Economics

ทอท.คาดช่วงคริสต์มาส-ปีใหม่ มีผู้โดยสารใช้บริการสนามบินกว่า 6 แสนคน

ทอท. คาดช่วงเทศกาลคริสต์มาส-ปีใหม่ จะมีผู้โดยสารมาใช้บริการสนามบินกว่า 6 แสนคน เฉลี่ยวันละประมาณ 49,258 คน

นายกิตติพงศ์ กิตติขจร ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บมจ.ท่าอากาศยานไทย (AOT) (ทอท.) กล่าวว่า ในช่วงเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม 2564 – 5 มกราคม 2565 (รวม 12 วัน) คาดการณ์จำนวนผู้โดยสารในภาพรวม ที่เดินทางผ่านท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) รวมทั้งสิ้นประมาณ 591,090 คน หรือเฉลี่ยวันละประมาณ 49,258 คน

สนามบิน 2512641

ทั้งนี้ หากเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ทสภ. จะมีจำนวนผู้โดยสารในภาพรวมที่เดินทางผ่านเข้า – ออก เพิ่มขึ้น 72.24% โดยแบ่งเป็นผู้โดยสารระหว่างประเทศ (รวมขาเข้า – ออก) ประมาณ 188,637 คน และ ผู้โดยสารในประเทศ (รวมขาเข้า – ออก) ประมาณ 402,453 คน

สำหรับประมาณการเที่ยวบินในช่วงดังกล่าวคาดว่าจะมีเที่ยวบิน รวมทั้งสิ้นจำนวน 5,961 เที่ยวบิน หรือเฉลี่ยวันละ 497 เที่ยวบินต่อวัน หากเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว เพิ่มขึ้น 11.82% โดยแบ่งเป็นเที่ยวบินระหว่างประเทศ (รวมขาเข้า – ออก) จำนวน 3,071 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้น 92.18% และ เที่ยวบินในประเทศ (รวมขาเข้า – ออก) จำนวน 2,890 เที่ยวบิน ลดลง 22.58%

iqb9f817bf347b489fb59a54cadaffe752 e1640426710931

โดยมีสายการบินประจำและสายการบินเช่าเหมาลำ (Charter Flight) จำนวน 12 สายการบิน ขอเพิ่มเที่ยวบินพิเศษ (Extra Flight) จำนวนทั้งสิ้น 282 เที่ยวบิน แบ่งออกเป็นเที่ยวบินภายในประเทศ จำนวน 223 เที่ยวบิน และเที่ยวบินระหว่างประเทศ จำนวน 59 เที่ยวบิน ซึ่งสายการบินที่ขอเพิ่มเที่ยวบินพิเศษมากที่สุด 3 อันดับแรก (รวมขาเข้า – ออก) คือสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส จำนวน 169 เที่ยวบิน สายการบินไทยสมายล์ จำนวน 50 เที่ยวบิน และ สายการบินทีเวย์ จำนวน 17 เที่ยวบิน

นายกิตติพงศ์ กล่าวว่า เพื่อให้การบริการผู้โดยสารในช่วงเวลาดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ในส่วนของผู้โดยสารขาออก ทสภ. ได้จัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ ให้มีความพร้อมในการรองรับผู้โดยสารที่จะมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น อาทิ จัดเตรียมรถเข็นกระเป๋าให้มีจำนวนที่เพียงพอต่อความต้องการ เพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดห้องน้ำและจุดสัมผัสร่วม

269407489 10160157776027052 5550625978151613966 n

นอกจากนี้ ยังได้เพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่ อาทิ เพิ่มเจ้าหน้าที่บริเวณจุดตรวจค้นร่างกายและสัมภาระผู้โดยสาร เพิ่มเจ้าหน้าที่จราจรบริเวณด้านหน้าชานชาลาอาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 เพื่อแก้ไขการจราจรคับคั่งในช่วงเวลาที่มีรถเข้ามาใช้บริการเป็นจำนวนมาก เพิ่มเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย และเจ้าหน้าที่ EOD ในการตรวจพื้นที่ และตรวจสอบเฝ้าระวังวัตถุต้องสงสัย รวมทั้งเฝ้าสังเกตการณ์ด้วยกล้อง CCTV ตลอด 24 ชั่วโมง

ทั้งนี้ ทสภ. ยังคงให้ความสำคัญในการปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านสาธารณสุข D ? M – H – T – T อย่างเคร่งครัด ตลอดจนเน้นย้ำในการดูแลรักษาความสะอาดในทุกพื้นที่ภายในท่าอากาศยานรวมถึงบริเวณพื้นที่จุดสัมผัสตลอด 24 ชั่วโมง

ในส่วนของผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศ นายกิตติพงศ์ กล่าวว่า ตามที่ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) มีมติ เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2564 ให้ปรับมาตรการสำหรับผู้เดินทางเข้าประเทศไทยโดยระงับ การลงทะเบียนชั่วคราวประเภท Test & Go และ Sandbox ยกเว้นจังหวัดภูเก็ต ตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2564 – 4 มกราคม 2565 เพื่อยกระดับการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์ใหม่โอมิครอน

269490823 10160157776052052 5095584473120424061 n

อย่างไรก็ตาม ผู้ที่ลงทะเบียนในระบบ Thailand Pass ภายใต้เงื่อนไขการเข้าประเทศแบบ Test & Go และ Sandbox แล้วยังคงสามารถทยอยเดินทางเข้าประเทศไทยได้ตามแผนการเดินทางเดิม ทั้งนี้ในกรณีที่รถโรงแรมที่มารับผู้โดยสารที่เข้าระบบ Thailand Pass ไม่เพียงพอ ทสภ. ได้จัดให้มีรถแท็กซี่ที่ผ่านมาตรฐาน Sha plus เตรียมพร้อมให้บริการผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศที่จองโรงแรมไว้ล่วงหน้าตามมาตรการที่ ศบค. กำหนด ภายใต้มาตรการควบคุมการส่งผู้โดยสารที่เข้มงวด โดยมีเคาน์เตอร์ตั้งให้บริการอยู่ชั้น 2 ประตู 10

นอกจากนี้ ทสภ. ได้ยกเว้นอัตราค่าบริการจอดรถยนต์ที่ลานจอดรถยนต์ระยะยาวโซน C ตั้งแต่เวลา 00.01 น. วันที่ 30 ธันวาคม 2564 ถึงเวลา 24.00 น. ของวันที่ 4 มกราคม 2565 เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ร่วมฉลองส่งมอบความสุขและสร้างความประทับใจให้กับผู้โดยสารที่เดินทางในช่วงเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ 2565 ซึ่งสามารถจอดรถยนต์ได้จำนวน 718 คัน โดยมีรถ Shuttle Bus สาย A วิ่งให้บริการรับ – ส่ง ระหว่างลานจอดรถยนต์ระยะยาวโซน C และอาคารผู้โดยสาร ทุก ๆ 15 นาที ตลอด 24 ชั่วโมง

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo