดับราคาพลังงานให้เหมาะสม เน้นดูแลประชาชนในภาพใหญ่ ลดผลกระทบต่อธุรกิจให้มากที่สุด ที่ผ่านมา รัฐบาลและกระทรวงพลังงาน ได้มีการใช้เงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง เข้ามาช่วยเหลือประชาชนด้วยการตรึงราคาค่าการตลาด และราคาดีเซล ไม่เกิน 30 บาท/ลิตร ซึ่งผู้ประกอบการภาคธุรกิจส่วนใหญ่รวมทั้งประชาชนเข้าใจดีว่าราคาพลังงานและน้ำมันโลกทุกวันนี้เป็นไปตามกลไกตลาดเสรี และราคาพลังงานในประเทศ ผู้ประกอบการขนส่งยังสามารถประกอบธุรกิจและสอดคล้องกับเศรษฐกิจในขณะนี้.

อ่านข่าวเพิ่มเติม