Economics

ขึ้นอีกแล้ว!! โออาร์-บางจากฯ แจ้งปรับขึ้นราคาน้ำมันกลุ่มเบนซิน-โซฮอล์ มีผลพรุ่งนี้

น้ำมันขึ้นอีกแล้ว!! “โออาร์-บางจากฯ” แจ้งปรับขึ้นราคาน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ 40-60 สต./ลิตร มีผลพรุ่งนี้ ส่วนดีเซลคงเดิม

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า โออาร์ – บางจากฯ แจ้งปรับราคาขายปลีกน้ำมันเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดขึ้น 0.40 บาทต่อลิตร เว้น E20 และ E85 ปรับขึ้น 0.60 บาทต่อลิตร ส่วนกลุ่มดีเซลทุกชนิด คงเดิม มีผล 25 มกราคม 2565 เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป

น้ำมันขึ้น

โดยราคาขายปลีกจะเป็นดังนี้ ULG = 40.96, GSH95 = 33.55, E20 = 32.24, GSH91 = 33.28, E85 = 25.54, HSD- B7= 29.94, HSD-B10 = 29.94, HSD-B20=29.94,ดีเซลพรีเมี่ยม B7 = 35.96 บาทต่อลิตร

น้ำมันขึ้น

ทั้งนี้ ราคาขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงกรุงเทพมหานคร

น้ำมันขึ้น

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo