Economics

เติมด่วน!! โออาร์-บางจาก แจ้งปรับขึ้นราคาน้ำมันดีเซล B10-B20 มีผลพรุ่งนี้

โออาร์-บางจาก แจ้งปรับขึ้นราคาน้ำมันดีเซล ‘B10-B20’ 15-25 สตางค์/ลิตร ส่วนน้ำมันชนิดอื่นคงเดิม มีผลพรุ่งนี้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า โออาร์-บางจาก แจ้งปรับราคาขายปลีกน้ำมันดีเซล B10 ขึ้น 0.15 บาทต่อลิตร เว้นดีเซล B20 ปรับขึ้น 0.25 บาทต่อลิตร ส่วนน้ำมันทุกชนิดคงเดิม มีผล 1 ธันวาคม 2564 เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป

301121 ราคาน้ำมันวันนี้ ส่วนต่าง

โดยราคาขายปลีกจะเป็นดังนี้ ULG = 37.86, GSH95 = 30.45, E20 = 28.94, GSH91 = 30.18, E85 = 23.29, HSD- B7= 28.24, HSD-B10 = 28.24, HSD-B20=28.24,ดีเซลพรีเมี่ยม B7 = 33.86 บาทต่อลิตร

S 174768133

อ่านข่าวเพิ่มเติม