Economics

เงินเยียวยา 5,000 บาทโอนแล้วนะ ใครยังไม่ได้รีบผูกบัญชีพร้อมเพย์ เช็คขั้นตอนที่นี่เลย!!

เงินเยียวยา 5,000 บาทโอนแล้วนะ ใครยังไม่ได้รีบผูกบัญชีพร้อมเพย์กับบัตรประชาชน โดยเช็คขั้นตอนการสมัครที่นี่เลย!!

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากกรณี สำนักงานประกันสังคม ได้โอนเงินเยียวยาให้นายจ้าง แรงงาน ลูกจ้าง ฟรีแลนซ์ที่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด หรือพื้นที่สีแดงเข้ม 29 จังหวัด ใน 9 กิจการที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐบาลแล้วนั้น

ทั้งนี้ มีรายงานว่าผู้ประกันตนบางกลุ่มยังไม่ได้รับเงิน โดยสาเหตุหนึ่งที่ยังไม่ได้รับเงินเนื่องจากผู้ประกันตนที่มีสิทธิได้รับเงินเยียวยา ยังไม่ได้สมัครพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประจำตัวประชาชน

สำหรับวิธีผูกพร้อมเพย์เข้ากับบัตรประชาชนมีขั้นตอนง่าย ๆ ดังนี้

เงินเยียวยา

ธนาคารกสิกรไทย หรือคลิก ที่นี่

สมัครบนแอปพลิเคชั่น K-Plus

 • จากหน้าบัญชี เลือก “บริการอื่น ๆ”
 • เลือก “พร้อมเพย์”
 • เลือกลงทะเบียนแก้ไข
 • เลือกลงทะเบียนบัตรประชาชน
 • กรอกหมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก เลือกบัญชี กดยอมรับเงื่อนไขและยืนยัน
 • หน้าจอแสดงผลลงทะเบียนสำเร็จ

สมัครบนตู้ ATM กสิกร

 • ใส่บัตร ATM กรอกรหัส ATM 6 หลัก เพื่อเข้าสู่บริการ
 • กดเลือก “พร้อมเพย์”
 • กดเลือก “บริการพร้อมเพย์”
 • กดเลือก “ลงทะเบียนพร้อมเพย์”
 • กดเลือก “บัญชีออมทรัพย์”
 • กดเลือก “สมัครบริการด้วยหมายเลขบัตรประชาชน”
 • กรอกหมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก แล้วกดเลือก “หมายเลขถูกต้อง”
 • กดเลือก “ตกลง” รับเงื่อนไขทำรายการเรียบร้อย พร้อมรับสลิปยืนยัน

เงินเยียวยา

ธนาคารกรุงไทย หรือคลิก ที่นี่

สมัครบนแอปพลิเคชั่น Krungthai NEXT

 • เลือก “บริการธนาคาร”
 • เลือก “บริการพร้อมเพย์”
 • เลือกบัญชีแล้วเลือก “ผูกพร้อมเพย์”
 • เลือกผูกด้วย “เลขประจำตัวประชาชน”
 • ยืนยันข้อมูล

สมัครบนตู้ ATM กรุงไทย (สีฟ้า)

 • สอดบัตรเลือก “บริการพร้อมเพย์”
 • เลือก “สมัครบริการพร้อมเพย์”
 • เลือกผูกด้วย “เลขบัตรประจำตัวประชาชน”
 • กรอกเบอร์โทรศัพท์มือถือ
 • เลือกประเภทบัญชีในบัตร
 • ยืนยันข้อมูล

