Economics

คนละครึ่งเฟส 4 ใช้สิทธิ์ได้วันไหน ต้องลงทะเบียนใหม่หรือไม่ เช็ครายละเอียดที่นี่!

เปิดรายละเอียด “คนละครึ่งเฟส4” เริ่มใช้สิทธิ์เมื่อไหร่ ต้องลงทะเบียนใหม่หรือไม่ เคยได้สิทธิ์แล้วต้องทำอย่างไร เช็ครายละเอียดที่นี่!

นายพรชัย ฐีระเวช โฆษกกระทรวงการคลัง กล่าวว่า ผู้ใช้สิทธิโครงการคนละครึ่งเฟส 3 ที่เพิ่งสิ้นสุดโครงการไปเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2564 สามารถไปใช้โครงการสิทธิ์ช้อปดีมีคืน ที่เริ่มตั้งแต่ 1 มกราคม-15 กุมภาพันธ์ 2565 ได้ ขณะที่ผู้ที่ใช้สิทธิ์ช้อปดีมีคืน ยังสามารถใช้สิทธิ์มาตรการคนละครึ่งเฟส 4 ที่จะเริ่มในวันที่ 1 มีนาคม 2565 ได้ด้วยเช่นกัน เพราะช่วงเวลาไม่ทับซ้อนกัน แต่ทั้งนี้ โครงการคนละครึ่งเฟส 4 ยังไม่ได้ข้อสรุปเรื่องวงเงินว่าจะให้จำนวนเท่าใด เพราะอยู่ระหว่างรองบประมาณที่จะมาใช้ในโครงการนี้

คนละครึ่งเฟส4

คนละครึ่งเฟส 4 เริ่ม 1 มีนาคมนี้

ปัจจุบัน กระทรวงการคลัง อยู่ระหว่างเตรียมโครงการคนละครึ่งเฟส 4 ที่จะเริ่มในวันที่ 1 มีนาคม 2565 โดยเบื้องต้นผู้ที่ได้สิทธิ์ในโครงการคนละครึ่งเฟส 3 จำนวน 27.98 ล้านราย จะต้องกดยืนยันตัวตนอีกครั้งผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง แต่ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ เหมือนการลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 3 ที่ผ่านมา ส่วนผู้ที่ไม่เคยลงทะเบียนไว้เลย ก็จะต้องสมัครผ่านทางเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com ก่อน

คนละครึ่งเฟส4

ช้อปดีมีคืนเริ่มแล้ว!!

สำหรับมาตรการช้อปดีมีคืน 2565 ที่เริ่มต้นตั้งแต่ 1 มกราคม-15 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้ใช้สิทธิ์จะต้องเป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สามารถนำค่าใช้จ่ายจากการซื้อสินค้าและค่าบริการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม หนังสือ e-Book และสินค้า OTOP ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดตามจำนวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 30,000 บาท หักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับปีภาษี 2565 ซึ่งจะยื่นแบบและชำระภาษีในช่วงต้นปี 2566

คนละครึ่งเฟส4

“มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจปี 2564 ทุกมาตรการจบไปแล้ว สำหรับมาตรการปี 2565 คือ ช้อปดีมีคืน และมาตรการคนละครึ่งเฟส 4 มีช่วงเวลาที่ไม่ได้ทับซ้อนกัน ประชาชนที่ต้องการใช้สิทธิ์สามารถใช้ได้ทั้ง 2 สิทธิ์ เพียงแต่ว่ามาตรการช้อปดีมีคืน ต้องเป็นคนที่มีภาระภาษีต้องจ่าย ถึงจะได้ประโยชน์จากมาตรการ ซึ่งมีคนอยู่จำนวนไม่กี่ล้านคน ต่างจากมาตรการคนละครึ่ง ที่มีคนได้สิทธิ์ในเฟส 3 ประมาณ 28 ล้านคน และจะได้รับข้อความให้ยืนยันคนละครึ่งเฟส 4 ต่อไป” นายพรชัย กล่าว

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo
Siree Osiri OHO BANGKOK