Economics

ลูกหนี้อ่านด่วน! ‘แบงก์ชาติ’ ตอบข้อสงสัยมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ ชัด ๆ ที่นี่

“แบงก์ชาติ” เคลียร์ข้อสงสัยมาตรการช่วยลูกหนี้ เสียประวัติหรือไม่ ครอบคลุมสินเชื่อประเภทไหนบ้าง หากรวมหนี้แล้วจะโดนยึดบ้านหรือไม่ เช็คเลย!!

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) โพสต์ตอบคำถามที่หลายคนอาจจะยังสงสัยเกี่ยวกับมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ของ “แบงก์ชาติ” ดังนี้

แบงก์ชาติ

การปรับโครงสร้างหนี้ตามมาตรการแก้หนี้ระยะยาว 3 กันยายน 2564 จะเสียประวัติ/ติดเครดิตบูโรหรือไม่?

 • การปรับโครงสร้างหนี้ก่อนเป็น NPL ไม่ทำให้เสียประวัติและไม่ติดเครดิตบูโรดังนั้น เมื่อเริ่มมีปัญหา ต้องรีบติดต่อสถาบันการเงินก่อนเป็น NPL เพราะหากเป็นแล้วจะแก้ไขได้ยาก

การเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ของแบงก์ชาติ จะโดนเรียกเก็บดอกเบี้ยผิดนัดหรือไม่?

ไม่ถือเป็นการผิดเงื่อนไขการชำระหนี้ตามสัญญา โดยสถาบันการเงิน จะไม่เรียกเก็บดอกเบี้ยในอัตราผิดนัด หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดเพิ่มเติม

มาตรการแก้หนี้ระยะยาว (3 ก.ย.) ครอบคลุมสินเชื่อประเภทใดบ้าง ?

 • หนี้ทุกประเภท – ปรับปรุงโครงสร้างหนี้แบบระยะยาว โดยกำหนดการชำระหนี้ให้สอดคล้องกับรายได้ปัจจุบัน
 • บัตรเครดิต สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ สินเชื่อส่วนบุคคลดิจิทัล – คงอัตราการผ่อนชำระขั้นต่ำ บัตรเครดิต ขยายเพดานวงเงิน หรือระยะเวลาการชำระหนี้

แบงก์ชาติ

แนวทางการบริหารจัดการด้านการให้สินเชื่ออย่างเป็นธรรม ลูกหนี้ได้ประโยชน์อะไรบ้าง?

ประชาชนจะได้ทราบข้อมูลการให้สินเชื่อครบทุกกระบวนการ ได้แก่

 • ทราบรายละเอียดการเสนอผลิตภัณฑ์สินเชื่อครบถ้วน
 • ทราบสิทธิของตนเองและผู้ค้ำประกัน
 • ได้รับการติดตามทวงถามหนี้อย่างเหมาะสม และเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามอัตราที่กำหนด
 • ได้รับทางเลือกในการปรับโครงสร้างหนี้และไกล่เกลี่ยปัญหาหนี้สิน
 • ได้รับการดำเนินคดีที่เป็น ธรรม และทราบข้อมูลการ ดำเนินคดีจากผู้ให้บริการ
 • รับทราบหากมีการขายหรือโอนหนี้ไปยังรายอื่น และได้รูปแบบการผ่อนชำระที่เหมาะสม

การรวมหนี้ (debt consolidation) จะทำให้ถูกยึดบ้านจริงมั้ย?

 • หากไม่ชำระหนี้ตามเงื่อนไข เจ้าหนี้มีโอกาสฟ้องยึดทรัพย์สินไม่ว่าบ้านจะเป็นหลักประกันตามสัญญาหรือไม่ก็ตาม
 • การรวมหนี้ เป็นการใช้ประโยชน์ที่อยู่อาศัยให้เป็นหลักประกันในการบรรเทาภาระดอกเบี้ยและผ่อนค่างวด เมื่อลูกหนี้จ่ายหนี้ได้ตามปกติ ก็จะปลอดภัยจากการถูกฟ้องยึดทรัพย์

อย่างไรก็ตาม ประชาชนสามารถตรวจสอบข้อมูลมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ทั้งรายย่อยและSMEs โดย คลิกที่นี่

อ่านข่าวเพิ่มเติม