เงินเยียวยา

ธนาคารกรุงเทพ หรือคลิก ที่นี่

สมัครบนแอปพลิเคชั่น BualuangM Banking

 • เลือกเมนู “เพิ่มเติม” กดเลือก “พร้อมเพย์”
 • ระบุรหัสผ่าน 6 หลัก หรือใช้ Touch ID/Face ID/Finger Print
 • เลือก “ลงทะเบียน” อ่านเงื่อนไขการใช้บริการและกด “ยอมรับ”
 • เลือกประเภทการลงทะเบียน เลือกระบุเลขประจำตัวประชาชนหรือระบุเบอร์มือถือ จากนั้นกด “ต่อไป”
 • เลือกบัญชีที่ใช้รับเงิน กด “ต่อไป”
 • เลือก “เปิดใช้บริการ” เตือนเพื่อจ่าย เพื่อส่ง-รับ ข้อความแจ้งเตือน ผ่านพร้อมเพย์ ช่วยโอนเงินได้สะดวก และง่ายขึ้น
 • ยืนยันเบอร์มือถือ ระบุรหัสครั้งเดียว (OTP) หากเลือกลงทะเบียนด้วยเบอร์มือถือ
 • ตรวจสอบรายละเอียดการลงทะเบียนให้ถูกต้องและกด “ยืนยัน”
 • ลงทะเบียนสำเร็จ

เงินเยียวยา

ธนาคารกรุงศรี หรือคลิก ที่นี่

สมัครบนแอปพลิเคชั่น Krungsri Online/ KMA / Krungsri Biz Online

เลือกเมนู “กรุงศรี พร้อมเพย์”
เลือก “ลงทะเบียน”
ระบบจะดึงหมายเลขบัตรประชาชน/เบอร์มือถือที่ผูกกับผู้ใช้งานนั้น ๆ ขึ้นมาแสดง เพื่อใช้สำหรับผูกบัญชีและเลือก “ดำเนินการ”
ตรวจสอบความถูกต้องและกด “ยืนยัน”

สมัครบนตู้ ATM กรุงศรี

 • เลือกเมนู สมัคร/เปลี่ยนแปลงบริการกรุงศรี พร้อมเพย์ และบริการอื่น ๆ
 • เลือกเมนูบริการ “กรุงศรีพร้อมเพย์”
 • เลือกประเภทการสมัคร (ลงทะเบียนด้วยหมายเลขบัตรประชาชน/เบอร์มือถือ)
 • เลือกประเภทบัญชีในบัตรที่ต้องการสมัครบริการกรุงศรี พร้อมเพย์
 • ระบุเบอร์มือถือในกรณีที่ลงทะเบียนด้วยเบอร์มือถือ
 • ตรวจสอบความถูกต้องและยืนยันการลงทะเบียน

สมัครที่ธนาคารด้วยตนเอง : นำบัตรประชาชนตัวจริงไปที่ธนาคาร

เงินเยียวยา

ธนาคารไทยพาณิชย์ หรือคลิก ที่นี่

สมัครบนแอปพลิเคชั่น SCB EASY

 • เลือกเมนูสมัคร “พร้อมเพย์”
 • ยอมรับเงื่อนไขและกด “ถัดไป”
 • เลือกบัตรประชาชน หรือเบอร์มือถือที่ต้องการ
 • เลือกบัญชีที่ต้องการผูกพร้อมเพย์และกด “ผูกบัญชี”
 • ผูกพร้อมเพย์สำเร็จกด “เสร็จ”

เงินเยียวยา

ธนาคารออมสิน หรือคลิก ที่นี่

สมัครบนแอปพลิเคชั่น MyMo

 • เข้าสู่ระบบแอปฯ MyMo
 • กดที่ปุ่มสามขีดด้านซ้ายบนของหน้าจอ
 • เลื่อนลงและเลือก “เมนู GSB พร้อมเพย์”
 • กดปุ่มลงทะเบียน และยอมรับข้อตกลง
 • เลือกผู้กับเลขบัตรหรือเบอร์มือถือ
 • เลือกบัญชีที่ต้องการผูกพร้อมเพย์

สมัครที่ธนาคารด้วยตนเอง

 • สมุดบัญชี / เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์ หรือ กระแสรายวัน)
 • บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง
 • โทรศัพท์มือถือที่ต้องการลงทะเบียน

สำหรับธนาคารอื่น ๆ สามารถคลิกตรวจสอบได้ที่นี่

อ่านข่าวเพิ่มเติม