Economics

กางกระเป๋ารอ!! เปิดไทม์ไลน์เงินเยียวยาม.33 เข้ากระเป๋ารอบใหม่อีก 2,500 บาท

กางกระเป๋ารอ!! เปิดไทม์ไลน์เงินเยียวยาม.33 ในพื้นที่ 13 จังหวัดที่ประกาศล็อกดาวน์ 2 เดือน เตรียมโอนเข้ากระเป๋ารอบใหม่อีก 2,500 บาท ได้เงินวันไหน เช็คเลย  

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานประกันสังคม ได้เริ่มโอนเงินเยียวยาให้กับผู้ประกันตน มาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 ใน 29 จังหวัดควบคุมสูงสุดและเข้มงวด หรือ พื้นที่สีแดงเข้ม ใน 9 ประเภทกิจการที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐ ผ่านบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประชาชน ในช่วง 20-28 กันยายน 2564 มีทั้งกลุ่มที่ได้รับครั้งแรก รับรอบ 2 และรับรวดเดียว (รอบ1+2)

โดยวันที่ 20-21 กันยายน 2564 ผู้ประกันมาตรา 40 ใน 16 จังหวัดสีแดงเข้ม ที่ขึ้นทะเบียนใหม่ ได้รับเป็นกลุ่มแรก, วันที่ 21 กันยายน 2564 ผู้ประกันมาตรา 39 ใน 13 จังหวัดสีแดงเข้ม รับรอบ 2 และวันที่ 22-23 กันยายน 2564 ผู้ประกันมาตรา 40 ใน 13 จังหวัดสีแดงเข้ม ได้รับรอบ 2 คนละ 5,000 บาท ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่เชื้อโควิด 19 ในพื้นที่สีแดงเข้ม 29 จังหวัด

เงินเยียวยา

ทั้งนี้ จะเริ่มโอนเงินอีกรอบในวันที่ 27 กันยายน 2564 ให้กับผู้ประกันตนมาตรา 33 รอบ 2 ในพื้นที่ 13 จังหวัดสีแดงเข้ม ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา ชลบุรี ฉะเชิงเทรา และพระนครศรีอยุธยา จำนวน 3.5 ล้านคน จะได้รับการโอนเงินเข้าบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับบัตรประชาชนรอบ 2 อีกคนละ 2,500 บาท

ส่วนวันที่ 28 กันยายน 2564 โอนเงินเยียวยาประกันสังคมมาตรา 40 ในพื้นที่ 3 จังหวัดสีแดงเข้ม คือ ชลบุรี ฉะเชิงเทรา และพระนครศรีอยุธยา จำนวน 3.45 แสนคน ที่ขึ้นทะเบียนใหม่และจ่ายเงินสมทบเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 ระหว่างวันที่ 4-24 สิงหาคม 2564 จะได้การโอนเงินเข้าบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับบัตรประชาชนรอบ 2 อีกคนละ 5,000 บาท รวมเป็น 10,000 บาท

เงินเยียวยา

เปิดไทม์ไลน์การโอนเงินกลุ่มที่เหลือ ดังนี้

  • วันที่ 27 กันยายน 2564 โอนเงินเยียวยาให้ผู้ประกันตนมาตรา 33 ในพื้นที่ 13 จังหวัด ที่ประกาศล็อกดาวน์ 2 เดือน คือ กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา ชลบุรี ฉะเชิงเทรา พระนครศรีอยุธยา จำนวน 2,000,000 คน รอบที่ 2 อีกคนละ 2,500 บาท
  • วันที่ 28 กันยายน 2564 โอนเงินเยียวยาให้ผู้ประกันตนมาตรา 33 ในพื้นที่ 13 จังหวัด ที่ประกาศล็อกดาวน์ 2 เดือน คือ กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา ชลบุรี ฉะเชิงเทรา พระนครศรีอยุธยา จำนวน 1,017,296 คน รอบที่ 2 อีกคนละ 2,500 บาท
  • วันที่ 28 กันยายน 2564 โอนเงินเยียวยาให้ผู้ประกันตนมาตรา 40 ในพื้นที่ 3 จังหวัด คือ ชลบุรี ฉะเชิงเทรา พระนครศรีอยุธยา (ที่ขึ้นทะเบียนใหม่) และจ่ายเงินสมทบเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 ระหว่างวันที่ 4-24 สิงหาคม 2564 จำนวน 356,328 คน จะได้รับเยียวยา รวม 2 รอบ คนละ 10,000 บาท

เงินเยียวยา

ยังไม่ได้เงินทำไง?

สำหรับผู้ประกันตนที่ยังไม่ได้รับสิทธิให้รีบดำเนินการผูกพร้อมเพย์ธนาคารกับบัตรประชาชน ให้เร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายนนี้ ในกรณีมีผู้ประกันตนที่ตกหล่น และอยู่ในพื้นที่ได้รับการเยียวยา แต่ไม่ได้รับเงินเยียวยาให้ผู้ประกันตนสามารถยื่นแบบทบทวนสิทธิ

โดยผู้ทบทวนสิทธิสามารถดาวน์โหลดเอกสารแบบคำขอทบทวนสิทธิเยียวยาได้ที่ www.sso.go.th พร้อมกรอกแบบ ลงลายมือชื่อ ระบุเลขบัตรประชาชนให้ชัดเจน หรือแนบสำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาใบเสร็จ สลิปชำระเงินสมทบ (ถ้ามี) พร้อมหมายเลขโทรศัพท์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับได้ นำแบบที่กรอกครบถ้วนแล้วส่งมาทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึง สปส.ที่สะดวก 29 จังหวัดสีแดงเข้ม (ยึดวันประทับตามไปรษณีย์เป็นสำคัญ)

ทั้งนี้เพื่อลดการเดินทางมาติดต่อยัง สปส.ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ได้ตั้งแต่วันนี้-31 ตุลาคม 2564 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน 1506 ให้บริการไม่เว้นวันหยุดราชการตลอด 24 ชั่วโมง

เงินเยียวยา

ขั้นตอนการเช็กสิทธิ์ รับเงินเยียวยาดังนี้

  1. เข้าสู่เว็บไซต์ www.sso.go.th
  2. เลือกคลิกแถบตรวจสอบสิทธิโครงการเยียวยาฯ ผู้ประกันตน ม.33 ม.39 และ ม.40
  3. เข้าหน้าตรวจสอบสถานะสิทธิโครงการเยียวยาผู้ประกันตน กรอกเลขประจำตัวประชาชน และกรอกรหัสให้ตรงกับรูปภาพ
  4. เว็บไซต์แสดงผลการได้รับสิทธิ์

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo