Economics

‘คนละครึ่งเฟส 3’ แจก 3,000 บาท ใครยังไม่ได้ลงทะเบียน เช็คเงื่อนไขที่นี่เลย!!

คนละครึ่งเฟส3 แจก 3,000 บาท!! ใครยังไม่ได้ลงทะเบียนเช็คเงื่อนไข พร้อมขั้นตอนการลงทะเบียนที่นี่ได้เลย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า โครงการ “คนละครึ่งเฟส 3” มีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยภายในประเทศ บรรเทาภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชน และช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้ร้านค้ารายย่อย เป็นการสนับสนุนเศรษฐกิจฐานรากและฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศในองค์รวม โดยประชาชนสามารถใช้สิทธิได้ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2564-31 ธันวาคม 2564

คนละครึ่งเฟส3

โดยรัฐบาลจะช่วยจ่ายค่าซื้อสินค้าให้ 50% ของมูลค่าสินค้า แต่ไม่เกินวันละ 150 บาทต่อวันต่อคน และตลอดทั้งโครงการให้สูงสุดไม่เกิน 3,000 บาทต่อคน ยกตัวอย่างเช่น หากซื้อสินค้าจำนวน 200 บาท เราจ่ายเอง 100 บาท รัฐบาลจ่ายให้ 100 บาท หรือกรณีที่ซื้อสินค้า 400 บาท เราต้องจ่ายเอง 250 บาท รัฐบาลจ่ายให้ 150 บาทต่อวันเท่านั้น

โดยคนละครึ่งเฟส 3 ให้สิทธิใช้จ่ายไม่เกิน 150 บาทต่อวัน (รัฐจ่าย 150 ผู้ได้สิทธิจ่าย 150) รวมวงเงิน 3,000 บาทต่อคน โดยจะแบ่งจ่าย “เงินเยียวยา” เป็น 2 รอบ

  • สำหรับรอบที่ 1 จะโอนให้ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 จำนวน 1,500 บาท
  • สำหรับรอบที่ 2 จะโอนเงินในวันที่ 1 ตุลาคม 2564 จำนวน 1,500 บาท

ทั้งนี้ วงเงิน 1,500 บาทในงวดแรกหากใช้เงินรอบที่ 1 ไม่หมดสามารถทบไปใช้รอบที่ 2 ได้ โดยรอบที่ 2 จะสามารถใช้เงินได้ถึง 31 ธันวาคม 2564

คนละครึ่งเฟส3

อย่างไรก็ตาม ล่าสุด “คนละครึ่งเฟส 3” ยังมีสิทธิ์คงเหลืออยู่ที่ 876,001 สิทธิ์

ทั้งนี้ ประชาชนยังสามารถลงทะเบียนเพื่อรับเงิน 3,000 บาทได้ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

เงื่อนไขการลงทะเบียนสำหรับประชาชน

  • มีบัตรประจำตัวประชาชนและเป็นบุคคลสัญชาติไทย
  • อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ลงทะเบียน
  • ประชาชนสามารถเลือกลงทะเบียนได้ 1 โครงการเท่านั้น
  • ไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
  • ไม่เป็นผู้ใช้สิทธิโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้

คนละครึ่งเฟส3

ช่องทางการลงทะเบียนคนละครึ่ง

1. ลงทะเบียนผ่าน www.คนละครึ่ง.com

2. ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชั่น “เป๋าตัง” พร้อมผูก G-wallet (กดแถบคนละครึ่ง)

เมื่อลงทะเบียนแล้ว ต้องยืนยันตัวตนทุกคน ส่วนคนที่ยังติดขัดเรื่อง “ยืนยันตัวตน” ไม่ผ่าน จะต้องแก้ไขจนกว่าจะผ่าน ถึงจะเริ่มรับวงเงินสิทธิได้ โดยอาจจะได้รับเงินรอบแรกล่าช้า หลังวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 แต่อย่างไรก็ตาม ก็จะได้วงเงินสิทธิรอบแรกภายในเดือน กรกฎาคม-กันยายน 2564 โดยการยืนยันตัวตนหลังลงทะเบียนสำเร็จ สามารถทำได้ตลอดเวลา ไม่ต้องรีบทำให้เสร็จภายในวันเดียว ไม่มีวันหมดเขต และหากยืนยันตัวตนเสร็จสิ้น ก็สามารถเริ่มใช้จ่ายได้ทันที

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo