Economics

ธปท.เผยผลสำรวจนักวิเคราะห์ คาดเศรษฐกิจไทยกลับสู่ปกติยาวปี 2565


ธปท.เปิดผลสำรวจนักวิเคราะห์ หั่นเป้าจีดีพีปีนี้เหลือ 0.6% และคาดว่าเศรษฐกิจไทยจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติยาวถึงปี 2565

สายนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) รายงานผลการสำรวจความเห็นนักวิเคราะห์ต่อเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 4 ปี 2564 โดยนักวิเคราะห์ปรับลดการคาดการณ์เศรษฐกิจไทยปีนี้เหลือ 0.6% และคาดว่าเศรษฐกิจไทยจะกลับภาวะปกติปี 2565

ธปท.

รายงานสำรจดังกล่าว จากการประชุมนักวิเคราะห์ (Analyst Meeting) เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2564 มีนักวิเคราะห์เข้าร่วม 26 คน

สำรวจนักวิเคราะห์

ผลการสำรวจ นักวิเคราะห์ปรับลดคาดการณ์การเติบโตของเศรษฐกิจไทยในปี 2564 ลงเหลือ 0.6% แต่ประเมินว่าเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 4 มีแนวโน้มฟื้นตัวจากทุกเครื่องยนต์หลักของเศรษฐกิจที่จะขยายตัวเล็กน้อย และคาดว่าเศรษฐกิจไทยจะกลับสู่ภาวะปกติเร็วขึ้นเมื่อเทียบกับการสำรวจครั้งก่อน

แต่จากแรงสนับสนุนทั้งนโยบายด้าน การคลังและการเงิน รวมถึงการฉีดวัคซีนที่คืบหน้าไปมากและ การทยอยผ่อนคลายมาตรการควบคุมฯ ส่งผลให้กำลังซื้อในประเทศ เริ่มฟื้นตัวโดยภาคการผลิตมีแนวโน้มฟื้นตัวได้เร็วกว่าธุรกิจในภาคที่ มิใช่การผลิต จากการส่งออกที่มีแนวโน้มขยายตัวตามเศรษฐกิจ ประเทศคู่ค้า

อย่างไรก็ตาม การขาดแคลนชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ค่าระวางเรือและราคาพลังงานที่อยู่ในระดับสูง รวมถึงปัจจัยภายในประเทศ อาทิ ปัญหาหนี้ครัวเรือน ความไม่แน่นอนทางการเมือง กดดันให้การฟื้นตัวของเศรษฐกิจยังมีความไม่แน่นอนสูง

สำรวจนักวิเคราะห์

คาดว่าเศรษฐกิจไทยจะกลับสู่ภาวะปกติเร็วขึ้นเมื่อเทียบกับการสำรวจครั้งก่อน โดยนักวิเคราะห์ที่มองว่าเศรษฐกิจจะกลับเป็น ปกติภายในปี 2565 มีสัดส่วนเพิ่มขึ้น

อย่างไรก็ตาม ส่วนใหญ่เห็นว่า ประชาชนจะกลับมาใช้ชีวิตปกติได้ช้ากว่าการประเมินในรอบเดือนกรกฎาคม ที่เป็นช่วงก่อนการระบาดรุนแรง ส่วนหนึ่งเพราะกังวลว่า การระบาดอาจกลับมารุนแรงขึ้นอีกหลังจากเริ่มผ่อนคลายมาตรการ ล็อคดาวน์ โดยจำนวนผู้ได้รับวัคซีน 2 เข็มเกิน 70% ของประชากร จะเป็นปัจจัยสาคัญที่สุดต่อการกลับมาใช้ชีวิตปกติของประชาชน

อ่านข่าวเพิ่มเติม: