Economics

‘พาณิชย์’ คาดส่งออกข้าวไตรมาสสุดท้ายทะลุ 7 แสนตัน/เดือน หนุนทั้งปีได้ตามเป้า


“กรมการค้าต่างประเทศ” คาดไตรมาสสุดท้ายของปีไทยจะส่งออกข้าวได้ไม่ต่ำกว่าเดือนละ 7 แสนตันมั่นใจทั้งปียอดส่งออกทำได้ตามเป้า 6 ล้านตัน

นายกีรติ รัชโน อธิบดี กรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า ขณะนี้การส่งออกข้าวไทยในช่วงที่เหลือของปีนี้ มียอดคำสั่งซื้อเริ่มกลับมาอย่างต่อเนื่อง โดยจะเห็นได้จากสถิติกรมศุลกากรการส่งออกข้าวไทยกลับมาขยายตัวเป็นบวกตั้งแต่เดือนมิถุนายน-สิงหาคม 2564 ที่มีอัตราการขยายตัว 25.27% โดยตลาดหลักที่ไทยส่งออกข้าวได้เพิ่มขึ้น ได้แก่ จีน ฟิลิปปินส์ แคเมอรูน มาเลเซีย โมซัมบิก และสิงคโปร์

ส่งออกข้าว

ไตรมาสสุดท้ายขยายตัวดีต่อเนื่อง

ทั้งนี้ คาดว่าการส่งออกข้าวไทยในช่วงไตรมาสสุดท้ายจะยังขยายตัวดีต่อเนื่อง เห็นได้จากสถิติการขอใบอนุญาตส่งออกข้าวของกรมฯ ในเดือนกันยายน 2564 ที่มีปริมาณสูงถึง 877,555 ตัน ขยายตัว 124.87% และล่าสุดเดือนตุลาคม 2564 (1-18 ต.ค.) มีปริมาณ 380,234 ตัน เพิ่มขึ้น 47.11%

ขณะที่การส่งออกข้าวในช่วง 8 เดือนของปี 2564 (ม.ค.-ส.ค.) มีปริมาณ 3.18 ล้านตัน มูลค่า 58,685 ล้านบาท และคาดว่าในปีนี้ไทยจะสามารถส่งออกข้าวได้ตามเป้าที่ปริมาณ 6 ล้านตัน เนื่องจากข้าวไทยได้รับการยอมรับด้านคุณภาพและเป็นที่ต้องการของตลาดโลก และยังได้รับปัจจัยสนับสนุนจากค่าเงินบาทที่อ่อนค่าลงในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา ปรับตัวมาอยู่ที่ระดับ 32-33 บาทต่อดอลลาร์ ส่งผลให้ขีดความสามารถในการแข่งขันด้านราคาของข้าวไทยในตลาดโลกสูงขึ้น สามารถแข่งขันกับประเทศคู่แข่งที่สำคัญได้มากขึ้น โดยเฉพาะข้าวขาว และข้าวนึ่งของไทยที่ราคาได้ปรับมาอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกับข้าวจากอินเดียและเวียดนาม

ส่งออกข้าว
นายกีรติ รัชโน อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ

โควิดเริ่มคลี่คลาย

ขณะเดียวกัน ปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทั่วโลกได้เริ่มคลี่คลาย ในแต่ละประเทศเริ่มคลายล็อกดาวน์มากขึ้น ทำให้ความต้องการซื้อสินค้าและบริการของผู้บริโภคเพิ่มขึ้นตามลำดับ ซึ่งเป็นโอกาสดีที่ไทยจะเร่งผลักดันการส่งออกและขยายส่วนแบ่งตลาดข้าวไทยในตลาดโลกในช่วงเวลานี้ โดยผู้ส่งออกข้าวไทยต้องติดตามและประเมินสถานการณ์ดังกล่าวอย่างใกล้ชิด รวมทั้งต้องมีการวางแผนระบบการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ให้สอดคล้องกับต้นทุนและสถานการณ์ที่เกิดขึ้นด้วย

อย่างไรก็ตาม มองว่า การส่งออกข้าวไทยที่กลับมาฟื้นตัวดังกล่าวเป็นผลมาจากความสำเร็จจากการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดระหว่างภาคเอกชนของไทยและกระทรวงพาณิชย์ โดยกรมฯ ในฐานะหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ข้าวไทยด้านการตลาดต่างประเทศ ได้เร่งดำเนินการภายใต้หลักการ “ตลาดนำการผลิต” ซึ่งเป็นนโยบายหลักของนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ที่ได้สั่งการให้กรมฯ ร่วมกับสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย และทูตพาณิชย์ในฐานะเซลส์แมนประเทศเร่งการเจรจาหารือเพื่อกระชับความสัมพันธ์ทางการค้า และประชาสัมพันธ์ข้าวไทยกับคู่ค้าสำคัญอย่างต่อเนื่อง เช่น ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ฮ่องกง มาเลเซีย ทำให้คู่ค้าเชื่อมั่นในศักยภาพในการส่งออกข้าวคุณภาพของไทย แม้ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 และหันมาสนใจนำเข้าข้าวจากไทยเพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมา

ส่งออกข้าว

“กรมฯ คาดว่าจากปัจจัยบวกต่าง ๆ ทั้งสถานการณ์โควิดที่เริ่มคลี่คลาย ความเชื่อมั่นของผู้ซื้อในคุณภาพและมาตรฐานข้าวไทย ประกอบกับราคาข้าวไทยที่สามารถแข่งขันได้ในปัจจุบัน จะทำให้ข้าวไทยเป็นที่ต้องการของตลาดมากขึ้น โดยคาดว่าในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีนี้ จะสามารถส่งออกข้าวได้เดือนละกว่า 7 แสนตัน และทำให้การส่งออกข้าวไทยทั้งปีจะได้ตามเป้าที่วางไว้ที่ 6 ล้านตัน” นายกีรติ กล่าว

อ่านข่าวเพิ่มเติม