Economics

แวะปั๊มด่วน!! พรุ่งนี้ น้ำมันทุกชนิดขึ้นราคา ลิตรละ 40-60 สตางค์


โออาร์ประกาศปรับขึ้นราคาน้ำมัน ทุกชนิด 60 สตางค์ต่อลิตร ยกเว้น E85 ปรับขึ้น 40 สตางค์ต่อลิตร  มีผลตั้งแต่เวลา 05.00 น. วันพรุ่งนี้ 

วันนี้ (18 ต.ค.) โออาร์ ประกาศปรับราคาน้ำมัน ขายปลีกน้ำมันทุกชนิด 60 สตางค์/ลิตร ยกเว้นบี 85 ปรับขึ้น 40 สตางค์/ลิตร มีผลตั้งแต่เวลา 05.00 น. พรุ่งนี้ (19 ต.ค.) ราคาใหม่เป็นดังนี้

shutterstock 1704390262

  • ดีเซลพรีเมียม บี 7 = 34.26 บาท/ลิตร
  • ดีเซลบี 7 = 29.49 บาท/ลิตร
  • ดีเซล = 29.49 บาท/ลิตร
  • ดีเซลบี 20 = 29.24 บาท/ลิตร
  • เบนซิน = 39.16 บาท/ลิตร
  • แก๊สโซฮอล์ 95 = 31.75 บาท/ลิตร
  • แก๊สโซฮอล์ 91 = 31.48 บาท/ลิตร
  • E20 = 30.24 บาท/ลิตร
  • E85 = 23.84 บาท/ลิตร

ทั้งนี้ ราคาที่ประกาศเป็นราคาขายปลีกในกรุงเทพมหานครฯ ที่ยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องถิ่น

15186

อ่านข่าวเพิ่มเติม