ดูหนังออนไลน์
Economics

ครม.สั่งทบทวน ‘เราเที่ยวด้วยกัน-ทัวร์เที่ยวไทย’ จ่อยุติโครงการ!!


ครม.สั่งทบทวน “เราเที่ยวด้วยกัน-ทัวร์เที่ยวไทย” ชี้หากดำเนินการไม่ทันเดือนตุลาคมนี้ให้ยุติโครงการ คืนกรอบเงินกู้ 3.5 พันล้านบาท

นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบ ตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ เสนอทบทวนช่วงระยะเวลา ดำเนินโครงการ เราเที่ยวด้วยกัน และโครงการทัวร์เที่ยวไทย พร้อมกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดโครงการ หากทั้ง 2 โครงการดำเนินการไม่ได้ภายในเดือนตุลาคมนี้ ให้ยุติโครงการ และคืนวงเงินกู้ตามขั้นตอน เนื่องจากปัญหาไวรัสโควิด-19

เราเที่ยวด้วยกัน

อนุมัติกรอบวงเงินรวม 3.58 พันล้าน!

นอกจากนี้ ที่ประชุม ครม. ยังเห็นชอบ โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ครั้งที่ 2 รวม 12 จังหวัด จำนวน 2,186 โครงการ อนุมัติกรอบวงเงินรวม 3.58 พันล้านบาท โดยใช้งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน มุ่งเน้นการจ้างงานและการพัฒนาพื้นที่โดยตรงใน 4 กลุ่ม ได้แก่

  1. กลุ่มพัฒนาสินค้า ท่องเที่ยว บริการ และการค้า
  2. กลุ่มการยกระดับประสิทธิภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มด้านการเกษตร
  3. กลุ่มการส่งเสริมและพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน
  4. โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
เราเที่ยวด้วยกัน
รัชดา ธนาดิเรก

ขยายระยะเวลาโครงการกำลังใจ

ขณะที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ขยายระยะเวลา “โครงการกำลังใจ” จากเดิมที่สิ้นสุดระยะเวลาเบิกจ่ายภายในเดือนสิงหาคม 2564 เป็นเดือนธันวาคม 2564 เนื่องจากขณะนี้มีผู้ที่อยู่ระหว่างการยื่นเอกสารและรอการตราจสอบข้อมูลการเดินทางภายใต้โครงการฯ จึงจำเป็นต้องขยายระยะเวลาดังกล่าวเพื่อให้การเบิกจ่ายเกิดความสมบูรณ์ครบถ้วนมากขึ้น

อ่านข่าวเพิ่มเติม