Economics

เปิด 3 อันดับสนามบินสุดฮอต! ประชาชนแห่ใช้มากสุดช่วงเทศกาลปีใหม่

“กรมท่าอากาศยาน” เผยข้อมูลสรุปจำนวนผู้โดยสาร จำนวนเที่ยวบินพาณิชย์ และปริมาณการขนส่งสินค้าในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565

กรมท่าอากาศยาน เผยข้อมูลสรุปจำนวนผู้โดยสาร จำนวนเที่ยวบินพาณิชย์ และปริมาณการขนส่งสินค้าในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 ระหว่างวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ถึง วันที่ 3 มกราคม 2565

สนามบิน 81651

ท่าอากาศยานในสังกัดกรมท่าอากาศยาน (ทย.) กระทรวงคมนาคม ที่มีจำนวนผู้โดยสารมากที่สุด

  1. ท่าอากาศยานอุดรธานี มีจำนวนผู้โดยสาร 16,507 คน
  2. ท่าอากาศยานขอนแก่น 13,927 คน
  3. ท่าอากาศยานอุบลราชธานี 13,600 คน

โดยจำนวนผู้โดยสารที่เดินทางผ่านท่าอากาศยานในสังกัดมีจำนวนรวมทั้งสิ้น 117,865 คน

IMG 20220108131741000000

สำหรับท่าอากาศยานที่มีจำนวนเที่ยวบินพาณิชย์มากสุด 3 อันดับ ได้แก่ 

  1. ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช จำนวน 162 เที่ยวบิน
  2. ท่าอากาศยานอุดรธานี 124 เที่ยวบิน
  3. ท่าอากาศยานขอนแก่น 104 เที่ยวบิน

โดยมีจำนวนเที่ยวบินพาณิชย์ที่ท่าอากาศยานในสังกัดมีจำนวนรวมทั้งสิ้น 1,010 เที่ยวบิน

IMG 20220108131743000000

ส่วนท่าอากาศยานที่มีการขนส่งสินค้ามากที่สุด 3 อันดับ ได้แก่ 

  1. ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี จำนวน 3,981 กิโลกรัม
  2. ท่าอากาศยานอุบลราชธานี 2,381 กิโลกรัม
  3. ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช 2,371 กิโลกรัม

โดยจำนวนการขนส่งสินค้าของท่าอากาศยานในสังกัดมีจำนวนรวมทั้งสิ้น 13,677 กิโลกรัม

ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบการเดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 ระหว่างวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 3 มกราคม 2564 โดยรวมพบว่าจำนวนผู้โดยสารในปี 2565 ลดลง 1.16% จำนวนเที่ยวบินในปี 2655 ลดลง 34.54% และปริมาณการขนส่งสินค้าในปี 2565 ลดลง 22.58%

IMG 20220108131744000000

ทั้งนี้ ทย. ได้ให้บริการโดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ทั้งการตรวจวัดอุณหภูมิคัดกรองผู้โดยสารขาเข้า/ขาออก ผู้ใช้บริการท่าอากาศยาน เจ้าหน้าที่ท่าอากาศยาน การจัดที่นั่งในอาคารที่พักผู้โดยสารแบบเว้นระยะห่าง การทำความสะอาดจุดสัมผัสต่าง ๆ ภายในท่าอากาศยาน และขอความร่วมมือผู้ใช้บริการทุกท่านสวมหน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาที่อยู่ภายในท่าอากาศยาน เพื่อความปลอดภัยและความมั่นใจของผู้ใช้บริการทุกท่านรวมถึงเร่งรัดการก่อสร้างต่าง ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้มีพื้นที่รองรับผู้โดยสาร

อ่านข่าวเพิ่มเติม