Economics

รู้ยัง!! ลงทะเบียน ‘คนละครึ่ง’ แล้วต้องยืนยันตัวตนก่อนใช้สิทธิ์ เช็คขั้นตอนที่นี่เลย

รู้ยัง!! ลงทะเบียน “คนละครึ่งเฟส3” สำเร็จแล้ว ต้องยืนยันตัวตนก่อนใช้เงิน สามารถเช็คขั้นตอนได้ที่นี่ พร้อมเตรียมรับวงเงินรอบใหม่ 1 พฤศจิกายนนี้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2564 ได้มีมติรับทราบและอนุมัติตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ (คณะกรรมการ) ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มเติม พ.ศ. 2564 ในคราวประชุมครั้งที่ 11/2564 เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2564 โดยคณะกรรมการเห็นควรให้ความเห็นชอบและอนุมัติการเพิ่มวงเงินสนับสนุนในโครงการ

คนละครึ่งเฟส3

สำหรับโครงการคนละครึ่งเฟส 3 นั้น ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเพิ่มเติมวงเงินสนับสนุนรัฐร่วมจ่ายรอบที่ 3 จำนวน 1,500 บาทต่อคน ในเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคม 2564 (โดยนำไปรวมกับวงเงินคงเหลือจากรอบที่ 1 และ 2 ของโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 โดยอัตโนมัติ) ให้แก่ผู้ได้รับสิทธิโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 จำนวนไม่เกิน 28,000,000 คน

สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ และทำการลงทะเบียนหลังวันที่ 1 พฤศจิกายน เป็นต้นไป (หากมีสิทธิคงเหลือ) จะได้รับโอนเงินรวดเดียว จำนวน 4,500 บาท และสามารถใช้จ่ายในโครงการจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากการตรวจสอบล่าสุดพบว่า มีจำนวนผู้ลงทะเบียนสิทธิเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส 3 เต็ม 28 ล้านคนเรียบร้อยแล้ว

คนละครึ่งเฟส3

อย่างไรก็ตาม เมื่อลงทะเบียนคนละครึ่งสำเร็จแล้ว ต้องยืนยันตัวตนก่อนใช้สิทธิ์ โดยมีขั้นตอนดังนี้

วิธีการยืนยันตัวตนคนละครึ่งเฟส 3 อย่างละเอียด มีดังนี้

คนละครึ่งเฟส3

 • เลือก G-Wallet เพื่อยืนยันตัวตน สำหรับกรณีลงทะเบียนแล้ว เลือกเข้าใช้งาน G-Wallet เพื่อยืนยันตัวตน ส่วนหากยังไม่ได้ลงทะเบียน เลือกลงทะเบียน G-Wallet กับโครงการ
 • ยอมรับข้อตกลงการให้ข้อมูลและการให้ความยินยอมข้อมูลส่วนบุคคล
 • เตรียมถ่ายบัตรประชาชน
 • ถ่ายบัตรประชาชน
 • กรอกข้อมูลบัตรประชาชน
 • กรอกข้อมูลอื่น ๆ เพิ่มเติม
 • กรอกข้อมูล CDD
 • เลือกวิธีการยืนยันตัวตนด้วยแอปฯ Krungthai NEXT หรือ สแกนใบหน้า

คนละครึ่งเฟส3

ยืนยันตัวตนคนละครึ่งเฟส 3 ด้วยการสแกนใบหน้า มีดังนี้

คนละครึ่งเฟส3

ทั้งนี้ หากผู้ลงทะเบียนยืนยันตัวตนไม่ผ่าน สามารถนำบัตรประชาชนไปยืนยันตัวตนที่ตู้เอทีเอ็ม ที่มีเมนู “ยืนยันตัวตน” ของธนาคารกรุงไทย โดยมีขั้นตอน ดังนี้

 • สแกนใบหน้าเพื่อยืนยันตัวตน
 • ถือค้างไว้เพื่อสแกนใบหน้าเพื่อยืนยันตัวตน
 • ค้นหาจุดบริการยืนยันตัวตนใกล้คุณ
 • เลือกเมนู “ยืนยันตัวตน” (ไม่ต้องใช้บัตร ATM)
 • ยืนยัน “การเป็นเจ้าของบัตรประชาชน”
 • ยินยอมให้ “เปิดเผยข้อมูลพิสูจน์ตัวตน”
 • เสียบบัตรประชาชน รอระบบตรวจสอบ ข้อมูลยืนยันตัวตนของท่าน
 • เมื่อระบบตรวจสอบเสร็จนำบัตรประชาชนออก และดำเนินการต่อบนแอป “เป๋าตัง”

คนละครึ่งเฟส3

ส่วนวิธีการใช้สิทธิ์ “คนละครึ่งเฟส3” มีดังนี้

 1. เข้าสู่เมนู “คนละครึ่ง” เพื่อใช้สิทธิ์
 2. ยอมรับเงื่อนไข และรับสิทธิ์
 3. กดปุ่มสแกน QR เพื่อใช้สิทธิ์คนละครึ่ง
 4. สแกน QR ร้านค้าถุงเงิน
 5. ยืนยันการชำระเงิน
 6. ใส่รหัส PIN 6 หลัก
 7. บันทึกสลิปทำรายการสำเร็จ

คนละครึ่งเฟส3

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo
Siree Osiri OHO BANGKOK