Economics

‘ปตท.’ ช่วยลดต้นทุนพลังงาน ‘รฟท.’ สนับสนุนขนส่งสาธารณะ-บริการประชาชน

ปตท. จับมือ รฟท. ลดต้นทุนด้านพลังงาน สนับสนุนการขนส่งสาธารณะ ส่งมอบบริการให้แก่ประชาชน

วันนี้ (20 ม.ค.) นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงพลังงาน  เป็นประธานในพิธีลงนามสัญญาซื้อขายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ระหว่าง การรถไฟแห่งประเทศไทย และ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) โดยนายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท. และ นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย  เป็นผู้ลงนาม

ปตท.

ทั้งนี้ ปตท. สนับสนุนส่วนลดค่าใช้จ่ายด้านเชื้อเพลิง ให้แก่การรถไฟแห่งประเทศไทยคิดเป็นจำนวน 810 ล้านบาท ตลอดระยะเวลาสัญญา 10 ปี (2565-2575) เพื่อให้บริการขนส่งสาธารณะแก่ประชาชนผู้โดยสารรถไฟในประเทศ และเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมต่อไป

ปตท. พร้อมเป็นกำลังใจและเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการทำงานของทุกภาคส่วน เพื่อให้คนไทยฝ่าวิกฤตินี้ไปได้โดยเร็ว เพราะเราเชื่อว่า “คนไทยทุกคนล้วนมีลมหายใจเดียวกัน”

อ่านข่าวเพิ่มเติม