Economics

‘อินโนบิก’ เพิ่มถือหุ้น ‘โลตัส ฟาร์มาซูติคอล-อดัลโว’ ดึงความร่วมมือต่างประเทศ บุกตลาดยาโลก

“อินโนบิก” เพิ่มถือหุ้น “โลตัส ฟาร์มาซูติคอล” และ “อดัลโว” ดึงความร่วมมือต่างประเทศ บุกตลาดยาขนาดใหญ่ระดับโลก พร้อมเพิ่มโอกาสการเข้าถึงยามาตรฐานสากลให้แก่คนไทย

วันนี้ (26 พ.ย.) บริษัท อินโนบิก (เอเซีย) จำกัด (อินโนบิก) บริษัทย่อยที่ ปตท. ถือหุ้น 100% เพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นใน บริษัท โลตัส ฟาร์มาซูติคอล จำกัด (Lotus Pharmaceutical Co., Ltd.) บริษัทผู้ผลิตยาสามัญชั้นนำจากไต้หวัน สร้างการเติบโตอย่างแข็งแกร่งในธุรกิจใหม่ให้กับกลุ่ม ปตท. เพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียนสามารถเข้าถึงยารักษาโรคได้มากขึ้น

Innobi

สัดส่วนการถือหุ้นที่เพิ่มขึ้น มีผลภายหลังจากที่อินโนบิก ได้ร่วมกับ แอซทีค (Aztiq) เข้าซื้อหุ้นทั้งหมดของบริษัท อัลโวเจน อีเมอร์จิง มาร์เก็ต โฮลดิ้ง จำกัด (Alvogen Emerging Markets Holdings Limited : AEMH) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นหลัก โลตัส ฟาร์มาซูติคอล และถือหุ้น 100% ของ บริษัท อดัลโว จำกัด (Adalvo Ltd. : Adalvo) บริษัทชั้นนำด้านการซื้อขายยา และสิทธิบัตรที่มีเครือข่ายทั่วโลก ในมูลค่าเงินลงทุนรวมประมาณ 475 ล้านดอลลาร์

การเพิ่มหุ้นดังกล่าว ทำให้อินโนบิกก้าวขึ้นเป็นผู้ถือหุ้นหลักใน โลตัส ฟาร์มาซูติคอล ในสัดส่วนประมาณ 37% (จากเดิม 6.66%) และถือหุ้นประมาณ 60% ใน อดัลโว โดยการทำธุรกรรมครั้งนี้ คาดว่าจะแล้วเสร็จในไตรมาส 1 ปี 2565 หลังจากได้รับอนุมัติจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ปตท. ยินดีกับการร่วมลงทุนในครั้งนี้ โดยกลุ่ม ปตท. ตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างความมั่นคงทางด้านสาธารณสุขของประเทศไทย และภูมิภาคอาเซียน จึงเร่งพัฒนาธุรกิจด้านวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ และเทคโนโลยีโลก

โดยมีอินโนบิกเป็นหลักในการขับเคลื่อนธุรกิจนี้ให้แก่กลุ่ม ปตท. ซึ่งหนึ่งในเป้าหมายคือ การมุ่งเพิ่มความสามารถการเข้าถึงยาสามัญ ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลให้กับประเทศ

InnobicCL

การลงทุนในครั้งนี้ จึงเป็นก้าวสำคัญสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ Powering Life with Future Energy and Beyond ของกลุ่ม ปตท. ที่มุ่งขับเคลื่อนทุกชีวิตด้วยพลังแห่งอนาคต ตลอดจนผลักดันยุทธศาสตร์ประเทศไทย ในการเป็นศูนย์กลางทางด้านนวัตกรรมเพื่อสุขภาพของอาเซียน พร้อมเพิ่มโอกาสการลงทุนด้านเทคโนโลยีผลิตยาขั้นสูงจากต่างประเทศในไทยอีกด้วย

ขณะที่ ดร. บุรณิน รัตนสมบัติ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่นวัตกรรมและธุรกิจใหม่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และประธานกรรมการ บริษัท อินโนบิก (เอเซีย) จำกัด เปิดเผยว่า ความร่วมมือในครั้งนี้จะช่วยย่นระยะเวลา และทำให้อินโนบิก สามารถก้าวกระโดดเป็นผู้ดำเนินธุรกิจยาแบบครบวงจรได้รวดเร็วขึ้น

การเป็นผู้ถือหุ้นหลักใน โลตัส ฟาร์มาซูติคอล ทำให้อินโนบิกมีศักยภาพความพร้อม ในการดำเนินธุรกิจยาครบวงจร ตั้งแต่การวิจัย และพัฒนาสูตรยา รวมถึงการผลิตและจัดจำหน่าย โดยมุ่งเน้นที่ยาสามัญครอบคลุมหลายกลุ่มโรค โดยเฉพาะโรคมะเร็ง และโรคระบบประสาท เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงยา ที่มีคุณภาพมาตรฐานสากล

นอกจากนี้ ความพร้อมทางด้านเครือข่ายและศักยภาพทางธุรกิจของทั้งอดัลโว และอินโนบิก ในการรองรับการขยายการลงทุนธุรกิจยาในภูมิภาคเอเชีย และระดับโลก ทำให้การลงทุนในครั้งนี้ เป็นตามเป้าหมาย และกลยุทธ์ที่ตั้งไว้ ในการขับเคลื่อนธุรกิจชีววิทยาศาสตร์ให้เกิดขึ้นในประเทศไทย และภูมิภาคอาเซียนอย่างเป็นรูปธรรม

Aztiq

ส่วนนายโรเบิร์ต เวสแมน ผู้ก่อตั้ง และประธานบริษัท อัลโวเจน และ แอซทีค ได้กล่าวขอบคุณพันธมิตรของบริษัท ที่มีส่วนช่วยสนับสนุนความสำเร็จของกลุ่มบริษัท AEMH จนถึงปัจจุบัน

ทั้งนี้ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ทำงานร่วมกับกลุ่ม ปตท. และ อินโนบิก พันธมิตรที่มีความแข็งแกร่งพร้อมศักยภาพในการขยายตลาดยาในภูมิภาคอาเซียน โดยเชื่อมั่นว่าการผนึกกำลังครั้งนี้จะทำให้ โลตัส ฟาร์มาซูติคอล และ อดัลโว ก้าวสู่ผู้นำในอุตสาหกรรมยาระดับโลกต่อไปได้

อ่านข่าวเพิ่มเติม